Sofia Virran ryhmäpuhe 13.2.2024

13.02.2024

VALTIOPÄIVIEN AVAJAISISTUNTO

ARVOISA PUHEMIES

Suomi tarvitsee rohkeutta ratkaista ongelmia, kykyä katsoa kokonaisuutta ja tahtoa tehdä yhteistyötä.

Suomalaiset odottavat, että kykenemme ratkaisemaan aikamme suurimpia haasteita ja rakentamaan kaikille suomalaisille ehjää arkea. Että kykenemme luomaan uskoa tulevaan ja varmistamaan, että Suomi ja suomalaiset voivat kukoistaa.

Se ei ole ihan helppo tehtävä tilanteessa, jossa haasteet ovat mittavat ja monet tulevaisuuden näkymistä epävarmat. Meidän suomalaisten tapaan ei kuitenkaan kuulu luovuttaa ja vaikka tilanne on vaikea – se ei ole toivoton.

Suomi voi kukoistaa mutta se ei tapahdu syyllisiä etsimällä vaan ratkaisuja hakemalla. Tarvitsemme tahtoa tehdä rakentavaa yhteistyötä silloinkin kun tulemme eri taustoista tai olemme erimieltä. Siinä meillä kaikilla on varmasti opittavaa ja peiliin katsottavaa, sillä nyt käynnissä oleva polarisaatiokehitys ei ole kenenkään etu.

ARVOISA PUHEMIES

On tärkeää hakea ratkaisuja yhdessä. Suomen rikkaus on vahva monipuoluejärjestelmä, jossa yksimielisyys ei ole yhteistyön vaade.

Vihreiden puheenjohtajana rehellisesti ja suoraan totean, että meille vihreille nykyinen hallituksen ajama ilmasto- ja ympäristöpolitiikka on riittämätöntä. Olemme pettyneitä hallituksen kyvyttömyyteen uudistaa taloutta sekä valintaan leikata lapsilta ja nuorilta.

Suunta on väärä eivätkä kauniit puheet riitä, jos teot ovat ristiriidassa.

Sen sijaan, että jäisimme vain vastustamaan olemme tarjonneet ja tulemme tarjoamaan keinoja sekä vaihtoehtoja. Ovathan ongelmatkin yhteisiä.

Suomi tarvitsee lisää rahaa eikä sitä synny ilman talouden rohkeaa mutta reilua uudistamista. Vihreiden vaihtoehtobudjetissa on perusta kestävälle, ylivaalikautiselle tielle kohti talouden tasapainoa. Olemme esittäneet oikeudenmukaisempia leikkauksia ja rakenteellisia verouudistuksia. Olemme osoittaneet, että velkaa voidaan ottaa hallitusta vähemmän ja silti panostaa lapsiin ja nuoriin sekä suomalaiseen luontoon hallitusta enemmän. Olemme tuoneet esiin lukuisia keinoja ja toivon, että hallitus on niitä nyt lisäsopeutustarpeen edessä vihdoin valmis hyödyntämään.

Valitkaa siis kestävän kasvun ja reilujen uudistusten tie.
Panostakaa kunnianhimoisemmin Vihreään siirtymään, osaavan työvoiman riittävyyteen ja reiluun kilpailuun. Vauhdittakaa kiertotaloutta ja leikatkaa ympäristölle haitallista tuista.

Toteuttakaa vihreä verouudistus, jotta haitat maksavat aiheuttajalle ja toimeliaisuus kannattaa. Tuokaa pöytään terveysverot, luontohaittamaksu ja korottakaa kaivosvero reippaasti verrokkimaiden viiteryhmän tasolle.

Älkää siis keskittykö säilyttämään vaan etsikää rohkeutta uudistaa.

Sillä arvon hallitus,

vain taloutta järkevästi vahvistamalla voimme varmistaa, että Suomi on lapsille ja nuorille se maailman paras paikka kasvaa. Sitä ei kuitenkaan voi tehdä niiden lasten kustannuksella, jotka ovat pieniä tai nuoria tänään. Heiltä leikkaamalla rikotaan mahdollisuuksia ja kasataan vain yhteiskunnallisia ongelmia tulevaisuuteen. Vetoan, että hallitus peruu lapsista, nuorilta ja perheiltä leikkaamisen ja päättää asettaa turvallisen lapsuuden ja ehjän nuoruuden politiikan teon keskiöön.

Mutta arvon kollegat meillä ei ole vahvaa taloutta, ei onnellista lapsuutta tai kasvun mahdollisuuksia jos laiminlyömme tämän ympäristön, jossa elämme. Esitän, että hallitus ryhtyy toimiin luonnonsuojelun rahoituksen kasvattamiseksi, luontohaittojen hinnoittelemiseksi ja velvoittavan luontolain säätämiseksi.

Samaan aikaan on lopetettava viivyttely ilmastotoimien kanssa tehtävä vaikuttavia toimia päästöjen vähentämiseksi sekä hiilinielujen vahvistamiseksi. Hallituksen kehysriihestä kaivataan listaa uskottavista ilmastotoimista – kyse kun on aina myös talous- ja turvallisuuspolitiikasta.

ARVOISA PUHEMIES

On tärkeää tunnistaa, että isoimmat rakenteelliset uudistukset vaativat valmistuakseen ylivaalikautista yhteistyötä.

Mutta arvon hallitus, on aina fiksumpaa rakentaa yhdessä kuin rikkoa yksin. Sanelupolitiikalla ei tätä maata kuntoon saada.

Vetoan, että hallitus lopettaa niskavoittojen hakemisen ja lähtee rakentamaan tasapainoa. Sillä Suomi on pieni maa eikä meillä ole varaa riitelemiseen kun voimme valita keskustella.

Suomen vahvuus on ollut se, että erilaiset ihmiset erilaisista lähtökohdista ja todellisuuksista voivat tulla yhteen ja haluavt ymmärtää toisiaan. Toivon, että hallitus ryhtyy vaalimaan tätä voimavaraa sillä vain niin Suomi voi kasvaa, talouden rattaa pyöriä ja suomalaiset voida hyvin nyt ja tulevaisuudessa.