Suomeen tarvitaan hallitus, joka on nuorten puolella

12.04.2019

Nuorten hyvinvointi vaatii panostuksia koulutukseen ja mielenterveyspalveluihin.

Suomeen tarvitaan hallitus, joka on nuorten puolella. Poliitikkojen on otettava nuorten terveiset vakavasti. Kun nuoret vaativat ilmastotekoja ja toisen asteen maksuttomuutta koskevan kansalaisaloitteen asiallista käsittelyä, aikuisten on tartuttava toimeen.

Tutkimukset kertovat, että nykynuoriso on kunnollista. Nuorten omista elämäntavoista tai -valinnoista johtuvat ongelmat ovat vähentyneet vuosi vuodelta: nykynuoret käyttävät vähemmän päihteitä, tekevät vähemmän näpistyksiä ja ajavat vähemmän kuolonkolareita kuin edeltävät sukupolvet. Myös nuorten työmotivaatio on hyvällä tasolla.

Kasvussa ovat ongelmat, jotka johtuvat aikuisten päätöksistä ja yhteiskunnan rakenteista. Nuorten koulutusaste on kääntynyt laskusuuntaan. Yhä useampi nuori on taloudellisissa vaikeuksissa kasvaneiden asumiskustannusten ja leikattujen tukien vuoksi. Kasvavat paineet näkyvät myös nuorten mielenterveysongelmien jyrkkänä kasvuna.

Panostukset koulutukseen ovat kaikkein tehokkain keino näiden huolestuttavien kehityskulkujen kääntämiseen. Nuorten hyvinvointia tukeva työ alkaa jo neuvoloista ja varhaiskasvatuksesta, ja laadukasta opetusta ja tukea tarvitaan läpi koko koulutuspolun. Koulutus torjuu syrjäytymistä, rakentaa tasa-arvoista yhteiskuntaa, ja vahvistaa nuorten toimeentuloa ja työuria. Siksi me vihreät olemme sitoutuneet parantamaan koulutuksen rahoitusta kaikilla koulutusasteilla.

Toinen nuorten hyvinvoinnin avainkysymys on mielenterveyspalvelut. Mielenterveyden ongelmat korostuvat sekä polttavana huolenaiheena nuorten omissa puheenvuoroissa että suurimpana työkyvyttömyyden aiheuttajana tilastoissa. Masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä vain joka kymmenes on saanut riittävää hoitoa. Mielenterveyspalveluja tarvitseva nuori törmää liian usein jonoihin ja henkilöstövajeeseen.

Nuorten mielenterveyden tulee olla yksi tulevan hallituksen kärkihankkeista. Pääsyä mielenterveyspalveluihin on nopeutettava terapiatakuun avulla ja varhaiseen tukeen on panostettava. Palvelut on vietävä nuorten luo, esimerkiksi koulujen yhteyteen.

Annetaan kaikille nuorille hyvä koulutus, rauhaa kasvamiseen, ja tukea, kun sitä tarvitaan. Lapsiin ja nuoriin panostamalla turvaamme Suomen ja maailman tulevaisuuden.