Vahvistamme turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa

24.06.2021

Yksi edellisen hallituskauden suurimmista virheistä ja törkeimmistä päätöksistä oli turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikentäminen. Nyt noita päätöksiä vihdoin kumotaan. Vihreiden työ hallituksessa ja eduskunnan lakivaliokunnassa tuottaa tulosta.

Oikeusturvakysymykset korostuvat kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa. Haavoittuvassa asemassa oleville turvapaikanhakijoille asiantunteva apu on erityisen tärkeää. Siksi uudistus on tarpeellinen ja oikeudenmukainen. 

Turvapaikkakysymyksissä on kyse oikeudellisesti haastavista asioista, joissa väärien ratkaisujen seuraukset voivat olla erittäin vakavia. Turvapaikkaprosessissa selvitetään, onko hakija vaarassa joutua olosuhteisiin, joissa häntä uhkaa kuolema tai kidutus tai muu julma tai epäinhimillinen kohtelu. Hakijat eivät yleensä tunne suomalaista yhteiskuntaa, oikeusjärjestelmää tai kieltä. Hakija voi myös olla haavoittuvassa asemassa traumaattisten kokemusten, terveydentilan, alaikäisyyden tai muun syyn vuoksi. Nämä seikat korostavat tarvetta oikeudelliseen apuun.

Nyt teemme kolme tärkeää muutosta, jotka vahvistavat turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja mahdollisuutta saada laadukasta oikeusapua: 

  1. Palautamme valitusajat normaaleiksi eli yhdenmukaisiksi muiden hallintoasioiden kanssa.
  2. Korjaamme avustajien palkkioperusteita. Jatkossa avustajat saavat tekemästään työstä asianmukaisen korvauksen.
  3. Parannamme turvapaikanhakijan mahdollisuutta saada oikeusapua jo turvapaikkaprosessin alusta asti. Jatkossa asiantunteva avustaja voi olla hakijan mukana jo turvapaikkapuhuttelussa.

Nämä muutokset saivat lakivaliokunnan kuulemilta asiantuntijoilta laajasti kannatusta. Nykytila ei ole kestävä – ei turvapaikanhakijoiden, eikä oikeusvaltion näkökulmasta. Asiasta tehdyt selvitykset ovat yksiselitteisesti tuoneet ilmi, että vuonna 2016 tehtyjen muutosten vaikutukset ovat olleet kielteisiä. Oikeusavun saatavuutta ja laatua heikennettiin ja valitusaikaa kiristettiin. 

Silti: Turvapaikka-asioiden käsittely ei nopeutunut, pikemminkin päinvastoin. Oikeusturva, ihmisten yhdenvertainen kohtelu ja monet ihmiset sen sijaan joutuivat kärsimään. Vihreät vastusti tehtyjä muutoksia silloin ja olemme tehneet kaikkemme tilanteen korjaamiseksi.

Turvapaikkaprosessi voi olla elämän ja kuoleman kysymys. Jokaisessa tapauksessa olennaista on rakentaa luottamusta sekä huolehtia hakijan oikeusturvasta ja inhimillisestä kohtelusta. Turvapaikkamenettelyssä nimenomaan alkuvaiheen hyvä laatu varmistaa hakijoille oikeudenmukaisen ratkaisun ja asianmukaisen käsittelyn. Se myös säästää viranomaisten voimavaroja. 

Vielä on tehtävää tämänkin jälkeen. Jatkotyössä on syytä korjata valituslupakynnys yleisten säännösten mukaiseksi, varmistaa avustajien pätevyys sekä parantaa hakijan mahdollisuutta valita avustajansa jo prosessin alkuvaiheessa myös yksityisiä avustajia hyödyntäen. Nostimme nämä asiat myös lakivaliokunnan mietintöön.

On perusteltua, että turvapaikanhakija voisi itse vaikuttaa siihen, kuka häntä avustaa. Vahva luottamus hakijan ja avustajan välillä on välttämätöntä prosessissa, jossa hakija joutuu käymään moneen kertaan läpi henkisesti raskaita kokemuksia.

Moni ihminen ja lukuisat perheet ovat odottaneet näitä uudistuksia jo kauan. Osalle ne tulevat liian myöhään – nyt kumottavia heikennyksiä oikeusturvaan ei olisi pitänyt ensinkään tehdä. Mutta on hyvä, että tilanne vihdoin korjataan.

Ihmisarvo ei ole kiinni taustasta, lompakon paksuudesta tai synnyinmaasta. Se on jokaiselle yhtäläinen. Jokaisella on oikeus elää, oikeus elää turvassa ja oikeus elää vapaana sorrosta ja vainosta.