Touko Aallon linjapuhe puoluekokouksessa Tampereella 18.6.2017

18.06.2017

Rakkaat vihreät ystävät,

Olin ensimmäisen kerran ehdolla
Jyväskylän kaupunginvaltuustoon yhdeksän vuotta sitten.
Matkani kotoa yliopiston kampukselle
kulki kävelykatua pitkin kaupungin keskustan halki.
Opiskelijalla oli vaaleihin kengännauhabudjetti,
joten käytin kaikki mahdollisuudet hyväksi.
Kuljin tuon matkan mukanani omatekoinen pahvikyltti.
Siinä luki: “Opiskelijakin osaa – valtaa nuorille!”
Hiukseni ulottuivat ponnarille,
vaikkei sitä ehkä tänään uskoisikaan.
 
Me olemme maailmaa muuttava liike.
Me olemme kuntia muuttava liike,
kuten nähtiin huhtikuussa.
Yli 320 000 ihmistä tässä maassa antoi luottamuksensa sille vaihtoehdolle,
jonka me vihreät tarjoamme.
Sille vaihtoehdolle,
jonka te nostitte varteenotettavaksi omissa kotikunnissanne.
 
Me olemme suurin puolue Nokialla ja Jyväskylässä.
Rikoimme aseveliakseleita Turussa ja Tampereella.
Kilpailimme tosissamme Helsingin pormestarin paikasta.
 
Saimme vuonna 2012 Kurikassa 15 ääntä, nyt 505.
Kannonkoskella, jossa keskusta vie puolet äänistä,
nostivat ensimmäiset vihreät ehdokkaat
koko listansa valtuustoon.
 
Tämä on erinomainen alku.
Alku nimenomaan siksi,
että me pystymme vielä paljon suurempaankin.
Vihreät on vahva, koko Suomen yleispuolue.
Seuraavaksi on aika tehdä vihreistä pääministeripuolue.
 
Meihin luottavat juuri omilleen muuttaneet opiskelijat,
meihin luottavat yksinasuvat vanhustenhoitajat.
Meille ovat antaneet äänensä kotipalveluyrittäjät, it-konsultit,
kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat ja armeijan leivistä eläköityneet herrat.
Meitä tukevat transnuoret, me annamme äänen myös ympäristöä arvostaville.
 
Nyt on aika näyttää,
että olemme tuon luottamuksen arvoisia.
Tällä joukkueella me pystymme siihen.
 
Arvon puoluekokousväki,
 
Maailma elää epävarmuuden aikaa,
Jossa ihmisten usko demokratiaan, mediaan ja toisiinsa
On koetuksella.
 
Tämän maan valtti on vakaus,
Ja siihen meidän vihreiden on pyrittävä.
Se ei tarkoita jämähtämistä paikalleen
Eikä se tarkoita muutosvastarintaa.
Se tarkoittaa ennakoitavuutta ja katsomista huomista pidemmälle.
 
Kun yritys miettii, minne se investoi,
keskeisimpiä asioita ovat vakaus,
koulutettu työvoima ja markkinat.
Vakaus on voimavara,
Jonka täyttä arvoa emme vielä täysin ymmärrä.
 
Yhteiskunnallinen pitkäjänteisyys on
Keskeistä monella saralla.
Ei ole yhdenkään puolueen, ei yhteiskunnan etu,
Jos jokainen vaalikausi kuluu edellisten hallitusten
Päätösten tyhjäksi tekemiseen.
 
Siksi meidän tulee käydä parempaa vuoropuhelua
Toistemme kanssa.
Otetaan kaikki puolueet mukaan valmisteluun,
Ja sitoutetaan kaikki mukaan esityksiin.
 
Se voi kuulostaa työläältä, mutta on
kuluvan ajan arvoista.
Nopeampaa se joka tapauksessa on
kuin jatkuva soutaminen ja huopaaminen
vaalikausien vaihtuessa.
Jos käytämme usean vaalikauden siihen,
Että aloitamme kaiken aina alusta,
Emme saa mitään aikaiseksi.
Siihen nähden yhdessä tekeminen ei ole hidasta.
 
