Sofia Virran ryhmäpuhe eduskunnan keskustelussa hallitusohjelmasta 21.6.2023

21.06.2023

Arvoisa puhemies,

Hallitusohjelman nimi on ”Vahva ja välittävä Suomi.” 

Minun kysymykseni on, kuka tämän hallitusohjelman tuloksena Suomessa on vahva ja kenestä välitetään?

Meille vihreille vahva ja välittävä Suomi tarkoittaa yhteiskuntaa, jossa jokainen lapsi voi tavoitella unelmiaan ja jossa jokainen tässä maassa oleva saa avun, hoivan ja turvan kun sitä tarvitsee. 

Meille vahvuus näyttäytyy rohkeutena ratkaista aikamme suurimpia turvallisuusuhkia ilmastokriisiä ja luontokatoa valjastamalla fiksusti säännelty markkinatalous kestävämmän tulevaisuuden tavoittelemiseksi. 

Ja meille välittäminen on sitä, että valtiontaloutta tervehdytetään tavalla, joka vahvistaa suomalaisten luottamusta yhteiskunnan kykyyn kannatella kaikkein haavoittuvimpia nyt ja tulevaisuudessa.

Mutta sellaista Suomea ei tämä hallitusohjelma rakenna.

Ja siksi me tulemme esittämään Orpon hallitukselle epäluottamusta.

Esimerkiksi kaikkein pienituloisimmilta leikkaamista me emme hyväksy. 

Työperäisen maahanmuuton jarruttamista me emme ymmärrä.

Ja takapakkia ilmasto- ja luontotoimissa me emme voi tukea.

 

Nämä ovat Orpon hallituksen arvovalintoja.

 

Vihreiden valinnat ovat toisenlaiset.

Me emme leikkaisi perheiltä, joilla on jo tiukkaa vaan tasapainottaisimme taloutta rohkeasti uudistamalla mutta reilusti välittämällä. Me emme lietsoisi epäluottamusta ja vastakkainasettelua työmarkkinoilla vaan hakisimme kestäviä ratkaisuja lisätä työtä, tuottavuutta ja yritysten kasvua. Emmekä me peruuttaisi liikenteen päästövähennyksissä tai viivyttelisi metsien hiilinielujen vahvistamisessa vaan hyödyntäisimme markkinoita ja  käyttäisimme tehokkaimmat keinot ilmastokriisin ja luontokadon torjuntaan.

Sillä eivät nämä hallitusohjelmakirjaukset ole päätöksiä, jotka on pakko tehdä vaan ne ovat poliittisia arvovalintoja, jotka Orpon hallitus vain on päättänyt tehdä. 

Ja niille valinnoille me Vihreät tulemme oppositiossa olemaan se liberaali vaihtoehto, joka uudistaisi tätä maata oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla.

Sellaisella, joka katsoo – ja rakentaa –  eteenpäin.

Suomi kun ei voi olla vahva ja välittävä jos työvoimapulaa ei ratkota. Yritykset eivät kasva, palvelualat eivät pyöri eivätkä miljardiluokan vihreät investoinnit sijoitu Suomeen, jos täällä ei ole riittävästi osaavaa työvoimaa.

Orpon konservatiivihallitus kuitenkin päätti toisin.

Olen aidosti hämmästynyt linjauksista olla panostamatta työperäiseen maahanmuuttoon ja kiristää maahanmuuttopolitiikkaa tilanteessa, jossa väestömme yhä ikääntyy ja hoivan sekä palveluiden tarve vain kasvaa. Tilanteessa, jossa yritykset ja elinkeinoelämä ovat vedonneet toistuvasti työperäisen maahanmuuton vauhdittamisen puolesta. Ei meillä ole tuolla rajoilla ihmisiä jonottamassa päästäkseen juuri tänne töihin.  Päätökset nostaa tulorajoja, vaikeuttaa perheenyhdistämistä tai rakentaa kahden kerroksen työmarkkinoita eivät auta meitä kilpailussa saada heitä tulemaan tänne. 

 Vi Gröna kommer från oppositionen att använda alla medel för att övertala Orpos regering att förstärka arbetsrelaterad invandring och bygga ett invandrarvänligt Finland, och således en mer hållbar framtid för oss alla.

 

Ja arvon hallituspuolueet,

Kun sanotaan, että koulutuksesta ei leikata sen pitäisi tarkoittaa, että koulutuksesta ei leikata. 

On vaikeaa ymmärtää hallituksen päätöksiä heikentää korkeakoulujen perusrahoitusta ja korottaa ulkomailta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuja tilanteessa, jossa työelämän murros on lujaa ja tarvitsemme panostuksia – emme heikennyksiä – suomalaisten osaamiseen, sivistykseen ja maamme kilpailukykyyn. 

Suomen menestyminen tulevaisuudessa perustuu edelläkävijyyteen vihreässä siirtymässä. Tämä puolestaan perustuu osaavaan työvoimaan ja yritysten ennakoitavaan toimintaympäristöön. Näiltä osin hallitusohjelma ei anna riittäviä vastauksia mikä on käsittämätön valinta tilanteessa, jossa meillä ei ole varaa menettää niitä miljardiluokan investointeja.

Ja mitä tulee hallituksen ilmastopolitiikkaan niin tämä on nyt se Ruotsin tie, jossa sitoudutaan kyllä tavoitteisiin mutta valmiutta tekoihin ei ole. 

