Sofia Virran ryhmäpuhe 1.6.2021

01.06.2021

Arvoisa puhemies, tässä maassa ei kenenkään tulisi joutua katsomaan kuinka oma läheinen ei saa apua silloin kun sitä tarvitsee – jonossa oleminen kun ei auta ketään. Tässä maassa ei kenenkään tulisi joutua kiertämään luukulta tai vastaanotolta toiselle taistellakseen sen puolesta, että tulisi kohdatuksi ja saisi riittävän avun. Eikä tässä maassa yhdenkään ammattilaisen tulisi uupua kohtuuttoman suuren työtaakan alla vain siksi, ettei ole rahaa resurssoida palveluihin riittävästi.

Ja sen vuoksi me olemme nyt viimein toteuttamassa sosiaali-ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen.

Nyt sujuvoitetaan palveluketjuja sekä tuodaan sosiaali- ja terveyspuoli lähemmäs toisiaan – jotta jokainen tässä maassa voisi luottaa siihen, että apua saa silloin kun sitä tarvitsee, riippumatta siitä miten varakas on tai missä sattuu asumaan.

Nyt siirretään painopistettä ennaltaehkäisyyn, sinne perustasolle – jotta kyetään auttamaan ajoissa. Välttämään ongelmien kasautumista sekä kustannusten kasvua.

Nyt viedään järjestämisvastuu kuntia suuremmille harteille – jotta tulevinakin vuosina ja vuosikymmeninä tässä maassa kyetään turvaamaan palveluiden rahoitus ja järjestäminen väestömme ikääntyessä ja paineen kasvaessa sosiaali- ja terveydenhuollossa entisestään.

Sillä me tiedämme, että tämä uudistus tarvitaan.

Nykymallillla tilanne muuttuu inhimillisesti ja taloudellisesti kestämättömämmäksi vuosi vuodelta.

Arvoisa puhemies,

Kyseessä on historiallisen suuri uudistus. On vastuullista, että siitä käydään myös kriittistä keskustelua. On vastuullista myöntää, ettei tämäkään malli ole täydellinen.

Mutta silti hämmentää, kun kokoomus toteaa nyt aikaisempien vuosien kannastaan poiketen, ettei sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuuta tulisi siirtää – toteaa näin siitäkin huolimatta, että perustuslakivaliokunta on nimenomaan todennut, että järjestäminen on siirrettävä yksittäisiä kuntia suuremmille tahoille.

On myös hämmentävää kuulla, kuinka kokoomus nyt väittää, että tämän uudistuksen myötä eriarvoisuus tässä maassa kasvaa – vaikka nyt viimein on onnistuttu rakentamaan perustuslakivaliokunnan seulan läpäisevä uudistus. Sellainen, joka nimenomaan takaa juuri sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertaisuus lisääntyy. Ja jos me kutsumme itseämme hyvinvointiyhteiskunnaksi, niin meidän tulee onnistua pitämään jokaisesta huolta. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että tästä uudistuksesta hyötyvät nimenomaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat, kuten pienituloinen lapsiperhe, mielenterveysongelmien kanssa kamppaileva työtön henkilö tai pitkään sairastanut eläkeläinen.

Eikä voi olla ihmettelemättä sitä, että kokoomus on nyt huolissaan rahoituksesta – vaikka se itse olisi viime kaudella leikannut sotesta kolme miljardia euroa.

Eikä tällä mallilla ole tarkoitus töniä arvokasta työtä tekeviä yrityksiä – järjestöistä puhumattakaan – palvelukentän reunoille, vaan kyllä monituottajuus jatkuu ja ostopalvelut sekä palvelusetelit ovat jatkossakin osa palvelujärjestelmää. Totuus kun on, että me tarvitsemme yrityksiä, me tarvitsemme järjestöjä. Ja meidän on onnistuttava varmistamaan, että pienet- sekä keskisuuret yritykset pysyvät mukana, että järjestöjä kuullaan ja eri sektoreilla olevaa asiantuntijuutta hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Sillä yhtenäisempiä hoitopolkuja ja vaikuttavuutta me tarvitsemme, jotta kustannuskehitystä kyetään hillitsemään.

Ja on vielä pakko todeta, että on hieman erikoista kuulla kuinka opposition suulla puhutaan hätiköinnistä tai syytetään hallitusta uudistuksen “väkisin läpi runnomisesta”. Tämän uudistuksen valmistelussa ja eduskuntatyössä kun on kuultu satoja asiantuntijatahoja. Ja toisin kuin tässä salissa väitetään, on asiantuntijoiden näkemyksiä kyllä huomioitu ja muutoksia esitykseen tehty mutta työ on toki yhä kesken.

Arvoisa puhemies,

On aivan selvää, etteivät isot muutokset tapahdu hetkessä – eivätkä kerralla täydellisesti.

Eduskuntakäsittelyssä uudistuksessa on löytynyt korjattavaa. On esimerkiksi varmistettava, että tulevilla hyvinvointialueilla päätöksenteossa toteutetaan lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointia. Lisäksi rahoitusmallin tarvekertoimia tulee yhä tarkentaa – jotta voidaan varmistaa sosiaalihuollon ja alueellisten kustannustekijöiden riittävä huomioiminen. Myös kasvukaupunkien investointikyky tulee onnistua turvaamaan. Me olemme Vihreässä eduskuntaryhmässä sitoutuneet siihen, että maakuntavero otetaan käyttöön sovitun aikataulun mukaisesti. Tämä lainsäädäntö on tarkoitus tuoda eduskuntaan myöhemmin tällä hallituskaudella.

Tässä mallissa ei nyt kuitenkaan yritetä toteuttaa liikaa kerralla, vaan tässä rakennetaan vahvojen julkisten palveluiden varaan käyttäen pitkää siirtymäaikaa. Näin uudistus kyetään toteuttamaan sen kokoluokka huomioiden hallitulla tavalla.

Mielestäni on kiitoksen arvoinen paikka – moitteiden sijaan – että soteuudistuksen virkamiesvalmistelu ja eduskuntakäsittely on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti – käsillä olleesta koronakriisistä huolimatta.

Sillä vihdoin tässä maassa ollaan ottamassa ne ratkaisevat askeleet siihen suuntaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut kyetään järjestämään niin, että jokainen saa apua silloin kun sitä tarvitsee – ja se jos jokin on sekä inhimillisesti että taloudellisesti tarkasteltuna kestävää.