Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on palautettava

22.03.2018

Suomen pitää olla maa, jolla on sydäntä auttaa hädänalaisia. Meidän on varmistettava, että turvaa hakevien asia käsitellään perinpohjaisesti ja oikein. Nyt näin ei ilmiselvästi tapahdu. Tämä käy ilmi tänään julkaistusta yhdenvertaisuusvaltuutetun, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin tutkimuksesta.

Maahanmuuttoviraston ratkaisukäytännöt ja tulkinnat ovat kiristyneet huomattavasti vuosien 2015 ja 2017 välillä. Kansainvälistä suojelua hakevien oikeudellinen asema on heikentynyt merkittävästi. Se ei selity ulkomaalaislain muutoksilla tai hakijoiden profiililla. 

Tulokset alleviivaavat vakavaa huolta turvapaikkamenettelyn luotettavuudesta. Suojelun tarpeen selvittäminen on puutteellista ja kynnys saada suojelua on noussut.

Kun turvapaikkamenettely ei tunnista tai tarjoa suojaa sitä tarvitseville, on yhä todennäköisempää että paperittomien ja palautettavien joukossa on ihmisiä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua.

Suomi on jo pitkään saanut muiltakin arvovaltaisilta tahoilta, kuten YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä moitteita ihmisoikeuksia laiminlyövästä turvapaikkapolitiikastaan.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan kyse on tilkkutäkistä, jossa merkityksellistä on muutosten yhteisvaikutus. Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan ei voi enää luottaa. Lokakuussa Amnesty vaati keskeyttämään turvapaikanhakijoiden palautukset Afganistaniin välittömästi maan heikon turvallisuustilanteen vuoksi.

Suomi ei enää pidä huolta edes lasten asemasta. Siitä on oikeudenmukaisuus ja lähimmäisenrakkaus kaukana. UNICEF sanoi tällä viikolla suoraan, että Suomi rikkoo räikeästi turvapaikanhakijalasten oikeuksia muun muassa käännytyksissä, säilöönotossa vankilamaisiin olosuhteisiin ja rajoittamalla oikeusapua.

Tähän asti ministeri Mykkänen on kuitenkin tyytynyt sanomaan, että luottaa viranomaisiin.

Sokea luottamus viranomaisiin ei kuitenkaan vahvista oikeusvaltiota vaan heikentää sitä.

Vastuun pakoilun on loputtava. On selvää, että oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien puolustaminen edellyttää turvapaikkalainsäädännön ja -käytäntöjen pikaista ja kriittistä arviointia ja korjausliikkeitä.

Suomalaiset vetoavat meihin kansanedustajiin jatkuvasti, sillä he näkevät turvapaikanhakijoiden hädän ja sen miten maamme heitä kohtelee. Eivät he ole mikään ääripää. He ovat aikamme ihmisoikeuspuolustajia. He yrittävät parhaansa mukaan korjata sitä minkä politiikka on rikkonut.

Odotan sisäministeri Mykkäseltä ripeitä ja konkreettisia toimia. 

Pakkopalautukset on keskeytettävä ja turvapaikkamenettelyn luotettavuus on palautettava.

Niille jotka eivät ole saaneet oikeudenmukaista käsittelyä, on sellainen nyt uusintahakemuksen käsittelyssä taattava.

Osaavan oikeusavun saaminen jo prosessin alkuvaiheessa on varmistettava kaikille. Valitusajat on palautettava normaaleiksi, jotta oikeusmurhilta vältytään.

Lait, viranomaislinjaukset ja käytännöt on korjattava, jotta Suomi on maa, joka kantaa vastuunsa. Tämän maan on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti kaikkia. Meidän ei pidä lähettää ketään hengenvaaraan.