Sofia Virran puhe puoluevaltuustolle 18.5.2024

18.05.2024

Arvoisa puoluevaltuusto,
arvoisat vihreät kollegat,

Vierailin muutama vuosi sitten kodittomien asuntolassa, jossa ihmiset saivat väliaikaisen katon päänpäälle ja apua elämänsä järjestämiseen. Kuten kuvitella saattaa elämäntarinat olivat kovia ja karujakin.

Tapaamisen lopuksi etäämmältä nousi eräs koko tilaisuuden hiljaa ollut mieshenkilö. Hän käveli luokseni, ojensi kätensä kätelläkseen ja sanoi vain yhden lauseen:

”Kiitos, että uskalsit katsoa sinne minne kukaan ei halua nähdä.”

Ja arvon vihreät ystävät, juuri se erottaa meidät muista puolueista.

Me uskallamme katsoa myös sinne missä on vielä pimeää tai tuntematonta. Me uskallamme nostaa keskusteluun asioita, jotka eivät ehkä ole mediaseksikkäitä tai politiikan pikavoittoja mutta joiden tiedämme olevan välttämättömiä esimerkiksi ilmastokriisin torjumiseksi tai talouden rakenteiden uudistamiseksi tavalla tavalla, joka kestää.

Me uskallamme mennä kohti yhteiskunnan kipukohtia emmekä väistä vaikeitakaan päätöksiä mutta me välitämme. Me haluamme katsoa pitkälle eteenpäin, me haluamme varmistaa, että tulevaisuuden lapsillakin olisi hyvä, että Suomessa elinvoimaa olisi tulevaisuudekin, että Suomi olisi vahva oikeusvaltio jatkossakin.

Ja arvon Vihreät kollegat, juuri tämän merkitys korostuu ajassa, jossa Suomelta puuttuu suunta. Tämän maan yksi merkittävin ongelma on, että visio Suomesta puuttuu. Sen rakentaminen olisi hallituksen vastuu mutta toistaiseksi olemme nähneet pääministerin lähinnä antavan velkalaivaksi nimetyn Suomi-laivan ajelehtia vailla päämäärää.

Arvon pääministeri Orpo kyllä kertoo, että tavoite on Suomen velkauran kääntäminen – mikä on tavoitteena kannatettava – mutta ei se ole vastaus kysymykseen mitä Suomesta tulee isona?

Suomalaiset ansaitsivat arvon hallitukselta kuulla, minkälainen hallituksen visio on siitä, mitä Suomesta on jäljellä kun hallituksen sinällään kannatettava tavoite talouden tasapainosta toteutuisi? Mikä on hallituksen visio Suomen sotesta pitkällä ajalla? Mikä on hallituksen visio Suomen teollisuuden murroksesta ajalla entä maatalouden tai metsäpolitiikan? Suomea kun rakennetaan poliittisin päätöksin pala palalta mutta vaarana on, että ilman visiota touhussa ei ole mitään järkeä, ei pitkäjänteisyyttä saati päätöksentekoa mikä johtaisi mihinkään kestävään.

Hallitus ei kykene antamaan vastausta, minkälaiseen Suomeen tyttäreni aikuistuu 15 vuoden päästä saati minkälaiseen Suomeen vauvat neljänkymmenen vuoden päästä syntyvät.

Ja se on iso ongelma.

Jos ei nimittäin ole maalia on mahdotonta tähdätä. Jos ei ole valtaa pitävän hallituksen toimesta ääneenlausuttuna minkälaista Suomea poliittisin päätöksin tavoitellaan, on vaikea luottaa mukana pysyäkseen.

Sillä herää myös kysymys, että onko visio sittenkin olemassa – mutta sitä ei vaan tarkoituksella kerrota ääneen.

Ja se näkyy tuolla toreilla ja kyläkauppojen edessä missä ihmiset tulevat jakamaan huolta siitä, miten tulevaisuudessa käy oman vammaisen lapsen kun Suomea tunnutaan rakentavan suuntaan, jossa ihminen on vain niin arvokas kuinka monta euroa pystyy tuottamaan.

