Touko Aallon linjapuhe Vihreiden puoluekokouksessa Vantaalla 16.6.2018

16.06.2018

Onpa hauskaa nähdä teidät
kaikki täällä!

Vuosi on nyt tehty yhteistä taivalta
Tampereelta tähän päivään.

Puheenjohtajan työssä hienointa
itselle on ollut se,
miten monen teistä kanssa
olen saanut tehdä yhteistyötä
ja kiertää maata.

Nyt tässä puoluekokouksessa on vihreä
perhe saman katon alla
koolla päättämässä tämän liikkeen
keskeisistä linjauksista.

Kuten meille vihreille asiaan kuuluu,
debatti tulee varmasti olemaan vilkasta
ja voi olla, että pari erimielisyyttäkin
löytyy.

Käyköön keskustelu kuumana
ja jäähdytellään sitten illalla
viileän juoman äärellä.

Meitä yhdistävät melkein kaikki asiat,
ja erottavat vain harvat.

Siitä kertoo myös tämän liikkeen historia.

Vihreä liike syntyi vaihtoehdon kaipuusta.

Se kasvoi tarpeesta muuttaa maailmaa.
Havainnosta, että vanhat puolueet
eivät tarjonneet vastauksia
tämän ajan polttavimpiin kysymyksiin.

Tarpeeseen pysäyttää ainutkertaisen luonnon
ja ympäristön pilaantuminen.

Tarpeeseen luoda kestävämpi tapa elää
yhdessä tällä planeetalla.

Tarpeeseen rakentaa yhdyskuntia ihmisten ehdoilla.

Tarpeeseen lopettaa kaikkinainen syrjintä
ja tehdä ihmisistä aidosti tasavertaisia keskenään.

Vihreä liike syntyi yrityksissä ja yhdistyksissä,
kasvisravintoloissa ja vaihtoehtoliikkeissä,
Koijärvellä ja opiskelija-asunnoissa.

Sen synnyttivät ihmiset, joille olivat tärkeitä
sellaiset asiat, kuten luonnonsuojelu, rauha,
kehitysmaiden asia,
feminismi, vammaisten oikeudet,
opiskelijoiden asema ja
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet.
Se syntyi haastamaan vanhaa,
ummehtunutta poliittista järjestelmää.
Osa heistä, jotka olivat jo alkuvaiheessa
tätä liikettä synnyttämässä,
on täällä myös tänään.

Tahdon tässä yhteydessä kiittää kaikkia teitä,
jotka olette tämän liikkeen juuret luoneet
ja onnitella meitä kaikkia
30-vuotisesta historiastamme.

Hyvät ystävät,

Tämän liikkeen, tämän puolueen
pyrkimys on antaa suomalaisille vapaus
ja valta muovata yhteiskunta sellaiseksi,
että se palvelee kaikkia ihmisiä.

Niin meitä jo täällä olevia,
kuin meidän jälkeemme tulevia.

Tässä ajassa vihreää arvomaailmaa
ja vaihtoehtoa
tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Maailman suurinta talousmahtia johtaa
ilmastonmuutoksen kieltäjä.

Itänaapurissa vallassa on menneen
suuruuden haikailija.

Kotimaassa hallituspuolueet puhuvat avohakkuista
realistisena vihreytenä,
ajavat alas hyvinvointivaltion turvaverkkoa
ja koulutusta,
kyykyttävät työttömiä ja sairaita
ja ottavat naisten oikeudet
maalitaulukseen.

Tämä ei ole se tie,
jonka suomalaiset haluavat.

Tähän vaihtoehtojen kaipuuseen
meidän on vastattava.

Meidän sukupolvemme tehtävä on turvata
hyvän elämän edellytykset
myös tämän päivän lapsille ja nuorille
ja niille, jotka eivät ole vielä syntyneet.

Meidän on vaalittava sitä perintöä,
jonka aikaisemmat sukupolvet ovat työllään
ja arvoillaan
meille mahdollistaneet.

Meidän tehtävämme
on siirtää tuo saatu perintö
entistä paremmassa kunnossa eteenpäin.

Meillä on vain yksi planeetta,
joka on lainassa tulevilta sukupolvilta.

Minä tahdon, että sukupolvet meidän
jälkeemme voivat nauttia luonnosta
ja ympäristöstä, kuten mekin olemme
saaneet nauttia.
Puhdas ilma, maaperä, vesi ja ympäristö
eivät ole itsestäänselvyyksiä.

Ne ovat asioita, joiden
puolesta on taisteltu ja tullaan taistelemaan.

Ilmastonmuutos ja kuudes sukupuuttoaalto
ovat merkkejä siitä, että meidän on muutettava
tapaamme tuottaa energiaa, tuotteita ja palveluita.

