Touko Aallon ryhmäpuhe välikysymyksestä nuorten työehdoista 8.5.2018

08.05.2018

Arvoisa puhemies,

Ensimmäistä kertaa historiassamme nuoremmat sukupolvet ovat jäämässä köyhemmiksi kuin edelliset sukupolvet.

Nuorten aikuisten tulevaisuutta varjostaa huono taloudellinen tilanne, velkaantuminen, työttömyys ja työn epävarmuus sekä asumisen korkea hinta.

Nyt kolmekymppisten sukupolvi joutui lapsina 90-luvun laman säästöjen kohteeksi, aloitti opiskelut talouskriisin aikaan ja nyt kun nämä nuoret ovat työuran alussa ja perustamassa kenties perhettä, hallituksen toimenpiteet lisäävät entisestään heidän arjen epävarmuutta.

 

Arvoisa puhemies

Hallitus väittää yhä uudelleen, ettei halua jättää laskua nuortemme maksettavaksi.

Silti tämä nuorten sukupolvi joutuu tulevina vuosikymmeninä kantamaan yhä raskaamman vastuun niin ilmastonmuutoksesta kuin tämän maan tulevaisuudesta ja hyvinvointiyhteiskunnasta.

Hallituksen toimenpiteet eivät vahvista nuorten luottamusta tulevaisuuteen:

Opiskelijoiden toimeentulosta on leikattu enemmän kuin miltään muulta ihmisryhmältä.

Hallitus on pettänyt antamansa koulutuslupauksen toteuttamalla valtavat koulutusleikkaukset.

Erityisesti ammatilliset oppilaitokset kärsivät aloituspaikkojen, lähiopetuksen ja opettajien puutteesta.

Oppimiserot ovat kasvaneet, velkaongelmat ja asunnottomuus ovat lisääntyneet ja yhä useamman mielenterveys on järkkynyt.

Ja nyt alle kolmekymppisten työsuhdeturvaa suunnitellaan heikennettäväksi tavalla, jota ei voi kutsua miksikään muuksi kuin ikäsyrjinnäksi.

 

Arvoisa puhemies,

Suomessa on yli 65 000 syrjäytynyttä nuorta. Yli 65 000!

Viime vuonna alle 25-vuotiaiden asunnottomuus kasvoi 13 prosenttia.

Työelämän ulkopuolella on lähes 79 000 työikäistä miestä. Lähes 79 000!

Ja tuon määrän ennustetaan kasvavan tuhannella kadonneella työikäisellä miehellä joka vuosi.

Vihreät ei usko nuorten aseman heikentämisen tuovan mitään hyvää.

Sen sijaan tarvitsemme hyvän koulupolun jokaiselle, sellaisen polun, jota pitkin on mahdollista kulkea eksymättä.

Niille, jotka eivät pärjää, tarvitaan matalan kynnyksen palveluita ja työ-, harjoittelu- tai koulutuspaikka.

Arvoisa puhemies,

Vihreät vetoaa nyt suoraan pääministeriin: nuorisotakuu on keksittävä uudelleen, päivitettynä ja uudistettuna.

Meidän on saatava tiheämpi turvaverkko niiden nuorten tueksi, jotka ovat tippuneet koulutuspolulta eivätkä pääse kiinni työelämään.

Uutta kokonaisarviota nuorisotakuusta tarvitaan myös, koska:

7 vuoden jälkeen nuoriso-/koulutus-/yhteisötakuu on sekava tilkkutäkki, jota on jatkettu sieltä täältä jatkuvilla pienillä muutoksilla

Takana on kasvun menetetty vuosikymmen ja valtavat koulutusleikkaukset, joten tarvitaan vaikuttavampi ja parempi nuorisotakuu, joka ottaa opiksi myös aikaisemmista virheistä.

Hallituksen vaihtuminen mahdollistaa suuremman päivityksen ja sen valmistelu tulee aloittaa nyt.

Esitän, että pääministeri perustaa riippumattoman asiantuntijaryhmän, joka tekee pohjatyön valmiiksi vielä tämän vaalikauden aikana.

Tässä työssä on syytä huomioida aikaisempien selvitysten politiikkasuositukset sekä koota hyvät käytänteet yhteen.

Ohjaamo-toiminta on hyvä esimerkki palvelusta, jota täytyy vahvistaa ja laajentaa entisestään sekä markkinoida paremmin.

Toimintaa tulisi jalkauttaa enemmän kouluihin ja sen aidosta monialaisuudesta, palvelun vapaaehtoisuudesta ja nuorisotyöllisestä otteesta tulee pitää kiinni.

Ohjaamoissa tarvitaan niin sosiaali- ja terveysalan, nuorisotyön kuin myös työ- ja elinkeinotoimistojen osaamista.

Toisin kun Juho Saaren työryhmälle, nuorisotakuuta päivittävälle ja uudistavalle työryhmälle tulee antaa mahdollisuus myös lisätä nuorisotakuuseen käytettyjä resursseja, jotka ovat tällä hetkellä vajaa puolet siitä, mitä ne olivat parhaimpina vuosina.

Vaihtoehdoksi käy myös se, että nuorisotakuun kärkihankkeelle asetettu neuvottelukunta ottaa päivitetyn tehtävänannon vastaan.

Hyvä pääministeri, toivon todella, että hallitus ottaa tämän esityksen nimiinsä. Kyse ei ole hallitus-oppositio -kinastelusta vaan nuoristamme ja koko maamme tulevaisuudesta.

 

Arvoisa puhemies,

Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa, että hallitus on toimillaan vakavasti vaarantanut kansalaisten ja erityisesti nuorten luottamuksen tulevaisuuteen eikä siksi nautti eduskunnan luottamusta.