Sofia Virran linjapuhe puoluekokouksessa 11.6.2023

11.06.2023

Hyvä puolueväki,

 

Istuin kymmenen vuotta sitten yövuoron päätteeksi erään lastensuojeluyksikön keittiössä kun yksi nuorista heitti, että sun pitäisi Sofia lähteä politiikkaan. Että sä voisit mennä sinne vaatimaan, että jokaisella lapsella pitää olla turvallinen elämä.

Ja tänään, tänään saan seistä täällä puheenjohtajana, pitämässä ensimmäistä linjapuhettani puolueelle, jonka tiedän aina – aina – tekevän kaikkensa sen eteen, ettei yksikään pieni mieli särkyisi.

Me vihreät pyöritämme paikallisyhdistyksiä, urakoimme vaalimainoksia, pystytämme vihreitä telttoja räntäsateessa ja teemme sinnikkäästi päätöksiä aina kunnanvaltuustoista eduskuntaan. Me teemme sitä jotta tämä maa ja tämä maailma olisi jokaiselle – kaikille – turvallisempi. Jotta niin ihmisistä, eläimistä, luonnosta kuin koko tästä planeetasta pidettäisiin huolta kestävällä tavalla. Jotta tutkittuun tietoon pohjaavilla päätöksillä turvattaisiin nykyhetkeä valoisampaa tulevaisuutta.

Me teemme tätä siksi, että välitämme. Meitä kiinnostaa, miltä tämä maa ja tämä maailma näyttää myös meidän jälkeemme. Me toimimme, jotta lapsilla olisi hyvä tulevaisuus.

Ja juuri sitä meidän aikuisten, päättäjien, tulee tehdä.

Kantaa vastuuta, jotta lasten ja nuorten ei tarvitse.

 

Rakkaat vihreät,

 

Meillä on puolueena vahvat arvot.

Meillä on tahtoa ja ratkaisuja niin suomalaisten arjen tämän hetken haasteisiin kun tulevaisuuden uhkakuviin.  

Mutta samaan aikaan on selvää, että vaalitappio osoitti meidän joukkueena epäonnistuneen. 

Puheenjohtajana tulen tekemään nöyrästi mutta lujaa työtä sen eteen, että me saamme tuloksia. Että puolueena tavoitamme jälleen yhä useampia suomalaisia. Että tulevaisuudessa yhä useampi suomalainen luottaa meihin, valitsee Vihreän puolueen tarjoaman vaihtoehdon.

Sillä mitä useampi suomalainen seisoo meidän rinnallamme, sitä enemmän meillä on valtaa tehdä päätöksiä ja uudistaa tätä maata ja maailmaa kaikille turvallisempaan ja kestävämpään suuntaan.

Som ordförande vill jag att vi ska få resultat.

Att vi som parti når ut till allt fler finländare, att vi växer. För ju fler finländare som står vid vår sida, desto mer makt har vi att fatta beslut och förnya detta land och världen mot en säkrare och mer hållbar riktning.

Mutta en johda tätä puoluetta yksin.

Eikä muutosta saa kukaan aikaan yksin. 

Vain yhdessä, joukkueena, voimme kirkastaa viestin ja osoittaa, että tähän puolueeseen voi kuulua riippumatta siitä, missä päin Suomea asuu, mistä taustasta tulee, minkälaisessa elämäntilanteessa elää tai miltä oma arki näyttää.

Vi kommer  att jobba för att vi syns mer än tidigare, inte bara inom klimat-, miljö- och naturfrågor, utan också inom ekonomi-, sote- och utbildningsfrågor. 

Ja siksi me vihreät lähdemme tänään täältä puoluekokouksesta entistä yhteneväisempänä vihreänä joukkueena rakentamaan takaisin sitä suomalaisten luottamusta, jonka olemme menettäneet.

 

Hyvät vihreät,

Kun minulta kysytään mitä on vihreä politiikkaa niin vastaan, että se on politiikkaa, jolla rakennetaan kaikille turvallisempaa Suomea ja kestävämpää maailmaa. 

Se on politiikkaa, jolla ratkaistaan aikamme suurimpia turvallisuusuhkia kuten ilmastokriisiä ja luontokatoa. 