Syrjäytyminen, mielenterveysongelmien lisääntyminen
ja yhteiskunnan eriarvoistuminen ovat merkkejä siitä,
että yhteinen veneemme vuotaa.

Paatista on todella
lähtenyt tulppa irti.

Näihin merkkeihin meidän on vastattava.

Meidän tehtävämme on puolustaa
pohjoismaisen hyvinvointivaltion ideaa.

Suurta lupausta paremmasta elämästä
tavalliselle ihmiselle.

Tasa-arvoisesta ja oikeudenmukaisesta
hyvinvoinnista kaikille
taustaan katsomatta.

Tässä ajassa sen lupauksen erottamaton osa
on pitää huoli yhteisestä ympäristöstämme
ja varmistaa elinkelpoinen maailma
niille jotka tulevat meidän jälkeemme.

Tämä on vihreän hyvinvointivaltion tehtävä tässä ajassa.

On yhteisellä vastuullamme varmistaa, että Suomessa
ja maailmassa on mahdollisuus elää hyvää elämää
myös tulevaisuudessa.

Varmistaa, että puute ja epätoivo saadaan kitkettyä,
että linnut laulavat kevätyössä
ja lähijärveen voi pulahtaa
myös sadan vuoden päästä.

Samoin meidän on yhdessä pidettävä huoli,
että hyvän elämän vene ei ole vain harvojen
etuoikeus,
vaan jokaiselle kuuluva oikeus.

Oikeus kouluttautua,
oikeus saada apua, kun elämä kolhii
ja oikeus tulla kuulluksi yhteiskunnassa.

Tämä oikeus ei koske vain suomalaisia,
tämä oikeus koskee kaikkia ihmisiä.

Me olemme solidaarisuuden puolella
nyt ja aina, vaikka se onkin vastatuulessa
niin Suomessa kuin Euroopassa

Vain yhdessä voimme muuttaa tulevaisuuden kaarta.
Yhden ihmisen tehtävä se ei ole.

Ei edes yhden puolueen.

Se on meidän kaikkien suomalaisten
tehtävä.

Hyvät ystävät,

Nykyinen hallitus ei ole tästä
tehtävästä pitänyt huolta.

Sipilän hallituksen erityisosaamisalue
on ollut arvojohtajuuden puute
ja jakolinjojen rakentaminen
ihmisten välille.

Erityisesti tämä näkyy hallituksen
epäinhimillisessa turvapaikkapolitiikassa.

Elämme nyt maassa,
jossa lapsia haetaan poliisiautoilla kesken koulupäivän,
perheitä hajotetaan
ja ihmisiä lähetetään hengenvaaraan.

Tätä hallitusta eivät ole
ihmisoikeudet muutenkaan kiinnostaneet.

Suomi on edelleen ainoa Pohjoismaa,
jonka translaki vaatii pakkosterilointia.

Suomessa naiset kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa
EU-maista toiseksi eniten.

Lapset istutetaan yhä tiukasti tyttö- ja poikamuottiin.

Jako mies- ja naisvaltaisten alojen välillä on yhä syvä.

Yhteiskunta toisintaa itseään patriarkaatin tahdon,
ei ihmisten tuntojen ja toiveiden, mukaisesti

Hallituksen leikkaukset ovat osuneet erityisesti niihin,
jotka ovat jo valmiiksi haavoittuvaisessa asemassa.

Vihreänä feministinä sanon, että tämä ei ole minun Suomeni.

Tämä ei ole meidän Suomemme.

Vihreiden Suomi pitää huolta heikommassa
asemassa olevista.

Täältä turvaa hakevasta,
transnuoresta
ja köyhimmistä suomalaisista.

Meidän on uudistettava translaki,
ja korjattava hallituksen turvapaikkapolitiikan
epäoikeudenmukaisuus.

Meidän on pidettävä huolta siitä,
että myös tämän päivän nuorilla
on mahdollisuus
edetä elämässään.

Sotien jälkeen olemme
ensimmäistä kertaa tilanteessa,
jossa nuoret ovat jäämässä köyhemmiksi
kuin vanhempansa.

Meidän on löydettävä tasapaino sukupolvien
välille.

On pidettävä huoli niistä eläkeläisistä,
joiden tulot ovat matalimmat.

Ja on pidettävä huoli siitä,
että myös nuorille jää reilu osuus
tekemänsä työn hedelmistä.

Yksikään sukupolvi ei saa
ottaa osaansa suurempaa siivua
hyvinvointimme kakusta.

Hyvät ystävät,

Suomen talouden haasteet ovat rakenteissa.

