Vammaiset nuoret tarvitsevat tulevaisuuteen mahdollisuuksia – eivät korulauseita ilman konkretiaa

25.03.2024

Vammaiset lapset ja nuoret ovat lähtökohtaisesti yhteiskunnassamme heikommassa asemassa. Jos ”hyvinvointivaltiomme” ei kannattele niitä, joiden elämä mahdollistuu toimivien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä yhdenvertaisen ympäristön avulla, emme voi puhua hyvinvointivaltiosta.

Keskiviikkona 13.3.2024 vammaiset nuoret jakoivat kokemuksiaan syrjinnästä kansanedustajille. Hallituspuolueen edustaja Paula Risikko luki pohjalle hallitusohjelmassa kauniita lauseita ja totesi, että puolueiden välillä ei ole suuria eroja vammaisten nuorten puolustamisessa vaan sitä tekevät kaikki yli puoluerajojen. Ajatus tukea ja turvata palveluja sekä jokaisen hyvinvointi on kaunis, mutta todellisuudessa tämä ei konkretisoidu hallituksen toiminnassa.

Vammaiset ovat maailman suurin vähemmistö, jonka koulutustaso on laskussa. Samaa aikaa monet koulutetut jäävät vaille työpaikkaa syrjinnän vuoksi. Hallitus on toimillaan ohjaamassa vammaisia nuoria suoraan  työkyvyttömyyseläkkeelle jo opintovaiheessa leikkaamalla nuoren kuntoutusrahasta. Riittävä toimeentulo on välttämätöntä, jotta kouluttautuminen työelämää ja tulevaisuutta varten on mahdollista. Monet eivät pysty sairautensa tai vammansa kanssa työskentelemään opintojen ohessa. Kun nuori päätyy järjestelmän sanelemana eläkkeelle, voi sieltä pois pääseminen muodostua työllistymisen esteeksi. Näinkö hallitus tukee työllistymistavoitteitaan?

Hallituksella ei ole myöskään aikeita laittaa resursseja vammaispalveluihin, vaan vammaispalvelulain lykkäämisellä ja muuttamisella tavoitellaan mittavia säästöjä. Samaan aikaan hyvinvointialueiden resursseihin ei olla valmiita panostamaan. Tämä on kohtalokas yhdistelmä silloin, kun oma toimintakyky ja yhteiskunnallinen aktiivisuus mahdollistuu vain laadukkailla palveluilla ja kuntoutuksella. Jos esimerkiksi vammaispalvelujen resursseja päätetään heikentää, teemme tietoisen valinnan siitä, että vamma tai sairaus määrittelee ihmisen arvon yhteiskunnassa. Tällaista ajatusta ei voi pitää hyväksyttävänä, jos halutaan kunnioittaa jakamattomia ihmisoikeuksia.

Jokaisessa päätöksessä tulisi huomioida vammaiset, sillä ei ole olemassa sellaista politiikan osa-aluetta, joka ei heitä koske. Vihreät haluavat todella turvata jokaiselle riittävän toimeentulon, joka mahdollistaa opiskelun ja työnteon joustavasti omien voimavarojen ja toimintakyvyn mukaan. Me huolehdimme jokaisessa lakihankkeessa, että ihmisoikeudet ja elämä yhteiskunnan yhdenvertaisena jäsenenä toteutuvat jokaiselle lähtökohdista riippumatta. Yhdenvertaisuuden puolesta tarvitaan tekoja – ei vain arvokkaita kuulemistilaisuuksia.