Se on politiikkaa, jossa puolustetaan niitä, joilla ei omaa ääntä ole – tai joiden ääni tässä yhteiskunnassa jäisi muuten kuulumattomiin. 

Se on kokonaisvaltaista politiikkaa, jolla uudistetaan tätä maata kohti puhtaan energian, kiertotalouden ja uudistuvan teollisuuden suurvaltaa, jotta talous olisi kestävällä pohjalla mahdollistamassa vahvan hyvinvointivaltion. 

Sellaisen, jossa jokainen lapsi voi tavoitella unelmiaan riippumatta mihin perheeseen tai mille alueelle sattuu syntymään. Jotta jokaisella suomalaisen olisi mahdollista kouluttautua, tehdä työtä ja elää oman näköistä elämää. Tehdä oman näköisiä valintoja. 

Sillä vain hyvinvoivilla ihmisillä on voimavaroja pitää huolta ympäröivästä luonnosta ja eläimistä. Ja vain osaavalla väestöllä on mahdollisuudet ratkoa ilmastokriisiä ja turvata Suomen kilpailukykyä muuttuvassa maailmassa.

On siis pidettävä huolta, että Suomi on maa, jossa jokainen saa avun, hoivan ja turvan silloin kun tarvitsee. On löydettävä ratkaisuja henkilöstöpulaan kuten sote-alan kenttäväki on jo vuosia hätähuutonaan ilmaissut. On uskallettava panostaa ennaltaehkäisyyn, perusterveydenhuoltoon, matalan kynnyksen sosiaalipalveluihin, vaikuttavuuteen, vahvempaan kilpailutus- ja hankintaosaamiseen sekä teknologiaan. Se on inhimillisesti oikein mutta se on myös taloudellisesti välttämätöntä. Vain kustannusten kestämätöntä kasvua hillitsemällä voimme varmistaa, että  jatkossakin on varaa pitää huolta heistä, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmissa asemissa. 

Ja kaikkialla tässä maassa on varhaiskasvatuksesta kouluihin oltava rauha kasvaa ja kasvattaa, oppia ja opettaa. Koulutukseen on panostettava ja päiväkodeista sekä kouluista puhuttaessa muistetaan, että kyse on lasten ja nuorten arjesta – ei vain välineestä turvata tulevaisuuden työvoimaa. Heillä pienillä päiväkotiryhmäläisillä ja innokkailla koululaisilla on oikeus ehjiin ympäristöihin, joissa ammattilaisilla on riittävät resurssit tehdä työtään sillä vahvalla ammattitaidolla mitä heillä on. Eikä voida sortua kuvittelemaan, että koulu yksin pitäisi huolta tämän maan lapsista ja nuorista – perheiden tukeen ja arjen mahdollisuuksiin on pitkäjänteisesti panostettava sekä lapsiperheköyhyys poistettava. 

Vihreät ovat vahva koulutuspuolue, joka näkee yhteiskuntamme kannalta kriittisenä kysymyksenä koulutukseen panostamisen aina sieltä varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, tieteeseen ja tutkimukseen. 

Emmekä me sulje silmiämme tai ole hiljaa niissä pöydissä, joissa ratkotaan miten tämän maan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta hoidetaan. Me toimimme viime kaudellakin varmistaaksemme, että turvallisuustoimijoilla niin poliisista rajalle kuin tullista puolustusvoimiin on riittävät resurssit turvata suomalaisia ja Suomea. Ja samaan aikaan me ymmärrämme, että panostamalla turvalliseen lapsuuteen ja ehjään nuoruuteen me luomme vahvimman pohjan sille, että jokainen voisi löytää paikkansa lain tältä puolen.

Vihreät puolustavat vahvaa oikeusvaltiota ja teemme joka päivä työtä sen eteen, jotta kaikenlaista väkivaltaa, häirintää ja syrjintää torjutaan. Ihmisoikeuksissa kun ei ole tinkimisvaraa eikä se ole neuvottelukysymys noudatetaanko kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia vai ei. Jokainen on yhtä arvokas riippumatta mistään henkilökohtaisesta ominaisuudestaan. Kuten Pekka viime kaudella lujalla työllä ja rohkeudella osoitti, meille jokainen lapsi on lapsi ja yhtä arvokas – niin meillä kuin maailmalla. Hädässä olevia autetaan. 