Rakenteita uudistamalla puolustamme
tärkeintä
eli ihmisen ja luonnon hyvinvointia
ja vältämme
hyvinvointivaltiota murentavat
leikkaukset ihmisten perusturvaan ja koulutukseen.

Vihreä hyvinvointivaltio rakentuu
kolmen suuren reformin kautta.

Ensimmäinen on maailman parhaan
koulun rakentaminen.

Tavoitteemme on nostaa suomalainen koulutus
maailman huipulle,
niin varhaiskasvatuksessa kuin korkeakouluissa,
ja tieteessä ja tutkimuksessa.

Vain se takaa Suomen mahdollisuuden
menestyä myös tulevaisuudessa
ja turvaa tulevaisuutemme
muuttuvassa maailmassa.

Toinen on sosiaaliturvan uudistaminen.

Haluamme päivittää suomalaisen sosiaaliturvan
2000-luvun maailmaan
eheäksi ja joustavaksi turvaverkoksi.

Turvaverkoksi,
joka kantaa yrittäjää ja opiskelijaa,
pätkätyöläistä ja tutkijaa,
freelanceria ja taiteilijaa.

Ottaa kopin jos putoamme
ja tekee työstä aina kannattavaa
ja vastaa työn murrokseen.

Kolmas on ympäristö- ja ilmastopolitiikan
suunnanmuutos.

Meillä on vain vähän aikaa
sopeuttaa koko tapamme tuottaa ja kuluttaa
yhden planeetan kantokyvyn rajoihin,
turvata luonnon monimuotoisuus
ja hillitä ilmaston kohtalokas lämpeneminen

Meidän on saatettava Suomi sille polulle,
jolla teemme meille kuuluvan osan tästä työstä.
Se työ on aloitettava nyt.

Yksikään näistä uudistuksista ei ole helppo.

Mutta ei tämän maan historia olekaan tarina
helpoista valinnoista
ja kukkasilla tanssahtelusta.

Se on tarina vaikeista vaiheista,
mahdottomilta näyttävien
erimielisyyksien ratkaisemisesta
ja sovinnon voitosta.

Tarina sukupolvista, jotka jättivät
maan paremmassa kunnossa
kuin missä sen saivat –
vaikeuksista huolimatta.

Kyllä me suomalaiset siihen pystymme
myös tänään.

Hyvät ystävät,

Ensimmäinen tärkeä reformi seuraavalle hallitukselle
on suomalaisen koulutuksen nostaminen maailman parhaaksi

Tämän pienen pohjoisen maan
ainoa mahdollisuus pärjätä
on koulutus ja osaaminen:

Koulutus on Suomen suuri menestystarina.

Tarina siitä, miten
köyhyydestä ja äärimmäisestä niukkuudesta
on noustu pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi.

Tarina noususta maailman kärkeen.

Alkaen 1800-luvusta ja kansakoulusta:
vallankumouksellisesta ajatuksesta
että renkien ja piikojen lasten tulisi oppia lukemaan.

Jatkuen peruskouluun 1970-luvulla
suureen tasa-arvon askeleeseen,
joka toi kaikki lapset taustasta riippumatta
yhtäläisen koulutuksen piiriin.

Kysymys kuuluu: mikä olisi 2000-luvun
vastine peruskoulu-uudistukselle?

Mikä olisi peruskoulun luomisen tasoinen uudistus,
joka varmistaa että suomalaisen koulutuksen lupaus
kantaa tällä vuosisadalla?

Kaksi asiaa on ainakin selvää:

Seuraavan hallituksen tehtävä on
tehdä merkittävä satsaus koulutukseen
sekä rahallisesti että sisällöllisesti.

Ja tavoitteeksi on asetettava
suomalaisen koulutustason
ja oppimistulosten nosto
maailman huipulle.

Mikään vähempi ei riitä.

Ehdotan tätä seuraavaksi kansalliseksi projektiksi
johon kaikki puolueet sitoutuvat.

Koulutuksen tasa-arvon on annettu Suomessa
jo vuosia rapautua.

Oppimistuloksissa olemme vajonneet huipulta

Koulutustasossa olemme pudonneet
vertailumaiden keskikastiin.

Eriarvoisuuden kasvu koulutuksessa on tosiasia.

Lasten luokkayhteiskunta syntyy silmiemme edessä.

Kokoomuksella ja keskustalla olisi ollut
mahdollisuus puuttua tähän.

Heidän valintansa on ollut pahentaa tilannetta
historiallisen kovilla koulutusleikkauksillaan.

Koulutukseen panostamista tärkeämpää
kokoomukselle ja keskustalle on ollut
jatkaa tehottomien ja haitallisten yritystukien
ja ympäristölle haitallisten tukien maksua.