Se näkyy kysymyksissä siitä onko Suomi jatkossa enää hyvinvointivaltio? Kysymyksissä siitä, ollaanko luopumassa periaatteesta, että Suomesta kenestä tahansa voisi tulla mitä tahansa?

Pääministeripuolue kokoomuksella on Suomen vision puutteen lisäksi toinenkin mittava ongelma – ei hallituspuolueiden pakkoavioliitto vaan hetken huumassa solmittu myrkyllinen kesäromanssi perussuomalaisten kanssa.

Kun antaa pikkusormen on vaarana että viedäänkin koko käsi. Siinä lieneekin se syy, miksi katsomme nyt työperäisen maahanmuuton järjetöntä tulppaamista ja epäinhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa, bensapopulismia ja satumetsäkriteereitä aidon uudistamisen ja kestävämmän Suomen rakentamisen sijaan. Kokoomuksen visio on jäänyt perussuomalaisten panttivangiksi.

Varoitan pääministeri Orpoa, että peli perussuomalaisten kanssa ei välttämättä pysy hanskassa. Panokset ovat kovat – Suomen on jatkossakin pysyttävä vahvana oikeusvaltiona, jossa jokainen ihminen on yhtä arvokas mistään henkilökohtaisesta ominaisuudesta riippumatta.

Kokoomus on nyt omalla vahtivuorollaan mahdollistanut valtaa perussuomalaisille, joille jokainen lapsi ei ole yhtä arvokas ihonvärinsä perusteella.

Ja nyt pääministeri on vastuussa siitä, ettei tämän maan oikeusvaltiokehikkoa horjuteta. Pääministeri Petteri Orpolle lähettäisin iltalenkille mietittäväksi sen, että Perussuomalaisille ei ollut vaikeaa pettää äänestäjänsä, heille ei tule olemaan vaikeaa pettää hallituskumppaninsa.

Mutta arvon Vihreät kollegat, me olemme se vaihtoehto tälle järjettömyydelle jota hallituksen toimesta nyt näemme.

Kun meille hallituksen toimesta väitetään, että on pakko leikata lapsilta ja nuorilta – me toteamme, että politiikassa ei koskaan ole pakko vaan aina on kyse arvovalinnoista.

Kun hallitus puhuu kauniista me kysymme missä teot?

Kun hallitus uhriutuu ja vetoaa, että on kyse vaikeista ja kipeistä päätöksistä me kysymme vaikeista kenelle? Ministereille, joiden verotus kevenee vai lapsiperheille, joiden köyhyys ja ahdinko hallituksen päätöksillä syvenee.

Kun meille hallituksen riveistä väitetään, että suomalaisen luonnon vaatimat toimet elpyäkseen ovat radikaaleja – me emme hämäänny vaan muistutamme, että on puhe asiantuntijoiden esittämistä toimista ja ihan vain siitä kuuluisasta maalaisjärjestä, joka kertoo että satumetsiä suojelemalla ei tämän maan kotimaista luontoa pelasteta.

Kun järkipuhe, tieteeseen vetoaminen tai pyrkimykset rakentaa siltoja eivät hallitukselle kelpaa me emme vaikene vaan tuomme pöytään välikysymyksen, opposition järeimmän keinon yrittää kaataa hallitus.

Sillä me haluamme, että Orpon hallitus kaatuu, sillä Suomea johtavalla hallituksella ei ole mitään visiota siitä, miten hyvinvoivaa, elinvoimaista ja kaikille lajeille kestävää Suomea poliittisin päätöksin olisi mahdollista rakentaa.

ARVOISA VALTUUSTO

Suomalaiset ansaitsevat vaihtoehdon, jossa huominen on tätä päivää parempi.

Vihreät ovat vaihtoehto Orpon hallituksen lyhytnäköiselle politiikalle, Vihreät ovat vaihtoehto Orpon hallituksen luomalle toivottomuudelle ja Vihreät ovat vaihtoehto Suomen blokkiutumiselle – meillä kun on valmius katsoa kokonaisuutta.

Me haluamme Suomen, jossa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Suomen, joka rakentaa edellytyksiä turvalliselle lapsuudelle ja ehjälle nuoruudelle. Suomen, jossa jokainen saa olla oma itsensä.

