Työn verotusta voidaan keventää, jos samalla laitetaan hintalappu saastuttamiselle

23.09.2021

Työn verotuksen keventäminen etenkin pienituloisten osalta on kannatettava ajatus. Samalla on syytä purkaa ympäristölle haitallisia ja tehottomia tukia sekä puuttua verovälttelyyn entistä tiukemmin. Näin vähennetään päästöjä ja köyhyyttä samanaikaisesti ilman, että hyvinvointivaltion rahoitus kärsii.

Keskuskauppakamari esitti eilen tuloverojen laskemista kahdella miljardilla eurolla. Valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoi kannattavansa ehdotusta jo tällä hallituskaudella toteutettavaksi.

Idea on sinällään kiinnostava. Taloustieteilijät kuitenkin totesivat jo eilen, ettei massiivinen veroale kannata näin nousukauden aikana. Ennemmin nyt kannattaisi kerätä puskureita tulevia laskukausia varten.

Nousukausi on hyvä aika tehdä suuria uudistuksia – ja uudistuksia Suomen talous todellakin tarvitsee, jotta pystymme torjumaan ilmastokriisiä ja eriarvoisuutta samanaikaisesti. On korkea aika laittaa saastuttamiselle selkeä hintalappu. Vähäpäästöisen ja kestävän vaihtoehdon tulee aina olla se taloudellisesti kannattavin. Näin kannustetaan koko Suomi ilmastotoimiin.

Ilmastokriisin torjuminen vaatii isoa muutosta verotukseen, yritystukiin ja ylipäätään talouden rakenteisiin. Muutoksen vaikutuksia onkin syytä kompensoida erityisesti pienituloisille perustulolla sekä työn verotuksen kevennyksillä.

Samalla tarvitaan panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen, jotta pysymme mukana muuttuvan maailman kehityksessä. Erityisen kestämätöntä siis olisi, jos veronkevennykset maksettaisiin leikkaamalla hyvinvointivaltion peruspalveluista tai koulutuksesta. Tämä olisi tuhoisaa niin ihmisten hyvinvoinnille kuin Suomen ja suomalaisten mahdollisuuksille pärjätä alati muuttuvassa maailmassa. Siksi veronkevennyksiä ei tule toteuttaa hinnalla millä hyvänsä. Nyt jos koskaan tarvitaan vahvaa hyvinvointivaltiota ja panostuksia koulutukseen sekä tutkimukseen.

Tarkemmat esitykset ilmastokriisin ja eriarvoistumisen torjumisesta samaan aikaan löytyvät Reilun muutoksen ohjelmasta: https://www.vihreat.fi/ohjelmat/reilun-vihrean-muutoksen-ohjelma/