Sen sijaan, että he panostaisivat koulutukseen,
he yrittävät edelleen puskea läpi sote-uudistusta,
joka kasvattaa kustannuksia ja kuristaa
julkista taloutta entisestään.

Molemmissa hyötyjinä ovat yksityisten yritysten kassat,
häviäjinä suomalaiset, jotka palveluita tarvitsevat.

Vihreiden valinta on toinen.

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mahdollisuuden
tavoitella unelmiaan.

Jokainen ansaitsee mahdollisuuden kouluttautua
ja rakentaa sen pohjalta elämänsä itsensä
näköiseksi.

Näiden mahdollisuuksien toteuttaminen vaatii
tuntuvaa panostusta koulutukseen.

Seuraavan hallituksen on palautettava
kokoomuksen ja keskustan leikkaamat rahat
koulutukseen.

Yhtään vähempi ei ole kestävää,
yhtään vähempi ei ole reilua
tämän maan nuorille.

Se on yksi tärkeimmistä tehtävistämme
seuraavalla vaalikaudella.

Lisäpanostuksia tarvitaan koko ketjuun
aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti.

Vihreät haluaa palauttaa kaikkien
lasten yhtäläisen oikeuden päivähoitoon.

Lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ei saa
rajata vanhempien työtilanteen perusteella.

Luokkayhteiskunta ei kuulu päiväkotiin.

Meidän on myös palautettava varhaiskasvatuksen
ryhmäkoot pienemmiksi.

Meidän on myös toteutettava
maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille.

Näitä asioita olemme onnistuneesti vieneet
läpi jo kunnissa.

Esimerkiksi Mikkeli, Lahti ja Vantaa
ovat tehneet päätöksen palauttaa
jokaiselle lapselle yhtäläinen oikeus päivähoitoon

Seuraavaksi haluamme
tehdä esiopetuksesta kaksivuotista.

Suomen tavoitteen täytyy olla täysi osallisuus
esiopetukseen.

Jokainen lapsi ansaitsee hyvän ponnahduslaudan
koulupolulleen.

Ja varhaiskasvatus on se paikka, 
jossa sen annetaan.

Peruskoulu on suomalaisen hyvinvointivaltion
kulmakivi, jota maailmalta tullaan katsomaan.

Meidän on varmistettava, että se
kulmakivi ei murene.

Peruskoulun vahvuus on siinä, että jokainen
vanhempi voi luottaa siihen,
että hänen lapsensa saavat koulusta
hyvät eväät elämään.

Meidän on varmistettava, että näin on myös jatkossa.

Oppimiserot on käännettävä laskuun.

Koulujen välinen ja niiden sisäinen
oppimiserojen eriytyminen
on pysäytettävä.

Se vaatii riittäviä resursseja ja lisärahaa
erityisesti niille alueille ja kouluihin,
jotka eniten tukea tarvitsevat.

Se vaatii paluuta peruskoulun ydintehtävän äärelle:
kasvava eriarvoisuus yhteiskunnassa
näkyy kasvavana eriarvoisuutena oppimistuloksissa.

Peruskoulun kehittämisen tärkein tehtävä
on murtaa tämä eriarvoisuuden kehä.

Mutta tässä ajassa peruskoulu ei enää riitä.

Tämän päivän työmarkkinoilla
pelkällä peruskoululla
pärjää enää harva

Huomisen työmarkkinoilla ei kukaan.

Meidän on varmistettava toisen asteen koulutus kaikille.

Toisen asteen koulutuksen ja peruskoulun
välistä raja-aitaa on madallettava.

Liian moni putoaa nyt kyydistä tuossa nivelvaiheessa.

Toisen asteen koulutuksesta on tehtävä maksutonta.

Liian monelle vähävaraiselle
opintojen vaatimien tarvikkeiden ja välineiden hinta
karsii mahdollisuuden mieleiseen opintopolkuun

Ja jokaiselle on taattava toisen asteen koulutuspaikka.

Tämä koulutustason nosto on
välttämätöntä Suomelle
ja välttämätöntä ennen kaikkea
jokaiselle nuorelle.

Erityisesti ammatillisesta koulutuksesta
Sipilän hallitus on leikannut kovalla kädellä.

Opettaja on yhä harvinaisempi näky
ammattiin opiskelevan arjessa.

Sen täytyy muuttua.

Nuoria ei saa jättää yksin opintojensa kanssa.

Opettajat on palautettava ammatillisiin
oppilaitoksiin ja turvattava riittävät resurssit
lähiopetukselle.