 
On selvää, että Suomea on uudistettava.
Ehkä paljonkin.
Suuret yhteiskunnalliset muutokset tarvitsevat
taakseen laajapohjaisen tuen.
Se luo vakautta ja se luo ennustettavuutta
suomalaisten ja yritysten arkeen.
 
Sen vakauden tarjoaminen voi olla Suomen valttikortti.
Meidän on vain tehtävä siitä totta.
 
Hyvät ystävät,
 
Olemme suurten kysymysten äärellä.
Joudumme miettimään uudelleen,
Miten asioita tehdään ja kuka ne tekee.
Meidän on pakko uudistaa tätä
Yhteiskuntaa ylläpitäviä rakenteita.
 
Mitä pidempään olemme umpisolmussa
Vanhojen, tähän aikaan sopimattomien rakenteiden kanssa
Sitä pahemmin leikkaavat sakset voivat jäädä käteemme.
 
Olemme pieni tekijä maailmantaloudessa.
Meidän pitää pystyä vastaamaan maailman muutoksiin.
Muuten ei ole mitään merkitystä sillä,
Kuka hallituksessa on.
Meidän on pystyttävä uudistumaan,
Ettemme joudu jatkuvaan kurjistamisen kierteeseen.
 
Tämän vaalikauden, kuten jo niin monen muunkin,
isoin rakenteellinen uudistus on sote.
 
Sote-uudistusta ei tarvitse aloittaa alusta.
Se täytyy ratkaista asiantuntijajärjellä ja yhteistyöllä.
Uudistuksen alkuperäiset tavoitteet
Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen,
Kustannusten kasvamisen hillitseminen ja
Saumattomien hoivaketjujen turvaaminen
Ovat vihreille tärkeitä.
 
Sote-uudistus pitää toteuttaa
Yhdessä yli puoluerajojen.
Maakunnille on annettava verotusoikeus,
Ja niiden määrä on rajattava kahteentoista.
Valinnanvapautta voidaan edistää,
Mutta se on tehtävä asteittain ja
Omana erillisenä hankkeenaan.
 
Siten voimme valaa kestävän perustan
Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluille.
 
Arvoisat läsnäolijat,
 
Työ ei ole enää samanlaista,
Mitä se oli, kun loimme hyvinvointivaltiolle pohjaa.
 
Digitalisaatio uudistaa työtä merkittävästi.
Se on meille innostava mahdollisuus.
 
Pian meistä kuka tahansa voi seurata
Omia tulojaan ja verojaan reaaliajassa.
Se nostaa meidät uuden työn kynnykselle.
Meidän Vihreiden tehtävä on varmistaa,
että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa
Uudistamalla sosiaaliturvaa kokonaisuutena.
 
Meidän on pidettävä huoli siitä,
että kukaan ei putoa kyydistä.
Ihmisten arjen kokemukset nykyisestä
etuusviidakosta on kuultava.
Turvaverkkomme ei saa olla niin monimutkainen,
että se jättää ihmiset ansaan.
Hyvinvointivaltion tehtävä on nostaa ihmisiä työhön,
vapauttaa ihmiset tekemään omia ratkaisujaan ja
tavoittelemaan onnea omalla tavallaan.
 
Hyvinvointivaltion tehtävänä on varmistaa,
että kukaan ei putoa.
Yhteiskunnan arvot mitataan siinä, miten se pitää
huolta heikoimmistaan.
Tarvitaan sekä toimiva yleinen turvaverkko
että huomiota niihin, jotka ovat kaikkein
haavoittuvimmassa asemassa.
 
Koulutus on Suomen paras valttikortti.
Koulutusta ei saa enää kurjistaa leikkaamalla.
Koulutukseen on panostettava lisää.
Kaikilla asteilla.
 
