Työn murroksesta kärsivät eniten nuoret

20.06.2017

Eduskunta käsitteli tänään Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäistä osaa “Jaettu ymmärrys työn murroksesta”.

Tulevaisuutta ei voi tarkasti ennustaa, mutta sitä voi ennakoida ja tutkia. Selonteko on siihen yksi väline ja sen aihevalinta työn murros on hyvä.

Keskeisimmät selonteon asiat liittyvät siihen miten työn murros kyseenalaistaa perinteisen työn ja toimeentulon yhteyden ja miten tämä vaikuttaa esimerkiksi yhteiskunnan turvaverkkoihin

Eniten tästä kärsivät nuoret. Työelämän murros yhdistettynä koulutusleikkauksiin vaikeuttaa ensimmäisten työpaikkojen saantia ja syntymistä, ja voi heikentää toimeentulon edellytyksiä vuosikymmeniksi eteenpäin. Kun luottamus koulutuksen takaamaan varmaan työpaikkaan  ja sosiaaliseen nousuun horjuu, koko Suomi horjuu.

Se tunne, ettei riitä, ettei kelpaa, ettei mikään auta. Sitä tunnetta meidän tehtävämme eduskunnassa on ehkäistä. Siihen tarvitaan paitsi aktiivista elinvoimapolitiikkaa, myös työn laajaa uudelleenmäärittelyä ja turvaverkon uudistamista.

Eräs tärkeä osaratkaisu on perustulo. Perustulo antaa paremman pohjan itsensä kehittämiselle ja myös uuden työn syntymiselle. Toinen tärkeä kokonaisuus on pitää kiinni koulutuksesta.

Esimerkiksi työn ohessa opiskelua ja uudelleenkouluttautumista on helpotettava. Yksilöjä ei myöskään saa rangaista siitä jos heidän valintansa eivät kannakaan pitkälle tulevaisuuteen. Koulutuspolku ei ole enää vain yksi raide, se on risteävien reittien verkosto. Tämän tulevaisuusselontekokin tunnistaa, mutta ristiriita etenkin koulutusleikkausten kanssa on huolestuttava.

Vihreä eduskuntaryhmä kiittää toivoo selonteolle kattavaa jatkokäsittelyä ja muistuttaa, että myös arjen hallituspolitiikassa huomioitaisiin selonteossa esitetyt huomiot.

 

Lue Olli-Pojan koko puhe tästä ->