Raju energian hinnannousu otettava vakavasti – nämä 4 keinoa auttaisivat ensi hätään

03.02.2022

Kuluneen talven raju energian hinnan nousu näkyy sekä autoa tankatessa että kotien sähkölaskuissa. Energian maailmanmarkkinahintoihin on vaikuttanut etenkin kansainvälisen politiikan jännitteet, eikä Suomi ole muusta maailmasta irrallaan. Fossiilisista polttoaineista on pystyttävä yhteiskuntana luopumaan, mutta muutoksen kustannukset on korvattava pienituloisille.

Pidemmällä aikavälillä kotimaisia vähäpäästöisiä energiamuotoja tukeva ilmastopolitiikka laskee sähkön hintaa, kun pääsemme eroon kalliista fossiilisista tuontipolttoaineista.

Energiakriisi ei koske Suomea yhtä pahasti kuin muuta Eurooppaa, koska meillä on jo varhain onnistuttu tekemään satsauksia uusiutuviin energiamuotoihin. Fossiilisen energian heikkenevä kannattavuus ja Venäjän ulkopoliittisten jännitteiden vaikutus säteilee kuitenkin Suomeenkin asti ja tuntuu kasvavissa määrin myös ihmisten lompakoissa.

Paljon tehdään jo toimia, joilla pitkällä aikavälillä helpotetaan tilannetta: siihen auttavat laajan suosion saanut tuki energiaremontteihin, joka auttaa irrottautumaan öljylämmityksestä sekä satsaukset sähköautoiluun sekä kaasuautojen jakeluverkkoon. Nämä toimet eivät kuitenkaan auta tarpeeksi nopeasti pienituloista vuokra-asujaa tai haja-asutusseudulla autostaan riippuvaista.

Tämä kysymys on hallituksessa otettava tosissaan ja pienituloisille on kohdennettava tukea, jonka avulla he selviävät muutoksen yli. Tämä on tehtävä niin, ettei samaan aikaan vesitetä ilmastokriisiin tai luontokadon torjuntaan liittyviä toimia.

Ilmastokriisin torjunta vaatii toimien lisäksi sitä, että ihmiset kokevat muutoksen reiluksi.

1. Kohdennettuja korvauksia

Energian hinnannousu heikentää monien suomalaisten toimeentuloa merkittävästi. Hinnanousua voidaan kuitenkin korvata erityisesti pienituloisille – malleja korvausten toteuttamiseen on useita. Osa energiaveron tuotoista voitaisiin palauttaa suomalaisille suoraan kuukausittain. Tässä voitaisiin huomioida alueelliset erot, jotta korvaus olisi oikeudenmukainen. Pidemmällä aikavälillä hiiliosinkojen jakaminen kerätyistä päästöveroista voisi olla pysyvä elementti.

2. Sähkösopimusten kuluttajansuojaa on kehitettävä

Energiahintojen raju nousu on yllättänyt monet kuluttajat sen suhteen, millaisilla ehdoilla heidän sähkösopimuksensa ovat solmittuja. Kuluttaja on saattanut luulla esimerkiksi saavansa tasahintaista sähköä, mutta hinta on kuitenkin pompannut energiahintojen mukana. Toisaalta osa pörssisähköä ostavista onkin tahtomattaan kiinni liian pitkissä määräaikaisissa sopimuksissa.

Kuluttajansuojaa on vahvistettava. Kuluttajalla tulisi olla mahdollisuus vaihtaa pois pörssisähköstä, ja sähkösopimusta solmiessa kuluttajalle tulee antaa aina täydet tiedot siitä, mitä hän on ostamassa.

3. Valtion takaamilla lainoilla tukea siirtymään

Valtion takaamilla lainoilla voitaisiin avittaa esimerkiksi sähkö- tai kaasuautoon siirtymistä, maalämpöremonttia tai muuta ilmaston kannalta kestävää, mutta varallisuutta vaativaa ratkaisua. Nämä ratkaisut tulevat vuosien mittaan kuluttajalle halvemmaksi kuin fossiilitalouteen nojaaminen. Auton tai lämmitystavan vaihto on kuitenkin iso investointi, joka ei ole kaikille tällä hetkellä mahdollinen taloudellisesti. Kotitalousvähennys ei auta tarpeeksi pienituloisia, sillä kyse on verotettavasta tulosta tehtävästä vähennyksestä. Valtion takaama laina mahdollistaisi kestävän valinnan myös silloin, kun oma varallisuus ei siihen muuten riittäisi. Malli vastaisi opintolainan valtiontakausta.

4. Korotuksia perusturvaan – kevennyksiä veroihin

Käteen jäävät eurot ovat olennaisimpia silloin, kun on pakko elää kädestä suuhun. Nopein tapa saada pienituloisille tukea olisivat perusturvan korotukset ja byrokratian keventäminen. Sen rinnalla pienituloisten verotuksen keventäminen korvaisi polttoaineisiin meneviä kuluja. Näin on toimittu aiemmin, kun polttoaineiden hinta on noussut. Vaikka tällä kertaa hinnannousu ei yhtä suoraan johdu hallituksen toimista, olisi vastaavaa silti harkittava. 

Sosiaaliturvan uudistaminen kohti köyhyyttä vähentävää perustuloa on pidemmän aikavälin keino nostaa perusturvaa pysyvästi riittävälle tasolle.