Sofia Virran ryhmäpuhe välikysy­mys­kes­kus­te­lussa 21.11.2023

21.11.2023

Arvoisa puhemies, arvoisa hallitus,

Jos tässä salissa tänään istuisivat ne nuoret, joiden arkeen ja elämään nyt kaavaillut päätökset vaikuttavat negatiivisesti, mitä te vastaisitte?

Mitä vastaisitte nuorelle, jonka lapsuutta on varjostanut väkivalta, vanhempien päihdeongelmat ja lopulta nuoruusikäisenä laitoskierre. Kun hän itsenäistyi sijaishuollosta ei vastassa ollut yhtäkään lastensuojelun ulkopuolista turvallista aikuista. Jälkihuollon ansiosta on elämässään aikuinen, ammattilainen, joka auttaa rakentamaan sitä omaa elämää, edellytyksiä elämänhallinnalle, opintojen valmistumiselle ja työllistymiselle.

Nyt te leikkaatte juuri tästä palvelusta, viette mahdollisuuden siihen tukeen, jonka tarve ei katoa vaikka tässä salissa palvelu päätetään karsia.

Osaan ennakoida mikä vastauksenne hänelle ja muille vastaavassa tilanteessa oleville nuorille olisi, sillä olen kysynyt asiaa tässä salissa heidän puolestaan aikaisemminkin.

Vastaatte, arvon hallitus, aikuissosiaalityö.

Todellisuudessa jokainen asiaan perehtynyt kuitenkin tietää minkälaisen ammattilaispulan kanssa sosiaalityö kamppailee ja ymmärtää, että vastaus on katteeton. Ei aikuissosiaalityössä ole resursseja ja mahdollisuutta korvata sitä työtä, mitä jälkihuollossa kyetään tekemään.

Siksi lastensuojelusta ei tulisi missään nimessä leikata.
Ei euroakaan.

Entä arvon hallitus,
Mitä te vastaisitte, jos tässä salissa nyt istuisi 13-vuotias nuori, jonka perheen toimeentulosta te leikkaatte työntäen tämän nuoren köyhyysrajan alapuolelle?
Päätöstenne seurauksena arvioiden mukaan jopa 17 tuhatta lasta ajautuu köyhyyteen.

Vastaisitteko, että sinun vanhempasi kannattaisi mennä töihin?
Vastaisitteko näin jos nuori kertoisi hänen ainoan vanhempansa jo olevan töissä, mutta kun palkka ei riitä.

Olisi perustelua kysyä samaa nuorisotyöstä leikkaamisesta tai nuorten kuntoutustuen karsimisesta.

Salissa voisi myös istua opiskelija, jonka opiskelemisen todellisia mahdollisuuksia nyt leikataan. Jokaisella ei ole varakkaita vanhempia kustantamassa opintojen aikaista elämistä tai realistisia mahdollisuuksia tehdä työtä opintojen ohessa.

Aivan viimeisenä haluan kuitenkin kysyä, mitä sanoisitte arvon hallitus niille lapsille ja nuorille, jotka kysyvät miksi te ette käytä kaikkia tarvittavia toimia luontokadon ja ilmastokriisin hillintään? Juuri niillä tulee olemaan dramaattiset vaikutukset sekä tämän hetken lasten ja nuorten, että tulevien sukupolvien elämään.

Arvoisa hallitus,

Vastaatte nuorten kysymyksiin, arvon hallitus, että nimenomaan huomioitte lapsia ja nuoria velkalaivaa kääntämällä. Se vain ei ole ihan totta – velkaantuminen jatkuu yhä hurjaa tahtia.

Me Vihreät ymmärrämme, että taloutta pitää tasapainottaa.
Mutta me emme ymmärrä, miksi se on valittu tehtäväksi juuri lapsilta ja nuorilta leikkaamalla.

Se ei ole pakko tai välttämättömyys.
Se on poliittinen arvovalinta.

Se on arvon hallitus teidän arvovalintamme.

Meidän, olisi toisenlainen.

Det är inte ett tvång.
Det är ett politiskt värdeval. Det är, bästa regeringen, ert värdeval.
Vårt val skulle vara ett annat.

Tulemme esittämään vaihtoehdon, jossa lapsilta ja nuorilta ei leikata.

Vaihtoehdon, jossa turvataan sitä suomalaista arvoa, että kenestä tahansa voi todella tulla mitä tahansa. Meidän vaihtoehtobudjetissa panostetaan lähes puoli miljardia enemmän lapsiperheisiin ja nuoriin. Panostamme kouluihin, nuorten palveluihin, opintotukeen ja lapsikorotuksiin verotuksessa ja sosiaaliturvassa.

Me tulemme esittämään vaihtoehdon, jossa nuorelle aikuiselle jää lähes 1000 euroa enemmän vuodessa käteen verrattuna hallituksen politiikkaan.

Ja arvon hallitus,
Silti me ottaisimme teitä vähemmän velkaa.
Ja silti me keventäisimme teitä enemmän työn verotusta.

Arvovalintoja on siis monenlaisia.

Arvoisa puheenmies,

Turvallisen lapsuuden ja ehjän nuoruuden rakentaminen tulisi olla kaiken päätöksenteon keskiössä. Se on suuri vastuu myös siksi, että eivät lapset ja nuoret voi edes äänestää ja siten ääntään itse päätöksentekoon tuoda.

Vi måste kunna skapa hopp om att saker och ting kommer att ordna sig.

Me tämän hetken päättäjät emme ole vastuussa vain tästä hetkestä.
Olemme vastuussa siitä, millaisia tulevaisuuden edellytyksiä nuorille rakennetaan.

Ja siksi Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa edustaja Razmyarin tekemää epäluottamusesitystä.