Pekka Haavisto: Hoivakodeissa asuvien turvaksi luotava hoivahälytys-järjestelmä

31.01.2019

Uutisointi vanhustenhoidon epäkohdista on osoittanut, että yksityisten toimijoiden valvonta ei tällä hetkellä pysty riittävällä tavalla varmistamaan ihmisarvoista kohtelua. Asiakkaat, työntekijät ja omaiset näkevät hoidon puutteet ensimmäisenä. On luotava järjestelmä, jossa heidän asiantuntemuksensa ja huomionsa saadaan heti käyttöön. Vihreät esittävät uuden hoivahälytys-ilmoituskanavan luomista epäkohtien esiin tuomista varten.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kuvaa hoivahälytys-järjestelmää ratkaisuksi, jossa henkilökunnalle ja hoivakotien asukkaille sekä heidän omaisilleen tarjottaisiin turvallinen kanava ilmoittaa epäkohdista ilman pelkoa oman henkilöllisyyden paljastumisesta ja pelkoa tikunnokkaan joutumisesta.

– Pahimmillaan pelon ilmapiiri estää työntekijöitä, asukkaita tai omaisia tuomasta esiin hoidon epäkohtia. Suomeen on luotava hoivahälytys-järjestelmä, jonka kautta epäkohdista voi ilmoittaa valvovalle viranomaiselle siten, että viranomainen myös suojaa ilmoittajan henkilöllisyyden. Esimerkiksi pelko oman työsuhteen puolesta ei saa estää epäkohtien ilmoittamista, Haavisto sanoo.

Hoivahälytys olisi kansallinen järjestelmä, joka välittäisi tiedon epäkohdista asianomaiselle valvovalle viranomaiselle, kuten aluehallintovirastolle ja kunnalle. Ilmoituksia voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tarkastuskäyntien kohdentamisessa. Valvova viranomainen voisi harkintansa mukaan ryhtyä toimiin ilman, että kohteena oleva toimija saisi tietää ilmoituksen olemassaolosta. Niissäkin tapauksissa, joissa ilmoitukset tuotaisiin toimijan tietoon, lähtökohdaksi otettaisiin ilmoittajien henkilöllisyyden salaaminen. Hoivahälytys voitaisiin toteuttaa verkkosivustona sekä puhelinpalveluna.

Haavisto kiinnittää myös huomiota tarpeeseen muuttaa valvontakäytäntöjä. Omavalvonta ei yksin riitä hyvän hoidon varmistamiseen.

– Yleisenä ongelmana erityisesti yksityisissä hoivakodeissa on henkilöstömäärien paisuttelu paperilla todellista suuremmaksi. Tällaisessa tilanteessa valvontakäyntien tulisi ehdottomasti olla yllätyskäyntejä, jotta tarkastuskäynnin yhteyteen ei olisi mahdollista järjestää normaalia suurempaa henkilöstömäärää, Haavisto sanoo.

– Vihreät kannattaa sitovaa ja riittävää lakisääteistä hoitajamitoitusta vanhustenhuoltoon. Lakisääteinen hoitajamitoitus on tärkeä väline varmistaa, että käsiparit riittävät hyvän hoidon tarjoamiseen, Haavisto sanoo.