Tavoitteena 100 000 uutta työpaikkaa ja kestävää kasvua

17.02.2019

Vihreät uudistaa taloutta ilmastopolitiikan avulla ja tavoittelee 100 000 uutta työpaikkaa. Puolue hyväksyi Kestävällä kasvulla hyvinvointia ja työpaikkoja – Talouden ja työllisyyden tiekartta 2019–2023 -ohjelman puoluevaltuuskunnan kokouksessa 17. helmikuuta.

– Ilmastonmuutos on pysäytettävä. Sen seuraukset taloudellemme ja hyvinvoinnillemme olisivat katastrofaaliset. Maailma janoaa ilmastoratkaisuja, ja se vaikuttaa markkinoiden kehitykseen ja vientivetoisen taloutemme kilpailukykyyn, sanoo ohjelman valmistelua johtanut vihreän puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Kaisa Hernberg.

– Kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla, konkreettisilla ilmastotoimilla ja panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen uudistetaan taloutta ja houkutellaan investointeja Suomeen. Yritykset uskaltavat investoida, kun toimintaympäristö on ennakoitava ja reitti kohti päästötöntä Suomea tiedossa, Hernberg sanoo.

Vihreät ehdottaa myös laajaa vihreän talouden strategiaa, jolla vauhditetaan investointeja vähäpäästöiseen energiantuotantoon, tuetaan puhtaan teknologian investointeja ja edistetään teollisuuden uudistamista vähähiilisemmiksi.

Pekka Haavisto: Vihreät tavoittelee 100 000 uutta työpaikkaa

– Vihreiden tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin seuraavan hallituskauden aikana. Se tarkoittaa 100 000 uutta työpaikka, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.

Työvoiman osaamista ja liikkuvuutta on parannettava, työnteon esteitä purettava, sosiaaliturva ja perhevapaat uudistettava ja kansainvälisen työvoiman työllistämistä helpotettava.

– On selvää, että tarvitsemme työmarkkinoillemme lisää maahanmuuttajia. Siksi haluamme edistää työperäistä maahanmuuttoa ja jo Suomessa olevien maahanmuuttajien työllistymistä, Haavisto sanoo.

Vihreät haluaa mm. poistaa työlupien tarveharkinnan ja nopeuttaa työlupakäytäntöjä. EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut poistettaisiin ja valmistuneille tarjottaisiin pysyvä oleskelulupa. Maahanmuuttajien kotouttamispalveluita kehitettäisiin ja pääsyä niiden piiriin nopeutettaisiin. Myös turvapaikanhakijoiden työllistymisen esteitä purettaisiin.

Vihreiden kymmenen keinoa kestävän taloudellisen hyvinvoinnin ja työpaikkojen luomiseksi Suomeen