Ja rohkea vihreä joukkue,

Meille ilmastokriisin, luontokadon tai valtion talouden kestävyysongelmien ratkaiseminen ei ole vain puheita vaan meillä on valmius tekoihin. Sillä me haluamme tuloksia. Me emme jätä päätöksiä tekemättä sen vuoksi, että ne eivät ole helppoja. 

Sosiaaliturva on hyvä esimerkki siitä, että meillä olisi kyllä puolueena ollut jo aikaa sitten valmiutta liikkua kohti sellaista mallia, jossa työn tekeminen ja sen eri muotojen välillä liikkuminen on aina kannattavaa. Mallia, jossa kukaan ei putoa tyhjän päälle vastoinkäymisiä kohdatessaan. Tarvitsemme vähemmän byrokratiaa ja enemmän automatisaatiota. Mitä järkeä on esimerkiksi siinä, että erityislasten vanhempia laitetaan täyttämään lomakkeita kerta toisensa jälkeen tukiviidakoihin? Tai että järjestelmämme ylläpitää kannustinloukkuja sen sijaan, että aidosti kannustaisi toimeliaisuuteen ja mahdollistaisi jokaisen oikeutta työhön?

Ja me Vihreät, me olemme valmiita toteuttamaan vihreän verouudistuksen, jossa kestävällä tavalla painopistettä siirretään työn ja toimeliaisuuden verottamisesta haittojen verotukseen. 

Me haluamme, että suomalaiset yritykset voivat menestyä ja haluamme tehdä politiikkaa, joka turvaa ennakoitavaa, kannustavaa toimintaympäristöä kaiken kokoisille yrityksille. Suomalaiset yritykset kun ovat taloutemme kivijalka. Me tiedämme, että reilulla kilpailulla sekä fiksulla säätelyllä markkinat voidaan valjastaa myös tärkeäksi työkaluksi kaikille turvallisen ja kestävän talouden tavoittelemiseen. Me haluamme vauhdittaa luovien alojen kasvupotentiaalia, turvata huoltovarmuutta kehittämällä maataloutta kestävämpään suuntaan. Haluamme luoda metsäteollisuudelle kestävän kehityksen huomioon ottava vakaa toimintaympäristö, jossa teollisuus uskaltaa ottaa vastuun jalostusarvon kehityksestä.

Eikä vihreä politiikka aseta työnantajia ja työntekijöitä vastakkain vaan teemme reilua työmarkkinapolitiikkaa, jossa jokaisen oikeus työhön voi toteutua ja jossa työn tarjoamisen kynnys on mahdollisimman matala. Me katsomme tässäkin kokonaisuutta ja uudistavaa otetta – suomalaiset kun tarvitsevat yrityksiä, jotta on työtä ja toimeentuloa ja yritykset taas tarvitsevat hyvinvoivia osaavia suomalaisia, jotta on kasvua ja kansainvälistymistä. Tuottavuuden kehitys on saatava ripeästi nousuun. 

Pienenä, kansainvälisestä kaupasta riippuvaisena maana, jossa elää ikääntyvä väestö, on uskallettava panostaa koulutukseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Meidän on pidettävä verotus kannustavalla tasolla ja huolehdittava luvituksen sekä työperäisen maahanmuuton prosessien sujuvuudesta. Ja tälläistä politiikkaa tämä Seinäjoelle nyt puoluekokoukseen kokoontunut vihreä puolue ajaa.

Ja arvon puoluekokousväki,

Kaikki tämä edellä kuvattu vihreä politiikka lähtee siitä, että talouden pitää mahtua tälle planeetalle. On rakennettava maailmaa, jossa taloutta on mahdollista vahvistaa ja hyvinvointia lisätä sekä ylläpitää ilman, että samaan aikaan tuhoamme ilmaston elinkelvotamaksi tai kadotamme tämän meitä ympäröivän upean luonnon sen arvokkaine lajeineen. 