Me olemme valmiita rakentamaan Suomen, jossa yrityksillä on mahdollisuuksia menestyä ja jossa työn tekeminen on aina kannattavaa. Ja olemme valmiita rakentaa Suomen, joka pitää huolta ainutkertaisesta luonnostaan sekä niistä edellytyksistä, joilla lastemme ja kaikkien lajien tulevaisuus tällä maapallolla myös jatkossa turvataan.

Me kaikki istumme tässä salissa tänään kaikki yhdestä samasta syystä: haluamme tehdä maailmasta paremman jokaiselle.

Näin varmasti hallituspuolueidenkin edustajat kertoisivat haluavansa, mutta kun katsoo hallituksen harjoittamaa politiikkaa niin teot rikkovat kyllä enemmän kuin rakentavat.

Parempaa maailmaa jokaiselle ei rakenneta valikoimalla vain itselle parhaat edut – parempaa maailmaa ei rakenneta tavalla joka sysää köyhän perheen lapsen syrjään tai asettaa lapset eriarvoisempaan asemaan sen perusteella missä maassa lapsi tai hänen vanhempansa on syntynyt. Parempaa maailmaa jokaiselle ei rakenneta antamalla turvaa vain osalle ja kääntämällä selän turvaa hakeville.

Politiikan ytimessä ei pitäisi olla oman edun ajaminen tai vain omien sidosryhmien miellyttäminen. Politiikan ytimessä ei pitäisi olla itsekkyys, lyhytnäköisyys eikä järjetön päätöksenteko. Hallituksenhan pitäisi rakentaa tätä kaikille yhteistä kotimaata kaikille – ei vain harvoille ja valituille.

Meillä päättäjillä on käytössämme kaikki maailman tieto ja tutkimus, meillä päättäjillä on siis käsissämme ratkaisun avaimet turvata parempaa huomista.

****

Arvon vihreät ystävät,

Me olemme siis vaihtoehto ja on meidän vastuulla luoda toivoa. Me olemme valmiita murtamaan vanhoja rakenteita ja luomaan uusia, jotta kukaan ei jäisi yhteiskunnan muutoksen jalkoihin. Me uskallamme miettiä, mitä huominen vaatii meiltä tänään.

Meillä on rohkeutta puolustaa lapsia ja nuoria, meillä on rohkeutta vaatia luonto- ja ilmastotekoja ja meillä on valmiutta uudistaa taloutta.

Me olemme jo pitkään nähneet kauas, vaikka sitä on välillä väheksytty. Me näemme käsillä olevan suuren murroksen taakse, ja niin kuin me hyvin tiedämme, kyseessä ei enää ole vain meidän näkemyksemme, vaan siihen on yhtynyt laajalti suomalainen elinkeinoelämä ja yrityskenttä. Sillä vihreä siirtymä ei nimestään huolimatta ole Vihreän puolueen brändäämä salajuoni, vaan se on globaali talouden välttämätön murros. Kiitos vain kaikille, jotka ajattelevat meidän yksin saaneen aikaan maailmanlaajuisen ilmiön, olisipa todella niin.

Vihreästä siirtymästä joskus koululaiset lukevat historiankirjoistaan, niin kuin me olemme lukeneet teollistumisesta, ja toivottavasti he saavat silloin niistä kirjoista lukea, miten Suomi oli tässä murroksessa maa, joka oli hereillä oikeaan aikaan, panosti kunnianhimoisesti tähän ainutlaatuiseen mahdollisuuteen ja keräsi hyödyt itselleen.

Meillä on rohkeutta puolustaa ihmisoikeuksia lähellä ja kaukaa. Meille Gazan lapset ovat myös meidän lapsiamme. Me emme tyydy väitteisiin, ettei Suomi voisi vaikuttaa kansanmurhan pysäyttämiseen vaan me etsimme keinoja, pidämme ääntä ja teemme tekoja.

