Sofia Virran ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa 18.10.2023

18.10.2023

Muistan hyvin erään työvuoron lastensuojelussa, jossa eräs nuori kertoi kovista kokemuksistaan ja totesi, ettei jaksa enää. Lupasin, että vielä tulee se päivä kun menemme sen hänen haaveilemansa punaisen urheiluauton kanssa ajelulle juhlistamaan sitä, että hän selvisi.

Mutta lupasin väärin.

Muutama viikko sitten – näin vuosia työn työvuoron jälkeen – sain tiedon, että tuo kyseinen nuori oli päättänyt nyt oman elämänsä.  

Meistä lastensuojelussa työskennelleistä jokainen tietää, miten kallis hinta sillä on kun yhteiskunta ei kykene auttamaan ajoissa. 

Siksi toivon ja vetoan, että me päättäjät tänään tässä salissa ymmärrämme, että kun me puhumme sosiaali- ja terveyspalveluista, me puhumme ihmisistä, me puhumme hyvinvoinnista ja pahoinvoinnista, elämästä ja kuolemasta.

Ja siksi arvon hallitus te otatte nyt aivan valtavan riskin asettaessa hyvinvointialueille hyvin kireän aikataulun sopeuttaa toimintaa massiivisesti. 

Kustannusten kasvua pitää kyetä hillitsemään, sen mekin allekirjoitamme, mutta on syytä huomioida, että alueiden toiminta on vasta alussa ja alkuvaiheessa tulee kyetä investoimaan esimerkiksi digi-ja liikkuviin palveluihin, jotta tulevaisuudessa saadaan säästöjä. Siksi tulisikin nyt tarkastella, onko sote-rahoituksen taso oikeassa suhteessa rahoituksen tarpeeseen tässä alkuvaiheessa näin mittavan muutoksen kontekstissa. 

Ja ei, ongelmat eivät suinkaan ole muodostuneet vain tämän syksyn aikana ja on varmasti relevanttia kritisoida sekä sitä, miten kauan sote-uudistuksen tekeminen tässä maassa kesti että sitä minkälainen uudistus lopulta saatiin tehtyä. Me Vihreät esimerkiksi viime hallituksessa esitimme, että alueiden määrä olisi pitänyt olla pienempi ja että alueille olisi pitänyt luoda – ilman kokonaisveroasteen nostamista – verotusoikeus, jolloin kannustimet vähentävää sairastavuutta ja rakentaa kustannussäästöjä olisivat kohdillaan.

Mutta nyt arvon hallitus, te olette vallassa ja te olette vastuussa siitä, että sote-palvelut tässä maassa voivat toimia nyt ja tulevaisuudessa.

Arvoisa puhemies,

Suomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden kohtalonkysymys on se, miten saamme ratkottua lujaa vauhtia kiihtyvää työvoimapulaa. 

Se on  massiivinen – ja kallis – ongelma. 

Me kaikki tiedämme, että tilanne tulee vain pahenemaan. Vuosi vuodelta työikäistä väestöä on yhä vähemmän mutta hoivaa tarvitsevia  yhä enemmän. 

Sosiaali- ja terveysalan veto- ja pitovoimaa tulee kyetä lisäämään. 

Hallitus, te teette nyt päinvastoin.

Te esimerkiksi leikkaatte asumistukea, joka on nimenomaan mahdollistanut alalla työskentelevien pienituloisten työssäkäymisen. 

Te poistatte aikuiskoulutustuen, eli juuri sen tuen, jonka turvin pelkästään viime vuonna yli 6000 ihmistä kouluttautui Suomessa sote-alalle.

Te heikennätte työmarkkinoilla matalapalkkaisten naisvaltaisten alojen asemaa, eli juuri heidän, joista iso osa työskentelee sote-sektorilla. 

Ja arvon hallitus, en  pysty ymmärtämään, että mikä järki on vaikeuttaa työhön johtavan maahanmuuttoa ja perheenyhdistämistä  tilanteessa, jossa Suomesta yksinkertaisesti loppuvat ammattilaiset kesken? Tulevaisuudessa palvelutarpeen kasvaessa yhä isompi osa työvoimasta on hoivapalveluissa – miten silloin ajattelitte saada ihmiset riittämään esimerkiksi teollisuuteen luomaan talouskasvua ja rahoituspohjaa hyvinvoinnille? Mutta näin tapahtuu jos ette toimi nyt. Yhtälö kun on yksinkertainen, Suomi tarvitsee lisää ihmisiä maamme rajojen ulkopuolelta.

Vihreät vetoavatkin hallitukseen, että ottakaa työvoimapula tosissaan. 

Lisätkää lääkärikoulutuksen aloituspaikkoja ja turvatkaa niihin rahoitus.

Puuttukaa vuokralääkäritoimintaan. Ei voi olla niin, että vuokralääkäri tienaa jopa kolminkertaisia summia, kuin seinän takana työskentelevä virassa oleva lääkäri.. 

Kohdentakaa kela-korvaukset vain palveluihin, joita julkinen ei kykene yksin tarjoamaan kuten esimerkiksi hedelmöityshoitoihin.

Lisätkää kilpailutus- ja hankintaosaamista, luokaa läpinäkyvä kustannuslaskentamalli ja varmistakaa, että markkinat ovat reilut. Minkään tahon ei pidä yksin päästä sanelemaan hintoja. 

Ja rakentakaa Suomesta se ikääntyvän Euroopan kaikkein houkuttelevin maa muuttaa juuri tänne tekemään työtä ja kasvattamaan perhettä. 


Arvoisa puhemies, 

Maailma on tällä hetkellä hyvin sumuinen paikka ja suomalaisten kodeissa leijuu paljon huolia ja epävarmuutta. 

On tärkeää, että kyetä luomaan uskoa ja toivoa siihen, että Suomessa jokaisesta pidetään huolta. 

Peliä ei ole vielä menetetty.

Järjestelmä ei ole vielä romahtanut mutta nyt ei ole varaa heittää bensaa liekkeihin. 

Valitettavasti Orpon hallitus ei vastauksessaan ole kyennyt vakuuttamaan, että sillä on keinot ja yhteinen tahtotila reagoida hyvinvointialueiden nopeasti heikkenevään tilanteeseen. 

Hallitus ei myöskään riittävällä tavalla ole pyrkinyt löytämään ratkaisuja sote-sektorin osaajapulaan, vaan on omilla toimillaan jopa heikentänyt tilannetta vaikeuttamalla työhön johtavaa maahanmuuttoa. 

Siksi esitän, että eduskunta toteaa, ettei hallitus enää nauti eduskunnan luottamusta.