Korkeakouluissa
haluamme vapauttaa opiskelijat opiskelemaan,
opettajat ja tutkijat opettamaan ja tutkimaan,
korkeakoulujen muu henkilöstö
tekemään omaa arvokasta työtään.

Kyttäys, rajaukset, yt-kierteet ja rahoituksen epävarmuus
eivät synnytä mitään hyvää.

Haluamme Suomesta tieteen ja tutkimuksen kärkimaan,
Joka näyttää tietä muun muassa keinoälyn hyödyntämiseen

Voimme tässäkin asiassa olla kokoamme suurempi.

Se edellyttää merkittävää rahoitusta
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan
joka on jäänyt pahasti
tämän hallituksen leikkausten jalkoihin.

Se edellyttää vahvaa panostusta perustutkimukseen,
tieteen ja tutkimuksen vapauteen.

Se edellyttää sen ymmärtämistä,
että innovaatiot eivät synny pakottamalla
eivätkä valtion määrääminä.

Tämän päivän teoreettisin tutkimus
voi olla huomisen käytännöllisen menestyksen pohja

Inhimillisen ymmärryksen ja sivistyksen kartuttaminen
tieteen koko rintamalla –
niin ihmistieteissä kuin teknologiassa –
on tärkeimpiä palveluksia
jonka voimme tehdä ihmiskunnalle
ja tälle maalle.

Seuraavan hallituksen on otettava tämä haaste tosissaan
Suomi tarvitsee tieteen ja tutkimuksen nostamisen lippulaivaksi
ja poliitikot, jotka ottavat siitä erityisen vastuun.

Suomi tarvitsee tiedeministerin.

Hyvät ystävät,

Toinen suuri reformi on sosiaaliturvan
kokonaisuudistus.

Suomalainen sosiaaliturva on
päivitettävä 2000-luvulle.

Turvaverkoksi, joka vastaa työn murrokseen
ja kantaa tässä ajassa
elämäntilanteesta riippumatta.

Se tarkoittaa siirtymistä perustuloon.

Samalla meidän on uudistettava perhevapaat
tasa-arvoisemmiksi
niin perheen kuin työelämän kannalta.

Vahvistettava isien roolia perheessä
ja naisten asemaa työelämässä

Ja kaiken tämän uudistamisen keskellä
meidän on pysähdyttävä tunnistamaan
niiden asema, joilla Suomessa
menee kaikkein huonoimmin.

Meidän on torjuttava
köyhyyttä ja syrjäytymistä
jota tämän maan julkisivun taakse kätkeytyy
ja osoitettava, että tämä maa
ei hylkää ketään.

Siihen kytkeytyvät myös tasa-arvon kysymykset.

Tasa-arvo työssä ja perheessä
ei ole nykyisen hallituksen kaudella
edennyt.

Hallituksen konservatiivit tyytyivät
kirjaamaan hallitusohjelmaansa että miehet
ja naiset ovat keskenään tasa-arvoisia.

Ei se sanoilla todeksi muutu.

Tarvitaan tekoja.

Feministisiä tekoja, jotka purkavat
Syrjivät rakenteet ja lasikatot

Keskeinen ongelma työelämän
tasa-arvossa on nuorten naisten
asema työmarkkinoille.

Sen korjaamiseksi tarvitsemme
perhevapaiden uudistuksen.

Nykyinen hallitus on tähän työhön
tarttumiseen haluton, kyvytön
tai molempia,
vaikka tarve perhevapaiden
uudistamiselle on ollut huutava
jo pitkään.

Ilman sitä tasa-arvo ei toteudu.

Vihreät vaativat,
että seuraavalla vaalikaudella on tehtävä
perhevapaiden uudistus,
joka parantaa naisten asemaa työelämässä,
vahvistaa isien asemaa kotona
ja lisää joustavuutta.

Resepti on yksinkertainen:
äidille kuusi kuukautta, isälle kuusi kuukautta
ja kuusi kuukautta vapaasti jaettavaksi.

Kuusi plus kuusi plus kuusi.

Ensi vaiheessa riittää myös
viisi plus viisi plus viisi.

Tärkeintä on saada muutos liikkeelle.

Vihreät on se puolue, joka laittaa muutoksen liikkeelle.

Hyvät ystävät,

Sipilän hallituksen ihmiskuva on vinoutunut.

Se katsoo suomalaisia objekteina,
joiden tehtävä on takoa lisäarvoa –
ei yksilöinä, joilla on omat vahvuutensa
ja heikkoutensa,
omat haaveensa
ja pyrkimyksensä.