Meillä on rohkeutta kampanjoida sen eteen, että Euroopan unioni on jatkossakin rauhan ja vapauden projekti. EU perustettiin toisen maailmansodan jälkeen varmistamaan, etteivät historian kamalimmat vaiheet toista itseään. EU rauhan, demokratian, yhteistyön ja ihmisoikeuksien hankkeena on vaarassa, kun voimat, jotka vajaat sata vuotta sitten toivat katastrofin ja repivät meidät, ovat jälleen nousussa. Tällaisille äärioikeistolaisille ideologioille, vihalle ja sodalle me emme anna piiruakaan periksi, emme anna niille tilaa. Ja olemme hereillä silloin, kun ne muutokset tapahtuvat pikkuhiljaa yhteiskunnan eri osissa.

Seistään yhdessä niitä vastaan, jotka yrittävät jakaa meidät. Tehdään yhdessä töitä suojellaksemme meille tärkeitä ja välttämättömiä vapauksia. Sillä vain silloin kun me seisomme yhdessä, historian synkimmät luvut eivät toistu. Meidän on nyt yhdessä – ei vain edistettävä – vaan myös puolustettava rohkeammin kuin koskaan niitä oikeuksia, joita on saatu aikaan.

Ja hyvä ystävät, minä pyydän teiltä sinnikkyyttä, sillä meidän on yhdessä noustava äärioikeistoa vastaan. Puolueen puheenjohtajana olen todella ylpeä meidän älyttömän kovasta ehdokaslistasta. Meillä on 20 upeaa ehdokasta. Ennen kaikkea meillä on 20 monipuolinen ehdokaslista. Kukaan tässä maassa ei voi väittää, että Vihreät olisivat yhdestä puusta veistettyjä.

****

Hyvät Vihreät,
Suurinta rohkeutta on katsoa sinne, minne kukaan muu ei halua nähdä.

Kun mietin näitä sanoja, mietin lähes 40 vuoden taakse Vihreän liikkeen ensiaskeleita. Mietin niitä rohkeita nuoria, jotka uskalsivat lähteä Koijärvelle muuttamaan maailmaa. Mietin sitä rohkeutta, jota vaati nostaa jo vuosikymmeniä sitten esiin asioita, joihin nyt vihdoin myös muut puolueet, elinkeinoelämä ja yritysmaailma ovat havahtuneet. Vihreät todella uskalsivat jo silloin katsoa sinne, minne kukaan muu ei halunnut vielä nähdä.

Osa Vihreistä itsekin sanoitti silloin olemassa olomme tarkoitusta siten, että meidän tarkoituksemme on tehdä itsemme tarpeettomiksi. Tätä tarkoitusta emme ole, ainakaan vielä, saavuttaneet, sillä maailma on pahasti kesken. Mutta minä uskon, että kun joskus se aika tulee, ja toivottavasti tulee, että olemme tehneet itsemme tarpeettomiksi, siinä ajassa hekin, jotka nyt eivät ole tässä joukkueessa, ovat kiitollisia siitä, että me jaksoimme sinnikkäästi olla rohkeita silloinkin, kun se ei ole muodikasta.

Nyt meiltä kysytään ehkä kovemmin kuin koskaan rohkeutta nähdä sinne, minne muut eivät halua nähdä.

Samalla toivon, että te muistatte sen, että olemme kuitenkin ottaneet valtavia askeleita – harppauksiakin – kohti itsemme tarpeettomaksi tekemistä. Kyllä, me olemme muuttaneet maailmaa paremmaksi.

Ja me olemme riittävän sinnikkäitä ja rohkeita parantamaan maailmaa jatkossakin. Kannustan teistä jokaista jatkamaan sitä mahtavaa työtä, jota olette pyyteettömästi tehneet paremman maailman puolesta.

Juuri muutama päivä sitten, vastaantulija kadulla pysäytti minut ja kiitti työstä, jota me Vihreät teemme. Hän kertoi, että tässä maailman ajassa, kun uutiset täyttyvät sodasta, vastakkainasettelusta ja epäinhimillisistä hallituksen päätöksistä, juuri me Vihreät olemme antaneet hänelle toivoa siitä, että huominen voi olla parempi.

Sillä aina on enemmän toivoa, kuin toivottomuutta, välittämistä kuin väliinpitämättömyyttä.