Ja siksi me Vihreät vaadimme ja teemme työtä sen eteen, että Suomi pitää kiinni ilmastotavoitteista ja vauhdittaa kaikin keinoin vihreää siirtymää. Kaikenlaiset muut päätökset olisivat typeryyttä : meillä on nyt käsillämme koko tämän planeetan kannalta kriittisen tärkeä mahdollisuus vastata ilmastokriisiin ja samaan aikaan meillä on Suomen talouden historian suurin mahdollisuus varmistaa, että talous on kestävällä pohjalla tulevaisuudessa. Vain leikkaamalla tai juustohöylällä ei tämän maan taloutta saada kestävällä tavalla kuntoon – mutta varmistamalla vihreän siirtymän investoinnit ja niiden myötä syntyvä teollisuus, työllisyys ja vienti- ja verotulot Suomeen me voimme tämän  maan talouden.

Ja jos tätä mahdollisuutta ei nyt säätytalolla päätetä kirjata kaikin keinoin edistettäväksi, niin me tulemme oppositiota tekemään kaikkemme, että käsijarru sekä ilmaston että tämän maan talouden turvaamiseksi saadaan irti. Tarvitaan nopeita, päättäväisiä politiikkatoimia, sillä Suomi on jo verrokkimaita jäljessä. On kiire  tehdä tästä maasta se kaikkein houkuttelevin maa näille miljardiluokan investoinneille. On yhdentekevää, millä nimellä vihreää siirtymää valtaa pitävät tahot haluavat kutsua – oleellista on, että vihreä siirtymä on jo käynnissä. On enää kyse siitä, sijoittuvatko siitä saatavat taloudelliset ja sitä kautta hyvinvointia vahvistavat hyödyt Suomeen vai johonkin muualle. 

Samaan aikaan on pidettävä huolta, ettei vihreää siirtymää tehdä pahentaen yhä luontokatoa. Päinvastoin. On samaan aikaan haettava parempia ja parempia keinoja turvata rikasta ekosysteemiä. päästöjen vähentäminen on jo iso bisnes ja luonnon ennallistaminen on sitä pian. Yrityksissä on jo ymmärretty, että luonnon monimuotoisuudella on arvo vaikkei sitä vielä lainsäädännöllä tunnetakaan.

 

Arvoisat vihreät kollegat,

Suomi tarvitsee eteenpäin vievää, uudistusmielistä politiikkaa.

Me olemme nyt muodostumassa olevalle hallitukselle se liberaali, uudistava ja Suomea eteenpäin vievä vaihtoehto, jolla on rohkeutta uudistaa taloutta kestävällä tavalla ja tahtoa rakentaa vahvaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa jokaisesta voi todella tulla mitä tahansa ja jossa jokaisella on mahdollisuus tulla hyväksytyksi omana itsenään. 

Vihreät tulevat tekemään parhaan argumentin politiikkaa vastakkain asettelun tai muurien rakentamisen sijaan. Me haluamme yhdistää Suomea – emme erottaa. Me haluamme rakentaa, emme hajottaa.

Me emme tule tinkimään arvoistamme, mutta me tulemme toimimaan rakentavasti ja luottamusta herättäen silloinkin, kun jossakin on pyrkimys rakentaa vastakkainasettelua. Suomi on pieni maa, jossa elää sinnikäs pienehkö kansa – ei meillä ole varaa töniä toisiamme vaan yhdessä yli puoluerajojen kirittää tätä yhteistä kotimaata kohti parempaa. 

Ja näin meidän on toimittava myös tämän puolueen sisällä.

Meidän ei pidä tiukoissakaan paikoissa unohtaa, että seisomme saman vihreän lipun alla.

Kuten Saara useasti puheenjohtajakampanjan aikana upeasti korosti, meitä vihreitä yhdistäviä asioita on huomattavasti enemmän kuin meitä erottavia.

Yksi tämän joukkueen pelaajista Shawn puolestaan kuvasi tällä viikolla jutellessamme erinomaisen hyvin sitä miten puolueen sisäiset näkemyserot ja sisäinen debaatti tulisi nähdä tärkeänä kärkien teroituksena, joka vauhdittaa puolueen parempaan tekemiseen, parempiin tuloksiin. 

Ja se on juuri niin. Puheenjohtajana ajattelen, että olisi pelottavaa jos olisimme kaikki kaikesta samaa mieltä. Ajatusten vaihtaminen silloinkin – ja nimenomaan silloin – kun näkemykset eroavat toisistaan on äärettömän tärkeää. Puheenjohtajana tulen kuitenkin tasaisesti muistuttamaan, että kunnioitus toista kohtaan on kuljettava mukana.

Sillä meillä on sama maali, me olemme samalla puolella.