Ja jos lisäarvoa ei synny hyvällä,
täytyy se piiskata ulos pahalla –
ja rangaista niitä, jotka eivät kelkassa pysy.
Hallituksen köyhyyspolitiikka ei ole ollut
köyhyyttä vähentävää,
vaan köyhyyttä syventävää.

Epäreiluuden politiikka on iskenyt
eniten niihin, joilla on kaikkein vähiten.

Naisvaltaisiin julkisen sektorin aloihin,
työttömiin, opiskelijoihin, sairaisiin,
eläkeläisiin ja niihin,
joiden ääni ei kuulu päätöspöydissä.

En voi hyväksyä ajatusta,
että ihmistä voidaan rankaista tilanteessa,
johon ihminen ei välttämättä pysty itse
vaikuttamaan.

Tämän vuoksi en voi hyväksyä hallituksen aktiivimallia,
joka perustuu rangaistukseen
ja rangaistuksen uhkaan,
ja joka ei nimestään huolimatta
edistä minkään sortin aktiivisuutta.

Yli puolelta työttömistä leikataan turvaa
siksi, että ehdot eivät täyty.

Suurelle osalle niiden ehtojen täyttäminen
ei ole edes mahdollista asuinpaikan
tai tosiasiallisen työkyvyttömyyden takia.

Hallituksen tekemät perusturvan leikkaukset
ajavat ihmisiä syvempään ahdinkoon.

Pitkittynyt niukkuus syö ihmisen pärjäämisen
voimavaroja.
Se haittaa pitkäjänteisesti arjesta selviytymistä
ja takaisin työhön pääsemistä.

Kun hallitus leikkaa perusturvaa, yhä useampi
ajautuu pahimpaan köyhyysloukkuun,
toimeentulotuen varaan.

Porvaripuolueet ovat äänekkäästi
huolissaan hyvätuloisten työnteon
kannustimista.

Heidän olisi syytä tykönään myös miettiä,
millaiset ovat työnteon kannustimet niillä,
jotka hallitus on toimeentulotuen varaan ajanut.

Asettua sen saappaisiin, jolla on perhettä
elätettävänä ja joka joutuu valitsemaan,
ottaako työtä vastaan, kun jokaisesta eurosta
jää käteen vain kaksikymmentä senttiä.

On ilmiselvää, että pakottavat rangaistukset,
kuten aktiivimalli, eivät ole ratkaisu.

Tarvitaan positiivisempaa ihmiskuvaa.

Tarvitaan ihmisten vapauttamista tekemään omia
valintoja elämässään.

Siksi ensi vaalikauden tärkeimpiä asioita
on käynnistää iso remontti sosiaaliturvaan.

Perusturvaa on yhtenäistettävä korottamalla
työttömän perusturvaa ja yhdistämällä
vähimmäisetuudet sen tasolle.

Ei ole mitään järkeä siinä, että meillä on tilkkutäkki
erilaisia etuuksia, jotka toimivat erilaisilla
perusteilla.

Köyhimpien aseman parantamiseksi on
turvattava hyvinvointivaltion palvelut ja
korotettava perusturvaa.

Nämä ja lukuisat muut askeleet nykyisen sosiaaliturvan
korjaamiseksi on tehtävä.

Mutta siinä emme saa hukata katsetta
varsinaisesta päämäärästä.

Vihreiden ratkaisu sosiaaliturvaan
on ollut ja on edelleen perustulo.

Se on niin suuri mullistus, että
yhdessä vaalikaudessa se ei valmiiksi tule.

Työ pitää kuitenkin aloittaa heti.

Hallituksen käynnistämä perustulokokeilu
on riittämätön,
mutta jotain siitäkin olemme jo oppineet.

Sain nimittäin viestiä kolmikymppiseltä naiselta,
joka on mukana perustulokokeilussa.

Hän on tehnyt aiemmin yrittäjänä
liiketoiminnan konsultointia ulkomailla
toiminimen kautta.

Suomeen palattuaan
ja silloisen toimeksiannon päätyttyä
hän laittoi toiminimen kiinni.

Työttömänä hän sai työmarkkinatukea,
kunnes postiluukusta tipahti kirje siitä,
että hän pääsi mukaan perustulokokeiluun.

Euroina muutos ei ollut suuri.

Se toi kuitenkin varmuuden,
jonka turvin hän uskalsi palata yrittäjäksi.

Sitä hän ei olisi tehnyt ilman perustuloa.

Eikä hän varsinkaan olisi päässyt eroon byrokratian
kanssa painimisesta,
joka on nykyisen sosiaaliturvan tunnusmerkki.

Kyseessä on vain yksi ihminen,
esimerkki siitä, miten mullistava vaikutus
perustulolla voi olla siihen,
millaisia valintoja ihmiset uskaltavat tehdä.

