Tulevaisuuden turvallisuus rakennetaan ennakoinnilla ja yhteistyöllä

16.09.2021

Vihreiden varapuheenjohtaja Atte Harjanne piti ryhmäpuheen eduskunnan täysistunnossa 16.9. osana tuoreen Valtioneuvoston puolustusselonteon käsittelyä. Puheessaan Harjanne korosti, että erityisesti laaja-alaisen vaikuttamisen aikana maanpuolustus on paljon muutakin kuin sotilaallista kalustoa ja osaamista, vaikka niitäkin edelleen tarvitaan.

”Puolustusselonteko muistuttaa, että asevelvollisuus on Suomen puolustusratkaisun perusta, mutta huomauttaa viisaasti, että järjestelmää on tarpeen kehittää. Aihe kaipaa kiihkotonta ja ennakkoluulotonta keskustelua ja ennakoivaa päätöksentekoa, sillä puolustusjärjestelmän perustaa ei voi hetkessä muuttaa”, Harjanne totesi.

Harjanne muistutti, että Suomen on edistettävä EU:n kykyä toimia nopeasti kriiseissä myös käytännössä. Euroopan unionin sotilaallis-poliittinen suorituskyky nousi huolenaiheeksi Afganistanin tilanteen kriisiydyttyä.

”Euroopan unionin ja Naton rajapinnat ja työnjako Euroopan turvallisuuden pilareina voivat muuttua lähitulevaisuudessa. Laaja-alainen vaikuttaminen ja teknologinen kehitys sumentavat sotilaallisen ja muun puolustuksen rajoja ja Yhdysvallat odottaa Euroopan kantavan enemmän vastuuta oman alueensa puolustuksesta. Keskustelun ja politiikan on Suomessa tältäkin osin oltava ajan tasalla”, Harjanne sanoi.

Harjanne nosti esiin myös tuulivoimarakentamisen ja maanpuolustuksen yhteyden.

”Tuulivoimainvestoinnit tuovat veroeuroja ja energiaomavaraisuutta: ne vahvistavat julkista taloutta, jolloin rahoitusta puolustukseenkin on helpompi ylläpitää. Tulisikin löytää toimintatapa ja kompensaatiomalli, jossa tuulivoiman ja puolustusvoimien intressit sovitettaisiin yhteen koko yhteiskunnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Tällaisessa asiassa erillinen selvitysmies voisi olla tapa edistää asiaa”, Harjanne totesi.

Lisätietoja:
Atte Harjanne, puh. p. 050 5143400
Vihreiden varapuheenjohtaja ja puolustusvaliokunnan jäsen

Lue koko puhe ->