Sofia Virran puhe Vihreiden puoluevaltuustossa 25.11.2023

25.11.2023

Arvoisa puoluevaltuusto, arvoisat vihreät toimijat.

Mietin viimeksi tänä aamuna, miten arvosta on, että juuri tänä viikonloppuna me kokoonnutaan yhdessä tänne valtuustoon. Moni meistä on varmasti lähtenyt politiikkaan, koska haluaa aidosti vaikuttaa siihen, että maailma olisi huomenna parempi. Meistä on moni on lähtenyt varmasti juuri Vihreisiin siksi, että olemme halunneet löytää porukan, jolla on se sama palo tehdä aidosti töitä sen eteen, että huominen olisi parempi. Porukka, joka ei naura sille, kun me sanomme, että talouden tulisi mahtua yhden planeetan rajoihin.

Siksi ajattelen, että tässä ajassa, jossa valehtelisin, jos väittäisin, etten ole valvonut yhtäkään yötä tänä syksynä miettien, mihin suuntaan maailma liikkuu. Meillä on valtavasti huolta siitä, miten turvallisuustilanne kehittyy, koventuuko arvomaailma, horjuvatko ihmisoikeudet, entä oikeusvaltio? Elämme ajassa, jossa on paljon epätietoisuutta, vastakkainasettelua ja erityisesti maailmalta mutta myös kotisuomesta kuuluvaa inhimillistä hätää.

Aiemmassa työssäni lasten parissa tapasin sanoa, että ihmisten kokemuksia ei pidä asettaa vastakkain. Ja ajattelen, että tässä salissakin meidän pitää pystyä puhumaan erinäköisistä ja erikokoisista murheista.

Suomessa ja maailmalla tarvitaan toivoa siitä, että asiat voivat olla paremmin. Ja sitä toivoa haluan meidän Vihreiden sana sanalta, teko teolta ja päätös päätökseltö edustavan.

Ajassa, jossa sota on liian monelle lapsuutta – tarvitaan tahtoa rakentaa rauhaa. Esimerkiksi Gazaan olisi pitänyt saada tulitauko jo paljon aiemmin. Ja sitä olisi pitänyt olla rohkeutta vaatia Suomenkin. Päätöstä äänestää tyhjää on mahdoton hyväksyä tilanteessa, jossa on kyse viattomien siviilien hengistä.

Ajassa, jossa nälänhätä ja ilmastokriisi on liian monelle arkea – tarvitaan rohkeutta puolustaa solidaarisuutta ja uskallusta tehdä toimia ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi.

Ja ajassa, jossa näkymät ovat epävarmoja – tarvitaan malttia kuulla asiantuntijoita ja tutkittua tietoa mutta valmiutta luoda siltoja, reippautta pyrkiä kohti parempaa ja sietokykyä kestää sitä, ettemme tiedä.

Ja minä Vihreiden puheenjohtaja uskon, että Vihreille on tarvetta juuri tässä ajassa.

On tarvetta tukevasti keskellä seisovalle puolueelle, joka haluaa kuulla jokaista suuntaa. Puoluetta, jolla on kykyä nojata päätöksensä tutkittuun tietoon pohjaavaan kokonaisarvioon. Ymmärtää, ettei ole vain tämä hetki tai vain tämä vaalikausi vaan on yksi yhteinen planeetta, jonka tulisi olla mahdollisimman hyvä ja turvallinen lapsille tulevaisuudessakin. Tarvitaan puoluetta, jolla on rohkeutta uudistaa mutta tahtoa tehdä se reilusti ja tulevaisuuteen katsoen.

Ja sellainen me olemme.
Vihreät on joukkue, joka haluaa rakentaa – ei rikkoa.

Minä tiedän, että tämä sali on täynnä vaikuttajia, jolle kaikkein tärkeintä on kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen.

Tiedän, että tässä salissa istuu ihmistä, jolla on tahtoa uskoa ihmiseen, halua rakentaa siltoja ja katsoa asioita myös toisen silmin silloinkin kun asiat joutuvat törmäyskurssille.

