Suomi tarvitsee koulutuksen pelastuspaketin

24.08.2018

Suomen menestys nojaa koulutukseen ja osaamiseen. Niillä maamme on nostettu jaloilleen, niillä olemme pärjänneet kansainvälisesti ja niiden avulla turvataan tulevaisuus.

Tällä hallituskaudella opiskelijoilta ja koulutuksesta on leikattu lähes miljardi euroa ja opiskelijoilta on leikattu enemmän kuin miltään muulta ihmisryhmältä. Koulutusleikkaukset ovat viiltäneet läpi koko yhteiskunnan, aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja tutkimukseen. 

Lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen on rajoitettu ja ryhmäkoot uhkaavat paisua. Eriarvoisuus kunnissa kasvaa. Ammatillisesta koulutuksesta on leikattu liki 200 miljoonaa euroa, mikä on vähentänyt lähiopetusta. Uudistamiseen tarkoitettu ammatillisen koulutuksen reformi on epäonnistumassa. Korkeakoulujen leikkaukset puolestaan ovat johtaneet lukuisiin irtisanomisiin ja tieteen ja tutkimuksen heikkenemiseen.

Hallituksen toimet lisäävät syrjäytymistä. Esimerkiksi opetushallituksen selvityksen mukaan ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden jo valmiiksi liian suuri määrä on noussut parissa vuodessa lähes kolmella prosenttiyksiköllä. Keskeyttämisen taustalla on muun muassa taloudellisia vaikeuksia ja henkilökohtaisen ohjauksen puutetta. Valtakunnallisen Amisbarometrin mukaan joka viides opiskelija joutuu tinkimään menoistaan opintojen vuoksi ja joka kymmenes kokee jatkuvia ongelmia raha-asioissa. 

Ylipäätään Sipilän hallituksen koulutusvihamielinen politiikka jatkuu, ja vaalien lähestyessä tehtyjä vahinkoja paikataan lähinnä karkkirahoilla. Esimerkiksi ammatilliselle koulutukselle myönnettävä 15 miljoonan euron vahinkojen paikkausyritys on täysin alimitoitettu.

Me vihreät haluamme laajentaa koulutuksen maksuttomuutta ja laatia askelmerkit oppivelvollisuuden pidentämiseksi. Laajemman oppivelvollisuuden hyötyjä tukevat monet tutkimukset ja sitä suositti myös talouspolitiikan arviointineuvosto. Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan myös enemmistö toisen asteen opiskelijoista ja opintojen ulkopuolella olevista nuorista olisi valmis pidentämään oppivelvollisuutta.

Esiopetusta laajentaisimme kaksivuotiseksi niin, että leikin ja iloisten oppimiskokemusten avulla vahvistetaan lasten yksilöllisiä edellytyksiä oppia ja toimia yhdessä kavereiden kanssa. Toteuttaisimme myös maksuttoman varhaiskasvatuksen viisivuotiaille ja sen jälkeen asteittain alle viisivuotiaille ikäluokka kerrallaan. 

Lisäksi pidentäisimme oppivelvollisuuden toisen asteen loppuun tai vähintään 18-vuotiaaksi saakka. Tavoite ei toteudu hetkessä, joten ensimmäisenä keinona toisen asteen opinnoista on tehtävä aidosti maksuttomia. Nuorten mahdollisuus kulkea toivomaansa koulutuspolkua ei saa olla lompakon paksuudesta kiinni.

Seuraavalla hallituskaudella on paikattava hallituksen tekemiä virheitä. Meidän on otettava askelia kohti maksutonta varhaiskasvatusta ja toisen asteen koulutusta, palautettava ryhmäkoot riittävän pieniksi sekä turvattava riittävät resurssit koulutukseen ja ohjaukseen. Vasta sitten voimme puhua lapsiystävällisestä ja koulutusmyönteisestä Suomesta. Tavoitteeksi on otettava ei enempää eikä vähempää kuin maailman paras koulutus.