Meidän on tehtävä Suomen kouluista jälleen
maailman parhaita.
Koko polun varhaiskasvatuksesta peruskouluun,
peruskoulusta jatko-opintoihin
on oltava kaikille lapsille tasa-arvoinen ja
saavutettava.
Se on tämän maan ylpeys.
Se on lupaus, josta meidän on pidettävä kiinni.
Kuten siitä pitivät kiinni
meidän vanhempiemme sukupolvi.
 
Arvoisa puoluekokous,
 
Ihmiskunnan suurin haaste on ilmastonmuutos
ja muuttuva ympäristö.
Se ei odota.
Meidän ei pidä lamaantua sen edessä.
Ilmastonsuojelun ja taloudellisen menestyksen
ei tarvitse olla toistensa vihollisia.
Tässä maassa on valtavasti korkeaa osaamista,
Jonka avulla pystymme kääntämään uhan voitoksemme,
jos vain uskallamme haasteeseen tarttua.
 
Suomi ei saa taistella päästövähennyksiä vastaan.
Meidän on oltava eturintamassa tekemässä
töitä tämän planeetan pelastamiseksi.
Ympäristö ei ole vihollinen.
Se on ainoa perusta, jonka päälle voimme
elämäämme rakentaa.
Valtion velasta riittää puhetta.
Sen sijaan puhetta ympäristövelasta ei juuri kuule.
Meidän tehtävämme on muuttaa se.
Luonnon monimuotoisuus heikentyy jatkuvasti.
Tämä on velanottoa, johon meillä ei ole varaa.
Luonnon resurssien kestävä käyttö,
ympäristön reunaehdot huomioiden,
pitää olla myös biotalouden lähtökohta.
Metsät eivät ole pelkkiä kuutioita.
 
Metsät ovat hyvinvointia, luonnon monimuotoisuutta
ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Hallituksenkin on syytä nähdä metsä puilta.
 
Meidän on pidettävä parempaa huolta
luonnon suojelemisesta.
Metsät ja järvet, suot ja kalliot, meret ja joet
ovat meille suomalaisille rakkaita ja tärkeitä.
Meidän on turvattava se, että jätämme
lapsillemme perinnöksi monimuotoisen,
rikkaan ja elinvoimaisen luonnon ja ympäristön.
 
Hyvä puoluekokousväki,
 
Ihmisoikeudet ja tasa-arvo tarvitsevat tässä ajassa
Puolustajia enemmän kuin koskaan aiemmin.
 
Feministinä minulle on tärkeää,
Että ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat läsnä
Kaikessa, mitä teemme.
Ne ovat politiikkamme kulmakiviä,
Jotka on tehtävä näkyväksi
jokaisella politiikan osa-alueella.
 
Meidän on puolustettava
kaikkien sukupuolten oikeuksia,
Jokaisen koskemattomuutta,
Mielipiteenvapautta,
Oikeutta olla oma itsensä.
 
Tasa-arvo vaatii sanojen lisäksi tekoja.
Meidän pitää ottaa erilaisia ihmisiä
Mukaan päätöksentekoon.
 
Minun tehtäväni on taistella sen puolesta,
Että jokainen ihminen tulee kuulluksi ja kohdatuksi.
 
Rakkaat vihreät ystävät,
 
Me muutamme maailmaa paremmaksi
kunta ja maakunta kerrallaan.
Vihreitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan,
ja meihin luotetaan nyt enemmän kuin koskaan.
 
 
Kuunnellaan aidosti toisia ihmisiä,
ja yritetään ymmärtää, mitä toisen ajattelun taustalla on.
Kohdataan toiset ihmiseltä ihmiselle,
ja keskustellaan, sen sijaan, että puhutaan toistemme ohi.
Tulevaisuus lepää kyvyssämme käydä dialogia ja uudistua.
 
Meillä Vihreillä on kyky tämä tehdä.
Minä uskon teihin rakkaat ystävät,
Minä uskon tämän joukkueen voimaan.
 
Yhdessä me,
rakkaat ystävät,
voimme kääntää Suomen suunnan!