Ja tiedän, että tällä tässä salissa istuvalla joukolla on kyky nojata tutkittuun tietoon, rohkeus uudistaa asioita paremmaksi silloinkin kun se ei ole kivaa tai helppoa ja halua puolustaa kaikkein heiveröisimpiäkin ääniä ajassa, jossa arvot ja asenteet uhkaavat koventua.

Minä luotan teihin ja minä luotan siihen, että Vihreillä on kyky toimia joukkuueena.

ARVOISA PUOLUEVALTUUSTO

Me päättäjät kannamme vastuutta ja se tarkoittaa päätösten tekemistä silloinkin, kun ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä on edessä.

Me teemme päätöksiä sen tiedon valossa mitä meillä on ja siihen arvopohjaan nojaten mihin me uskomme. Se on meidän tehtävämme – ja vastuumme.

Vihreät ovat seuranneet aktiivisesti tilannetta itärajalla kun Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvä Venäjä on päättänyt kohdistaa Suomeen painetta.

Raukkamaisesti Venäjä on päättänyt käyttää turvaa hakevia ihmisiä välineenä. On väärin, että Venäjän toimien vuoksi kärsivät nyt viattomat ihmiset. Venäjä altistaa ihmisiä rikollisuudelle, ihmiskaupalle ja ohjaa heitä esimerkiksi painostuksen seurauksena Suomen rajoille. Kärsijöinä ovat myös esimerkiksi kaksoiskansalaiset ja he joiden läheisiä on rajan toisella puolen.

Venäjän toiminta on täysin tuomittavaa ja se täytyy saada loppumaan. Turvaa hakevat ihmiset eivät ole ongelma vaan vieraan valtion painostamistarkoituksessa käynnistämä operaatio Suomea kohtaan on.

Venäjä on vihamielinen ja arvaamaton toimija. Se on jo aiemmin osoittanut, että kansainväliset sopimukset tai ihmisoikeusvelvoitteet eivät ole esteenä sen valitsemille toimintatavoille. Nyt kun Venäjä yrittää horjuttaa Suomea ja suomalaista oikeusvaltiota, on keskeistä ettemme luovu periaatteista painostuksen alla, emme alistu pyrkimyksille käännyttää suomalaisia toisiaan vastaan emmekä epäröi jatkaa vahvaa tukea Ukrainalle.

Vihreiden puoluejohto ja eduskuntaryhmän enemmistö on antanut tukensa maan hallituksen päätökselle sulkea Suomen ja Venäjän väliset raja-asemat Raja-Jooseppia lukuunottamatta, sillä saamamme tiedon perusteella ymmärrämme miksi niin on tehtävä.

Samaan aikaan vaadimme, että hallitus pitää huolen siitä, että Suomi toimii oikeusvaltion tavoin silloinkin kun Venäjä pyrkii suomalaista arvopohjaa horjuttamaan. Että Suomi vastaa muuttuviin tilanteisiin jämäkästi mutta oikeasuhtaisesti ihmisoikeuksista tinkimättä. Että päätökset valmistellaan huolellisesta oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti silloinkin kun paine on kova.

Me emme hyväksy sitä, että oikeuskanslerin työtä on jopa ministeritason päättäjien toimesta arvosteltu. Oikeuskanslerin itsenäisyys on maassamme ratkaisevan tärkeä asia eikä korkeimman laillisuusvalvojan työtä tule missään tilanteessa politisoida.

Olemme esittäneet hallitukselle, että nyt samanaikaisesti rajaliikenteen rajoittamisen ohella olisi tärkeää selvittää vaihtoehtoisia toimintamalleja kuten mahdollisuutta järjestää humanitaarisen viisumin ja turvapaikan hakeminen Suomen edustustoissa ulkomailla ja tarvittaessa esittää sen edellyttämiä lakimuutoksia eduskunnalle.

Tämä voisi olla yksi keino turvata tilannetta rajalla ja mahdollistaa turvapaikan hakemisen aito ja todellinen mahdollisuus jopa paremmin kuin keskittämällä hakeminen yhteen raja-asemaan maarajalla.

Venäjä haluaa synnyttää sisäistä eripuraa ja kaaosta, siihen ei pidä alistua. On tärkeää, että pystymme paineistetussa tilanteessakin käymään avointa ja rakentavaa poliittista keskustelua, emmekä anna Venäjän onnistua tavoitteessaan jakaa meitä kahtia.

