Touko Aallon ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelmasta 17.4.2018

17.04.2018

Arvoisa puhemies,

Hyvän talous- ja työllisyyskehityksen kääntöpuolena ei pitäisi olla köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvaminen. 

Päinvastoin. 

Kun taloudessa menee paremmin, pitäisi antaa ensin niille takaisin, joilta on huonojen päivien aikana leikattu eniten. 

Kyse on arvovalinnoista ja Vihreiden mielestä yhteiskunnan arvo mitataan siinä, miten se pitää huolta heikoimmistaan.
 
Hallitus päätti kehysriihessään, aivan oikein, tuoda pientä helpotusta joillekin apua tarvitseville. 

Nämä ovat kuitenkin vähäisiä korjausliikkeitä. Laastareita perusturvaan tehdyn avohaavan päälle. 

Pienet kertakorotukset eivät korvaa niitä valtavia leikkauksia perusturvaan, joita indeksien jäädyttäminen on aiheuttanut ja aiheuttaa jatkuvasti lisää.
 
Hallitus puhuu tiukasta taloudenpidosta ja kehuu kovia leikkauspäätöksiään. Se pitää paikkansa, kun puhutaan koulutuksesta ja ihmisten perusturvasta.
Tiukasta taloudenpidosta ei näy merkkejä, kun puhutaan hyvätuloisia suosivasta veropolitiikasta. 

Siitä ei näy jälkeäkään, kun sote-uudistuksen markkinamalli toteuttaa yhteiskunnalle kalliin tulonsiirron terveysfirmoille. 

Kaikkein vähiten tiukkaa taloudenpitoa näkyy siellä, missä puhutaan tehottomista, turhista ja haitallisista yritystuista, joita hallitus ei onnistunut leikkaamaan eurollakaan.
 
Hallituksen talouskuripolitiikka on hyvin valikoivaa. Siinä valintana on aina leikata köyhiltä ja koulutuksesta. 

Ei koskaan siitä, mitä elinkeinoelämän lobbarit pitävät eturyhmille tärkeänä.  
 
Arvoisa puhemies,
 
Hallitus perustelee eriarvoisuutta ja köyhyyttä lisäävää linjaansa sillä, että sen kädet eivät voi olla tulevien sukupolvien taskuissa.
 
Syvällä nuorten sukupolvien taskuissa hallituksen kädet kuitenkin ovat olleet.
 
Hallituksen politiikka on systemaattisesti kampittanut nimenomaan nuoria.  
 
Puheissaan ministerit ovat huolissaan milloin syrjäytymisestä, milloin alhaisesta syntyvyydestä, mutta teot puhuvat todellista kieltä niistä arvoista, joilla tätä maata johdetaan.
 
Hallitus on leikkauksillaan vähentänyt entisestään ammatillisen koulutuksen opetusresursseja.
 
Korkeakouluista leikkaamalla hallitus on vaikeuttanut kykyämme kilpailla osaamisella maailmalla.
 
Tasa-arvoisia mahdollisuuksia kouluttautua hallitus on heikentänyt kiristämällä opiskelijoiden toimeentuloa.
 
Hallitus on huolissaan syntyvyydestä, mutta päätöksillään lisää nuorten aikuisten elämään epävarmuutta työntämällä alle 30-vuotiaat entistä syvempään pätkätyökierteeseen.
 
Hallitukselta piisaa puhetta uudistamisen tarpeesta. Uudistusten jälki ei kuitenkaan näytä tulevaisuuden rakentamiselta, vaan siitä leikkaamiselta.
 
Myöskään sukupuolten välisen tasa-arvon saralla ei tahtoa tekoihin ole tältä hallitukselta löytynyt.
 
Hallitus ei ole pystynyt uudistamaan perhevapaita, se on luonut lasten luokkayhteiskunnan varhaiskasvatukseen ja kirjannut hallitusohjelmaansa, että miehet ja naiset ovat keskenään tasa-arvoisia. Aivan kuin se pelkillä sanoilla todeksi muuttuisi.
 
Tarvitaan tekoja, hyvä hallitus. Tarvitaan vanhemmuuden kustannusten jakamista työnantajien kesken, tarvitaan perhevapaiden uudistus. Ilman niitä ei tasa-arvo tässä maassa toteudu.
 
Kaiken huipuksi hallituksen taloustalkoot ovat kohdistuneet köyhien ja opiskelijoiden ohella kaikkein kipeimmin julkisen sektorin naisvaltaisten ja pienipalkkaisten alojen työntekijöille. Sote-uudistus uhkaa tarkoittaa toteutuessaan Suomen suurimpia yt-neuvotteluita.
 
 
Arvoisa puhemies,
 
Hallitus on jättänyt tämän maan kipeästi tarvitsemat  uudistukset sosiaaliturvaan, verotukseen ja työmarkkinoihin  seuraavan hallituksen hoidettavaksi.
 
Nuo uudistukset on tehtävä siten, että samaan aikaan pidetään huoli kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä. Toisin kuin tämä hallitus on teoissaan toiminut.
 
Uudistua meidän täytyy, koska Suomen talouden katto on korjattava hyvän sään aikana, jotta se kestää kansainvälisen talouden suhdannevaihteluiden mukanaan tuomat rankkasateet myöhemmin.

Kansainvälinen noususuhdanne ja Euroopan keskuspankin elvyttämistoimet olisivat antaneet hyvän pohjan uudistuksille. Hallitus on kuitenkin nyt näyttönsä antanut ja arvovalintansa tehnyt.
 
Vihreiden keskeinen ohjenuora on kestävä kehitys. Kaiken päätöksenteon täytyy olla taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla.
 
Suomella täytyy olla visio siitä, minkälaisen yhteiskunnan tahdomme rakentaa vuodelle 2030 ja sen jälkeen. Ensin on määriteltävä visio ja sen jälkeen ottaa johdonmukaisia askelia sitä kohti.
 
Vihreiden visiona on rakentaa uudestaan maailman paras koulutusjärjestelmä ja varmistaa koulutuksen tasa-arvo kaikille. 

Tahdomme poistaa köyhyys- ja kannustinloukut ja mahdollistaa kaikenlaisen työn vastaanottaminen ottamalla askelia perustulon suuntaan. Vain kunnon kokeilu tuottaa kunnon tuloksia, siksi perustulokokeilua tulee laajentaa eikä hylätä.