Pekka Haavisto: Sote-uudistus maaliin viidellä askeleella

14.03.2019

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kirjoittaa Vihreässä blogissa sote-uudistuksen seuraavista askeleista ja esittää viittä elementtiä, joiden pohjalle uudistusta pitäisi seuraavan hallituksen ryhtyä rakentamaan. Yksityisillä terveysfirmoilla ei Haaviston mukaan ole tässä kohtaa asiaa päätöksentekopöytään.

Haaviston mukaan sote-uudistuksessa on jatkossa keskityttävä ensi vaiheessa pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuuseen. Kaikki muut sote-uudistushankkeisiin tähän asti kytketyt erilliset hallinnon uudistukset pitää jättää myöhempään harkintaan.

– Vihreät eivät tule liittymään siihen joukkoon, joka esittelee taas uusia sote-malleja vielä ennen vaaleja. Linjamme on ollut jo pitkään sama. Vaalien jälkeen on ryhdyttävä toteuttamaan laajapohjaisesti uudistusta, joka asettaa ihmiset keskiöön. Tämä tehdään keskittymällä siirtämään vain perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen järjestämisvastuu kuntia suuremmille toimijoille, Haavisto kirjoittaa.

Haavisto toteaa myös, että nyt on demokraattisen prosessin loppuun viemisen aika. Tilanne sote-kentällä pitää rauhoittaa eikä yksityisten terveysfirmojen vaatimaa rajoituslakien purkua pidä tehdä.

– Yksityiset terveysfirmat näkevät jo haaskan, ja kritisoivat aikaisemmin säädettyä rajoituslakia, jolla pyrittiin pitämään sote ja sen alueet kasassa, kunnes uudistus toteutuu. Yksityisillä toimijoilla on sote-palveluissa rooli jatkossakin, mutta päätöksentekopöytään niillä ei ole asiaa, Haavisto kirjoittaa.

Haavisto linjaa viisi perusperiaatetta uudistuksen loppuunviemisen pohjaksi:

1. Siirretään ensi vaiheessa sote-alueille tai maakunnille vain sosiaali- ja terveyspalvelut. Ei tehdä aluehallinnon uudistusta ennen kuin sote-palveluiden osalta uudistus on maalissa. 

2. Vastuu sote-palveluiden kokonaisuudesta pidetään julkisella järjestäjällä. Yksityiset ja kolmannen sektorin sote-toimijat pysyvät roolissaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon täydentäjinä. Sote-alueet voivat itse päättää, missä määrin haluavat valinnanvapautta lisätä nykyisellä pohjalla eli esimerkiksi palveluseteleillä.

3. Edetä voidaan jo valmistellun maakuntarakenteen pohjalta eli 18 sote-maakunnalla. Mahdollista on myös rakentaa malli tätä suurempien sote-alueiden (9–12 kpl) pohjalle. Ei tehdä alueiden nimestä arvovaltakiistaa, vaan hoidetaan uudistus maaliin.

4. Sote-alueille tulee niiden määrästä riippumatta olla suorilla vaaleilla valittu valtuusto ja verotusoikeus. Verotusoikeuden lisäksi tarvitaan maakuntien valtionrahoitusjärjestelmä.

5. Metropolialueella on omat haasteensa, ja ne on otettava uudessa sote-mallissa huomioon. Kuntien kuuleminen on tässä tärkeää.

 

Lue Haaviston kirjoitus täällä.