Sillä Suomen turvallisuus ei ole hallitus-oppositio-kysymys. Puhutaan aivan valtavan isoista asioista. Ja samaan aikaan oppositiopuolueena osa työtämme on vaatia hallitukselta perusteluita päätöksille ja huolehtia, että myös ulko- ja turvallisuuspoliitikan aiheesta käydään avointa, demokraattista keskustelua.

ARVOISA PUOLUEVALTUUSTO

Vihreät rakentavat Suomea, joka kantaa vastuun ihmisistä, ympäristöä ja taloudesta.

Kun hallitus työntää päätöksillään jopa 18 tuhatta lasta köyhyyteen, me toimimme.

Kun hallitus päättää leikata luonnonsuojelusta ja jättää tekemättä tarvittavat ilmastotoimet, me toimimme.

Ja kun valtiontalous on haastavassa tilanteessa, me kannamme vastuuta.

Julkaisimme eilen Vihreän vaihtoehtobudjetin, se on vaihtoehto Orpon konservatiivisen hallituksen politiikalle. Se on osoitus, että Suomea voidaan valita uudistaa myös rohkeasti mutta reilusti.

Me vihreät emme leikkaisi lapsilta ja nuorilta – vaan. panostaisimme turvalliseen lapsuuteen ja ehjään nuoruuteen lähes puoli miljardia euroa hallitusta enemmän. Esitimme myös tällä viikolla hallitukselle epäluottamusta välikysymyskäsittelyssä juuri siksi, että on täysin kestämätön arvovalinta leikata eniten juuri nuorilta.

Me vihreät emme leikkaisi luonnonsuojelusta vaan tuplaisimme luonnonsuojelun rahoituksen.

Me vihreät emme heikentäisi suomalaista koulutusta vaan panostaisimme opiskelijoihin ja vahvistaisimme oppimispolun alkua sekä sitä, että jokaisella lapsella ja nuorella voi olla mahdollisuus oppia riippumatta siitä mihin perheeseen tai mille alueelle sattuu syntymään.

Lisäksi me laittaisimme suomalaisen verojärjestelmä remonttiin varmistamalla, että haitoilla on hinta ja työn tekeminen aina kannattavaa. Vihreän verouudistuksen käynnistämällä pystyisimme tekemään luonnon ja ympäristön kuormittamisesta kalliimpaa ja toisaalta keventämään ansiotuloverotusta jo ensi vuonna noin 200 miljoonaa Orpon hallitusta enemmän. Politiikka on valintoja.

Emmekä me ole sortuneet kuvittelemaan, että Suomen talous voisi vahvistua ilman, että suomalaiset yritykset voivat kasvaa ja kansainvälistyä. Siksi vastaisimme osaajapulaan, nostaisimme koulutustasoa ja rakentaisimme esimerkiksi TKI-verokannustimen, jolla .

Aivan loppuun totean, että Vihreän vaihtoehtobudjetin mukaisella esityksellä otettaisiin 600 miljoonaa euroa vähemmän velkaa mitä Orpon hallitus, jonka velkalaivan ruori taitaa olla hukassa kun maamme velkatahti vain kiihtyy kokoomusjohtoisen hallituksen vahtivuorolla.

Tulemme tänään muissa avausvuoroissa kuulemaan lisää vihreästä vaihtoehtobudjetista ja sen ratkaisuista, joita Vihreiden puheenjohtajan puolustan ylpeydellä. Eduskuntaryhmässä vaihtoehtoa on valmisteltu tänä syksynä tiiviisti, erityiskiitos kovasta duunista upealle valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtajalle Saaralle, valtiovarainvaliokunnan jäsenelle Kristalle ja eduskuntaryhmän asiantuntijalle Suville. Yhteistyössä on voimaa.

VIhreillä on siis uskottava ja rohkea talousvaihtoehto tilanteeseen, jossa Suomen julkinen talous on isojen haasteiden edessä.

ARVOISA PUOLUEVALTUUSTO

Jossain on joku joskus erehtynyt kysymään, että mihin Vihreitä enää tarvitaan kun ilmasto- ja luontokysymykset ovat jo kaikkien agendalla?

Vastaus on meille selvä.