Ja juuri näitä valintojahan
me haluamme ihmisten tekevän.

Ottavan ohjat omiin käsiinsä,
kokeilevan ja yrittävän.

Perustulo ei lähde oletuksesta, että ihminen
haluaisi elää sosiaaliturvalla,
eikä syyllistä ihmisiä heidän elämäntilanteestaan.

Lannistamisen ja paperinpyörittelyn sijaan
perustulo vapauttaa ihmiset toimintaan.

Työvoimaviranomaisetkin se vapauttaa valvonnasta
työnhaun tukemiseen

Perustulon käyttöönotto on siis myös viesti.

Viesti siitä, että Suomi uskoo ihmiseen.

Hyvät ystävät,

Suomen luonto ja ilmastonmuutoksen
torjunta tarvitsevat kipeästi aitoa vihreyttä.

Vihreyttä, joka turvaa sen,
mikä on arvokasta:
puhtaat järvet, joet ja meret,
elämää vilisevät metsät ja suot.

Ja elinkelpoisen planeetan,
jossa ilmastonmuutos ei tee tyhjäksi
kaikkia niitä edistysaskeleita,
joita ihmiskunta on vuosituhansien
aikana ottanut.

Pelissä on hyvinvointi,
rauha
ja elämä.

Luonnon hyvinvointi
on kaiken muun hyvinvoinnin
ehto ja edellytys.

Jokainen euro ja dollari on arvoton,
jos tärvelemme yhteisen ympäristömme.

Vihreät suostuu tekemään vain sellaista
hallitusyhteistyötä, joka ottaa isoja askeleita
eteenpäin luonnonsuojelussa
ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Suomalainen luonto on mittaamattoman
arvokas aarre.

Meille suomalaisille luonto on tärkeä.

Asumme me sitten luonnon keskellä
tai kaupunkien sykkeessä.
Metsät ja suot,
joet ja järvet,
ovat rauhoittumisen paikkoja.

Siellä ajatus kirkastuu
ja mieli lepää.
Vihreille luonto ei ole vain
puupeltoja ja kaivosvarauksia.

Se on paljon enemmän.

Hyvinvoivalla luonnolla on itseisarvo.

Luonto on lahja
ja arvokkain perintö.

Sipilän hallituksen politiikasta tätä
ajattelua ei löydä edes kissojen
ja koirien kanssa.

Keskustalainen biotaloushuuma
on turmiollinen tie
suomalaiselle luonnolle.

Niille metsille ja soille,
järville ja joille,
jotka ovat meille niin rakkaita.

Metsien käytön pitää perustua
kestävyyteen ja vastuullisuuteen.

Meidän tulee myös kehittää korkeamman
jalostusasteen tuotteita puusta.

Ei ole järkeä kasvattaa metsää
vuosikymmenet
ja hukata hiilivarastot
yksinomaan polttamalla
tai bulkkibiotalouden tuotteisiin.

On muistettava, että olemme
metsien käytössä myös esimerkki muulle maailmalle.

Omien metsiemme kestävä käyttö
auttaa metsiä myös muualla maailmassa.

Suomen menestys voidaan rakentaa
kestävän luontosuhteen
ja korkean osaamisen varaan.

Tämä hallitus on kuitenkin tehnyt selväksi,
että luontoa ei suojella elleivät
Vihreät ole vallassa.

Otetaan opista vaari
ja varmistetaan, että tämä meno
ei seuraavien eduskuntavaalien
jälkeen jatku.

Hallitus on vienyt luonnonsuojelurahoista puolet.

Hallitus uhkaa maakuntauudistuksessa ajaa
ympäristöhallinnon alas ja alistaa
luonnon kaivosyhtiöiden armoille.

Tätä me emme hyväksy.

Vihreät lisäisi luonnonsuojelun rahoitusta.

Me toteutamme soidensuojeluohjelman.

Ja me siirrämme valtion metsistä
avohakkuut historiaan!

Hyvät ystävät,

Ilmastokriisi on aikamme suurin kysymys.

Meidän on vähennettävä
ilmastopäästöjä,
jos haluamme, että lapsillamme on mahdollisuus
elää yhtä hyvää elämää kuin meillä.

Suomen on oltava tässä työssä edelläkävijä.

Jarrumiehen paikalle on jo liiaksi tulijoita.

Voimme tehdä paljon itse.

Voimme edistää kestävää uusiutuvaa energiaa
ja tehdä energiaremontin,
jolla luodaan työtä ja kasvua Suomeen.

Se ei voi perustua metsien avohakkuisiin,
kuten keskusta haaveilee.

Sen täytyy perustua uuteen teknologiaan.

