Vahva ja uudistuskykyinen elinkeinoelämä on Suomen menestyksen elinehto

29.11.2023

Vahva elinkeinoelämä ja toimivat markkinat vaativat tuekseen hallituksen, joka katsoo eteenpäin. Suomi tarvitsee kipeästi uusia investointeja, yritystoimintaa ja vauhtia työllisyyteen, sillä talous ei kasva ja uudistu vain menoja leikkaamalla.

Osaavan työvoiman saatavuus on jo vuosia ollut yksi keskeisimmistä suomalaisyritysten kasvun esteistä. Tätä haastetta hallitus ei ota tosissaan, vaan päinvastoin kasaa esteitä maahantulolle ja Suomessa työskentelylle.

Vihreiden vaihtoehtobudjetissa esitetään, että ensiksi otettaisiin käyttöön työnhakuviisumi, luovuttaisiin saatavuusharkinnasta, puolitettaisiin perheenyhdistämisen tulorajat ja helpotettiaisiin jo maassa olevien työllistymistä laajalla keinovalikoimalla. Olen ehdottanut, että kansainvälisten osaajien työnantajien maksamista muutto- ja matkakuluista tehtäisiin verottomia. Toivon, että hallitus ottaisi tämän ehdotuksen harkintaansa! Ja tietysti ihan selvää on, että näistä hallituksen kaavailemista kansainvälisten osaajien ulosheittolaeista pitää luopua.

Suomalaisten yritysten eniten kannattama veroale on ansiotuloverotuksen keventäminen. Vihreät onkin tarjonnut vaihtoehtobudjetissaan hallitukselle ratkaisua, jossa työn ja toimeliaisuuden verotus kevenisi 200 miljoonaa euroa enemmän kuin hallituksella, mutta vastaavasti ympäristöhaittoja ja luonnonvarojen käyttöä verotetaan ankarammin. Verotuksen rakennetta uudistetaan siis niin, että samalla on mahdollista sekä parantaa työllisyyttä että vähentää ympäristö- ja terveyshaittoja – tämä olisi win-win-ratkaisu, johon vaadittaisiin vain ripaus rohkeutta.

Vaihtoehtobudjettia työstäessä olemme perehtyneet huolella asiantuntijaraportteihin ja ekonomistien ehdotuksiin yritysverotuksesta ja kasvua haittaavista verotuista. Siksi oikaisisimme listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta, laajentaisimme TKI-verokannustimen käyttöä myös suurempiin, kasvua hakeviin yrityksiin ja nostaisimme alv-verovapauden alarajaa nykyisestä. Tavoitteenamme on laaja ja kilpailukykyinen veropohja sekä ja toimivat markkinat. Julkiset satsaukset on laitettava sinne, mihin markkinat eivät yksin yllä ja mistä kasvua saadaan, eli esimerkiksi innovaatiotoiminnan kapeikkoihin.

Valtion tulee luoda edellytykset Suomen talouden uudistumiselle ja reilulle kilpailulle, jotta suomalaiset ihmiset ja yritykset pystyvät tarttumaan muun muassa vihreän siirtymän, teknologian kehityksen ja luovan talouden tuomiin mahdollisuuksiin. Vihreä siirtymä on mahdollisuus, jonka ohittaminen olisi typeryyttä – se tapahtuu jo joka tapauksessa, mutta enää on kyse siitä mihin siitä syntyvät talous- ja hyvinvointihyödyt sijoittuvat.