Vaalitappion myötä olemme kohdanneet kriisin ja voi tuntua, että joukkuehenki on ollut hukassa.

Mutta onneksi sitä voi päättää vahvistaa. 

Ei mikään joukkue nouse huipulle ilman tahtoa oppia pelaamaan paremmin yhdessä, ilman luottamusta kanssapelaajiin.

Ja sitä me alamme rakentamaan entistä lujempaa nyt.

Sillä kun kaadutaan – niin noustaan yhdessä ylös.

Ja kun on yhdessä noustu, on yhteinen kivijalka paljon vakaampi seistä. 

Puheenjohtajananne lupaan tehdä lujaa työtä sen eteen, että jokainen teistä voisi kokea olevansa osa tätä vihreää tarinaa. Ettei kukaan enää jatkossa koe olevansa ulkopuolinen tai vääränlainen vihreä. Lupaan ennen kaikkea olla läsnä ja kuunnella teitä. Meidän on löydettävä jokaiselle se paras pelipaikka, luoda vahvoja profiileja sekä kasvun mahdollisuuksia poliitikoillemme läpi koko Suomen. 

Jag kommer inte ensam att lyckas lyfta detta parti som ordförande. Men jag lovar att arbeta hårt för att var och en av er ska kunna känna att ni är en del av denna gröna berättelse. Så att ingen framöver ska känna sig utanför eller som fel sortens gröna.

Som ordförande kommer jag att ta mitt ansvar och se till att när vi klättrar till toppen av berget, så gör vi det tillsammans. Som förändringsledare kommer vi i partiets ledningsteam att se till att ingen blir lämnad kvar på vägen.

Sillä teistä jokaista tarvitaan siihen, että muutos tapahtuu.

Tulen puheenjohtajana pitämään huolen siitä, että Vihreän puolueen moniäänisyys tulee näkymään myös ulospäin. On surullista miten yksipuolinen mielikuva meistä puolueena on – vaikka tänäänkin tässä salissa teitä istuu aina sairaanhoitajista metsänomistajiin ja pienten lasten vanhemmista eläkeläisiin ja kaikkeen näiden väliltä.

Meillä on siis paljon työtä tehtävänä.

Mutta me tulemme sen työn tekemään.

Ja puheenjohtajana tulen kantamaan vastuuni ja varmistamaan, että kun sinne vuorenhuipulle noustaan niin sinne noustaan yhdessä. Puolueen johtotiimin kanssa tulemme varmistamaan, että kukaan ei jää matkasta.

Neljän vuoden päästä me tullaan takaisin isompana ja vaikutusvaltaisempana. Puolueena,  joka on hakenut nyt menetetyt paikat takaisin ja joka hätyyttelee kymmenen vuoden päästä pääministeripuolueita

Sitä ennen me tuemme presidentinvaaleissa upeaa Pekka Haavistoa, jonka me todella haluamme nähdä tämän maan presidenttinä. 

Sitä ennen me lunastamme paikkamme Suomen Eurooppa-myönteisimpänä puolueena ja teemme onnistuneet eurovaalit.

Sitä ennen me haemme uusia vihreitä valtuustopaikkoja ympäri maan ja teemme onnistuneen aluevaalikampanjan.

Aivan loppuun haluan sanoa teille arvon puoluekokousväki, arvon vihreät jäsenet,

Kansanedustajana vieraillessani kodittomien asuntolassa totesi eräs henkilö mulle vierailun päätteeksi, että kiitos kun uskallat katsoa sinne minne kukaan ei haluaisi nähdä.

Ja nyt haluan sanoa tämän teille, että kiitos, kun uskallatte katsoa sinne minne kukaan ei haluaisi nähdä. Kiitos kun olette rohkeita ja nostatte pinnalle aiheita, jotka eivät ole helppoja. 

Että jaksatte uskoa siihen, että Suomi ja maailma voisi olla turvallisempi, kestävämpi ja parempi kaikille.

Näillä sanoin, arvon vihreä joukkue, haluan kiittää teitä vielä kerran luottamuksesta ja painottaa, että..

Meillä ei ole puolueena varaa epäonnistua..

Mutta meillä on puolueena kaikki mahdollisuudet onnistua.

Ja se on älyttömän tärkeää, sillä vihreää politiikkaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.