Tuulivoimaan, aurinkosähköön,
aurinkolämpöön ja maalämmön parempaan
hyödyntämiseen.

Liikenne on sähköistettävä ja
yhä isompi osa liikenteestä on siirrettävä raiteille.

Nykyinen rataverkkomme ei palvele
kasvavia kaupunkeja,
ei kotimaan matkailua
eikä riittävän hyvin työmatkaliikennettä.

Ilmastopäästöjen vähentämiseksi meidän
on uskallettava tehdä myös päätöksiä,
jotka eivät ole mukavia.

Lentoliikenteen päästöjä on vähennettävä,
jos haluamme suitsia ilmastonmuutosta.

Suomen on seurattava Ruotsin esimerkkiä
ja otettava käyttöön lentovero.

Se parantaisi myös muiden liikkumismuotojen
kilpailukykyä.

Ilmastotyössä meidän on käytettävä
Euroopan unionia ratkaisuna.

Meidän on ajettava EU:n yhteistä energia- ja
ilmastopolitiikkaa,
panostettava omavaraisuuteen
ja uusiutuvaan energiaan.

Siitä on tehtävä Suomen
EU-puheenjohtajakauden tärkein
kärkiteema.

Meidän on irroitettava EU kalliista
ja ympäristölle tuhoisasta riippuvuudesta
fossiilisiin polttoaineisiin.

Se on tärkeä teko myös turvallisuuspoliittisesti.

Itsenäisen ja vahvan EU:n tulee olla
kykenevä toimimaan myös silloin,
kun maailmanpolitiikka uhkaa sulkea kaasuhanat.

Hyvät kuulijat,

Maailma muuttuu
kun sitä muutetaan.

Se tapahtuu yksi askel
ja yksi päätös kerrallaan.

Alle vuoden päästä suomalaiset
tekevät päätöksen vaaliuurnilla siitä,
kenelle he ainoan äänensä antavat.

Meidän täytyy kutsua kaikki suomalaiset
mukaan työhön kestävän huomisen puolesta.

Sillä työllä on kiire, sillä aikaa on hukattu
jo liikaa.

Vanhat suuret puolueet ovat
näyttönsä antaneet pääministerin
ja valtiovarainministerin pesteissä.

Niiden voimin eivät tasa-arvo,
luonnonsuojelu, ihmisoikeudet ja
koulutuksen asema etene riittävästi.

Suomessa on vain yksi puolue,
joka on johdonmukaisesti
niin tasa-arvon kuin luonnonsuojelun,
ihmisoikeuksien kuin koulutuksen
puolella.

Meidän vaihtoehtoliikkeemme on kasvanut
30 vuodessa puolueeksi,
joka on valmis kantamaan hallituksen
raskaimpia salkkuja.

Siihen me seuraavissa vaaleissa pyrimme.

Luonto ja ilmastonmuutos eivät odota sitä,
että kovapäisimmätkin saadaan uskomaan
ympäristönsuojelun tärkeyteen.

Jokainen vuosi koulutuksen kurjistamista
riistää lapsilta ja nuorilta mahdollisuuksia.

Jokaisena päivänä sukupuolten välinen
epätasa-arvo sulkee ovia ihmisten edestä
ellemme siihen puutu.

Jokaisena hetkenä köyhyys ja osattomuus
värjäävät jonkun maailman hieman harmaammaksi
ja näköalattomammaksi.

Nämä asiat on korjattava.

Se on ollut hyvinvointivaltion lupaus,
ja se lupaus tulee pitämään paremmin,
jos se meistä Vihreistä on kiinni.

Vihreä hyvinvointivaltio voidaan rakentaa
ja siksi me haluamme tehdä mainitsemani
kolme suurta reformia.

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan uudistus,
jotta luontomme säilyy ja ilmastonmuutos
hidastuu.

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus,
jotta hyvinvointivaltion rakenteet vastaavat
2020-luvun kysymyksiin.

Koulutukseen on tehtävä suuret lisäsatsaukset,
jotta nuorilla on mahdollisuus
menestyä tänään ja huomenna.

Näillä ehdoilla me olemme eduskuntavaalien jälkeen
valmiita hallitusyhteistyöhön, jos suomalaiset
meille luottamuksensa suovat.

Me haluamme rakentaa Suomen,
jossa heikommasta pidetään huolta ja
jossa jokainen on tasa-arvoinen.

Suomea,
jossa ympäristöä ja luontoa vaalitaan
ja jossa koulutus on arvossaan.

Meillä on historiallinen tilaisuus
rakentaa vihreämpää Suomea.

Kääritään hihat ja ryhdytään hommiin!