Vihreät tekevät tinkimättömästi työtä luontokadon torjuntaan ja ilmastokriisin hillintää ja olemme puolustaneet ja tulemme puolustamaan arvokasta luontoa, nostamaan keskusteluun ilmastokysymyksiä ja haastavaan päätöksentekoa muistamaan ympäristönäkökulmat enemmän kuin mikää muu eduskuntapuolue Suomessa.

Ja siksi me emme esimerkiksi voi hyväksyä sitä, että tilanteessa, jossa vanhoja metsiä pitäisi suojella niin juuri vanhojen metsien suojelukriteereitä ollaan nyt muuttamassa niin, että yhä harvempi metsä ne täyttäisi ja pääsisi suojelun piiriin.

Se on aivan älytön edes ajatuksena tilanteessa, jossa nimenomaan vanhat metsät toimivat elinympäristönä monille niistäkin lajeista, joita meillä ei ole varaa luonnostamme menettää. Vanhoja metsiä kaikista Suomen metsistä on enää vain noin kahdeksasosa ja juuri tämä on syy jopa 300 lajin uhanalaisuudelle.

Asiantuntijat ovat myöntäneet, että poliittinen paine muovata vanhojen metsien suojelukriteereitä metsien kannalta heikompaan suuntaan on kova. Se ei ole hyväksyttävää. Asiantuntijoiden pitää saada tehdä työnsä rauhassa ilman poliittista painetta.

On siis eri asia toisessa hetkessä kertoa kauniita sanoja tai vaalilupauksia luontokadon torjumisesta ja toisessa hetkessä todellisuudessa heikentää luonnon eri lajien mahdollisuuksia selviytyä.

Me Vihreät tietysti toivoisimme, että luonto, ympäristö ja ilmastokysymyksistä tulisi aidosti yhteisiä asioita – silloin meillä olisi enemmän toivoa, että luontokatoa ja ilmastokriisiä torjutaan oikeasti riittävin keinoin myös silloin kun se ei ole vain ”kivaa” ”suosittua” tai ”helppoa.”

Tästä on helppo jatkaa toiseen teemaan, jota Vihreät puolustavat herkeämättä myös silloin kun toisen näkemyksen jakava vastapuoli on äänekkäästi eri mieltä. Puoluevaltuusto hyväksyy tänä viikonloppuna
Vihreiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet tätä ohjelmaa tekemässä.

ARVOISAT VIHREÄT YSTÄVÄT, ARVOISA VIHREÄ JOUKKUE

Me rakennamme huomista.
Me muutamme maailmaa.
Ja me teemme sen yhdessä.

Toivon, ettei kukaan vähättele omaa rooliaan tai ajattele, ettei omalla näkemyksellä ole merkitystä. Teidät – ja meidät – on valittu näille paikoille, sillä meihin on luotettu.

Muistetaan yrittää löytää luottamusta toinen toisiimme vaikeissakin paikoissa ja lähtökohtaisesti luottaa, että tämän joukkueen jäsenet pelaavat samaan maaliin: siihen, että tulevaisuus olisi parempi. Kaikille.

Aivan lopuksi haluan päättää tämän puheen lämpöisiin onnitteluihin eduskuntaryhmän puheenjohtajalle, meidän upealle vihreälle kansanedustajalle Attelle ja hänen perheelleen siitä, että heidän elämäänsä ilahduttaa nyt pieni tuhisija.

Onnittelut tuoreelle isälle ja koko perheelle. Atten nyt jo useamman vuoden tunteneena ja hänen huikeaa heittäytymistä tärkeimpien asioiden vuoksi seuranneena on helppo todeta, että pikkuinen voisi saada parempaa isää. Ihmistä, joka on aina reilu, rehti, reipas ja kiltti, sellaisena me olemme Atten saaneet oppia tuntemaan. Meistä jokaisen olisi hyvä muistaa olla välillä vähän enemmän niinkuin Atte.

Ihania hetkiä vauvan kanssa.

JA IHANAA VALTU-VIIKONLOPPUA KOKO VIHREÄLLE VÄELLE, RIKKAITA KESKUSTELUJA, UUSIA TUTTAVUUKSIA JA PALJON TULEVAISUUTTA RAKENTAVIA AJATUKSIA.

KIITOS