Och vad kommer till den gröna omställningen och regeringens klimatpolitik, så är det ett faktum att det inte räcker med att förbinda sig till klimatmålsättningar bara på papper. Vi behöver gärningar.

On hallitukselta ristiriitaista samaan aikaan ilmoittaa sitoutuvansa ilmastolain tavoitteisiin ja toisella sivulla kertoa jarruttavansa maa- ja metsätalouden uudistamista reunaehdoin, purkavansa kuntien velvoitteen laatia ilmastosuunnitelmia saati ylpeänä mainostaa tukevansa fossiiliautoilua rahalla. 

Ristiriitaisuuksien viljelyn sijaan nyt pitäisi valjastaa markkinat toden teolla hiilensidontaan ja luonnon ennallistamiseen riittävin kannustimin. Luontopuolella hallitusohjelman luonnonsuojelukirjausten toteuttaminen tulee jäämään puolitiehen kun luonnonsuojelun rahoitusta ei lisätä, ei säilytetä edes nykytasolla vaan itseasiassa vähennetään kolmanneksella. 

 

Arvoisa puhemies,

Politiikan nopeiden pikavoittojen sijaan Suomi tarvitsee päätöksiä, joilla vastataan aikamme suurimpiin haasteisiin. Kokoomusjohtoiselta hallitukselta lienee paikallaan kysyä mihin unohtui markkinahenkisyys tai kunnianhimoinen ympäristöpolitiikka kun päätettiin esimerkiksi säilyttää fossiilisia tukia?  

Mihin jäi hallituksen kunnianhimo vihreän verouudistuksen osalta? Nyt olisi ollut oikea aika kamreerimaisen kassanhoidon sijaan uudistaa rohkeasti ja eteenpäinkatsovasti siten, että verotuksen painopiste siirtyy toimeliaisuuden verotuksesta ympäristö- ja terveyshaittojen verotukseen. 

Hallitus teki arvovalinnan leikata sotesta, kaikkein köyhimmiltä ja haavoittuvassa asemassa olevilta mutta valitsi jättää pois talouden tasapainotuksen keinovalikoimasta esimerkiksi haitallisten yritystukiviidakon karsimisen. Taloudellisen oikeudenmukaisuuden voisi yhdistää hyvin toimivaan markkinatalouteen mutta nyt hallitus tekeekin näistä kahdesta tavoitteesta toistensa vastakohdan – ja siinä lopulta markkinatalous häviää.

Mutta onneksi hallitus voi aina muuttaa linjaansa. 

Me Vihreät tulemme oppositiosta haastamaan ja tarjoamaan kestävämpiä ratkaisuja.

Me tulemme tarjoamaan ratkaisuja, joilla ihmisiä nostetaan osallisuuteen ja avataan ovia sen sijaan, että rajoitetaan ja lannistetaan. Koska sellainen yhteiskunta on myös taloudellisesti parempi, joka antaa inhimillistä tilaa tehdä omia elämänvalintoja ja löytää oman juttunsa.

On kuitenkin todettava, että hallitusohjelmassa on hyviäkin toimia – sellaisia, jotka mekin voimme allekirjoittaa. Kiitoksen ansaitsevat esimerkiksi kunnianhimoiset kirjaukset oppimisen tuen uudistuksiin, saamelaiskäräjälain toteuttamiseen ja Saaristomeren tilan parantamiseen.

Vastuuta yhteisestä kotimaasta kantavana puolueena Vihreät tulevat oppositiosta käsin antamaan tukensa Orpon hallituksen niille päätöksille, jotka vievät Suomea kohti jokaiselle turvallisempaa arkea ja kestävämpää tulevaisuutta. 

Mutta kokonaisuus ratkaisee. 

Hallitusohjelmasta tarvitaan vaikutusarviointeja. Sitä, että päätösten yhteisvaikutukset tulevat näkyviin esimerkiksi perheiden ja lasten osalta.

Sillä kun leikataan rajusti ja monesta kohtaa, on riski, että kuormitus osuu samoihin suomalaisiin. Nyt näyttäisi siltä, että vaikeimpaan tilanteeseen joutuvat yksinhuoltajat, osa-aikatyöläiset, kaupungissa asuvat matalapalkkatyötä tekevät sekä heidän lapsensa. 

Fakta kun on, ettei välittämisestä puhuminen tuo köyhän perheen lapselle talvikenkiä jos ei ole poliittista tahtoa nostaa ihmisiä köyhyydestä. 

Eikä Suomea vahvaksi tee valinnat välittää vain vahvoista vaan tarvitaan rohkeita päätöksiä uudistaa tätä yhteiskuntaa pitäen kaikki mukana, nostaen ihmisiä työhön ja toimeliaisuuteen ja vastaten aikamme suurimpaan turvallisuusuhkaan ilmastokriisiin ja luontokatoon kaikin keinoin.

Ja valitettavasti näin tämä hallitus ei ole valinnut tehdä.

Se ei ole vain välittämisen puutetta vaan se on  äärimmäisen lyhytnäköistä politiikkaa. 

 

Arvoisa puhemies,

näistä syistä esitän eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraavan epäluottamuslause-ehdotuksen

”Eduskunta toteaa, että hallituksen esittämä hallitusohjelma ei turvaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta vaan jarruttaa taloutta työvoimapulaa vaikeuttamalla, ei vähennä eriarvoisuutta vaan sysää ihmisiä köyhyyteen eikä torju ilmastonmuutosta ja luontokatoa riittävin toimin minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”