Touko Aallon ryhmäpuhe valtioneuvoston tiedonannosta 19.6.2017

19.06.2017

Arvoisa puhemies,

Olemme kesäkuun kunniaksi saaneet seurata erikoista näytelmää. Se on ollut kuin hyvin kirjoitet-tua tv-draamaa: vallankaappaus, ero ja helpottunut jälleennäkeminen. Lopulta olemme tässä: tilanteessa, jossa hallituspuolueen hajottua vanhat ministerit istuvat edelleen ministeriaitiossa. Tällä kertaa tosin ilman puoluetta, ilman puolueohjelmaa ja ilman uusia hallitusneuvotteluita.

 

Hallitus on nyt todellisuudessa eri kuin vielä pari viikkoa sitten. Oikomisen sijaan olisi pitänyt kuulla kaikkia eduskuntaryhmiä ja neuvotella kunnolla uudesta hallituksesta. Silloin me voisim-me tietää, mikä todellisuudessa erottaa perussuomalaisia ja uutta vaihtoehtoa. Mikä on keskustal-le ja kokoomukselle se merkittävin syy, miksi toinen kelpaa hallitukseen ja toinen ei? Mikä nyt muuttuu vai muuttuuko mikään?
 
Arvoisa puhemies,
Politiikka kiinnostaa ihmisiä ja monilla on halu vaikuttaa. Silti moni on pettynyt siihen, miltä po-litiikka nykyään näyttää. Viime viikon näytelmä näyttää valtapeliltä: halulta säilyttää oma asema ja pitää kiinni hallituspuolueille rakkaista sopimuksista.
 
Olemme maailmalta nähneet, miten kansalaisten turhautuminen kanavoituu, kun politiikalta menee maine.
Ihmisten usko demokratiaan on tässä maailmanajassa tärkeämpää kuin koskaan. Sitä ei pidä hor-juttaa. Se, että voimme luottaa päätöksentekoon, on tärkeää Suomen vakaudelle nykyisen infor-maatiosodan aikana.
 
Minkälaisen viestin viime viikot antavat kansalaisille isänmaamme satavuotisjuhlavuonna?
 
Arvoisa puhemies,
Keskustan ja kokoomuksen puheenjohtajat puhuivat viikko sitten kauniisti arvoista. Siitä, miten länsimaisista arvoista ei tehdä kompromisseja ja miten arvot eivät ole kaupan. Nyt kokoomus ja keskusta istuvat hallituksessa sellaisen ryhmän kanssa, jonka johto on omien sanojensa mukaan samoilla linjoilla sen puolueen kanssa, jonka kokoomus ja keskusta juuri heittivät ulos hallituk-sesta. Vedoten arvoihin, tietenkin.
 
Etenkin kokoomus korosti ihmisarvoa. Sitä, miten se ei hyväksy minkäänlaista syrjintää ja miten kaikille kuuluu kunnioitus ja arvostus yksilöinä. Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja olisi alle-kirjoittanut nykyisen hallituksen ohjelman. Nykyisellä hallitusohjelmalla on perussuomalaisten puheenjohtajan täysi hyväksyntä. Jos mitään muutoksia hallituksen epäinhimilliseen politiikkaan ei nyt tule, kauniit sanat arvoista on lopulta vain tyhjää puhetta.
Arvoisa puhemies,
Hallituksen arvovalinnat tähän asti ovat olleet kovia. On leikattu kaikkein heikoimmassa asemas-sa olevilta. Leikkaukset kurittavat lapsiperheitä, työttömiä, eläkeläisiä, opiskelijoita, vammaisia, varusmiehiä ja sairaita. Hallitus on höylännyt indekseistä kuten 90-luvun lamassa. Se oli valinta, jonka hallitus teki varmasti tietäen, millaiset seuraukset laman leikkauksilla oli.
 
Perusturvasta leikkaamisen lisäksi hallitus on leikannut ennennäkemättömän paljon koulutukses-ta. Se on leikkaamista lastemme tulevaisuudesta. Heidän oikeudestaan menestyä ja tavoitella on-nea. Tämä on vaarallinen tie maailmassa, jossa on selvää, että Suomi ei voi pärjätä ilman merkit-täviä panostuksia osaamiseen.
 
Hallitus ei ole leikannut koulutuksesta vain kotimaassa, vaan myös ulkomailla. Suomen kehitys-yhteistyön painopisteenä on ollut naisten ja tyttöjen koulutus. Sitä tärkeää työtä tämän hallituksen valtavat leikkaukset kehitysyhteistyöhön murentavat. Pelkästään kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyöhön kohdistettujen leikkausten seurauksena yli miljoona ihmistä jää ilman apua. Myös kotimaan toimintaa, tiedotusta ja globaalikasvatusta on karsittu kovalla kädellä. Suomalai-sia ja paikallisia työntekijöitä on irtisanottu yhteensä yli 400. Useita satoja hankkeita on keskeytetty.
Samaan aikaan hallituksen maahanmuuttopolitiikka on ollut kylmää. Ihmisiä palautetaan hen-genvaaraan. Perheet pidetään erillään. Kodistaan paenneita ihmisiä on nyt enemmän kuin koskaan sitten toisen maailmansodan.
 
Mihin hallitukselta on jäänyt näiden ihmisten ihmisoikeuksien arvostaminen ja kunnioittaminen? Keskusta ja kokoomus puhuivat hallituskriisin aikana kauniista arvoista ja yhtäläisistä ihmisoi-keuksista. Jääkö tämä ihmisoikeuslupaus samanlaiseksi tyhjäksi puheeksi kuin petetty koulutus-lupaus?
 
Ihmisoikeuksia rikkovaa lainsäädäntöä riittää korjattavaksi muutenkin. Tässä maassa on edelleen ihmisiä, joita pakkosteriloidaan, koska hallitus ei ole halunnut tuoda eduskuntaan jo valmista esitystä translain muutosta. Nyt olisi aika tarttua tähän ihmisoikeuskysymykseen arvopuheen li-säksi tekojen kautta. Aikooko hallitus näin tehdä?
 
Uuden vaihtoehdon jäsenet ovat todenneet, ettei ryhmässä suvaita rasismia. Olen tästä tyytyväi-nen. Toivon todella, että ryhmä tekee jatkossa muiden puolueiden kanssa aktiivisesti ja näkyvästi työtä rasismin ja vihan kitkemisen eteen. Muuten mikään ei muutu.
 
Vihalla emme pääse eteenpäin, vaan luomme vain lisää vihaa. Siksi tämä maa ansaitsee parem-paa.
Arvoisa puhemies,
on tärkeää, että tässä maassa on toimintakykyinen hallitus. Olemme suurten kysymysten äärellä. Niistä yksi kiireellisimmistä on sosiaali- ja terveyspalveluiden kohtalo. Ongelmiin ajautunut sote-uudistus voidaan vielä pelastaa, jos hallitus tarttuu tarjoamaamme yhteistyön käteen.
 
Tarvitsemme suurissa uudistuksissa laajapohjaista tukea ja pitkäjänteistä päätöksentekoa. Se on satavuotiaan Suomen yhteinen etu.
 
Arvoisa puhemies,
Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa  ed. Lindtmanin tekemää epäluottamuslause-esitystä.