Vihreä eduskuntaryhmä: Kelan kilpailutuksissa laadun tulee ratkaista

16.10.2018

Useat Kansaneläkelaitoksen viimeaikaiset kilpailutukset ovat herättäneet oikeutettua kritiikkiä palveluja käyttävien joukossa ja omaisissa. Viimeksi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessa hinnalle oli pantu 80 % painoarvo, kun aiemmin hinnan ja laadun suhde oli 50/50. Lapsivaikutusten arviointi oli jätetty tekemättä ja monet asiakkaat kokivat kilpailutuksen ratkaisut epäinhimillisinä.

Vihreä eduskuntaryhmä edellyttää, että Kela toteuttaa kilpailutukset jatkossa laatua kunnioittaen. Kelan kilpailutuskriteerit ja lainsäädäntö on käytävä läpi ja lakia ja käytäntöjä uudistettava niin, että asiakkaan ääni ja palveluiden laatu otetaan paremmin huomioon.

– Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttamisessa on tärkeää antaa arvoa laadulle ja osaamiselle. Palvelun laadussa on kyse usein myös elämänlaadusta, toteaa Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen.

Viime vuosina Kelan kilpailutuksissa on ollut muitakin ongelmia. Pieleen on menty esimerkiksi Kela-taksikyytien kilpailuttamisessa tänä keväänä ja viittomakielen tulkkien kilpailuttamisessa viime vuonna.

– Lyhyen tähtäimen säästöt eivät ole pitkän päälle järkeviä, jos ihminen ei sen vuoksi saa tarpeenmukaista hoitoa, painottaa kansanedustaja, Kelan valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto.

Kilpailutukset puhuttavat parhaillaan myös Ei myytävänä -kansalaisaloitteen myötä. Eduskunnan käsittelyssä parhaillaan oleva aloite vaatii vammaisten henkilöiden välttämättömän tuen ja avun kilpailutuksen lopettamista.

– Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa Ei myytävänä -kansalaisaloitetta. Ihmisten elämänmittaisia palveluita ei saa jatkossa enää kilpailuttaa, sanoo Alanko-Kahiluoto.

Vihreä eduskuntaryhmä edellyttää, että ihmisten peruspalveluiden kilpailutusta tarkastellaan uudelleen ja laadulle annetaan riittävä painoarvo.

– Kelan pieleen menneet kilpailutukset ovat vasta kalpea aavistus siitä, mitä palveluille tapahtuu, jos hallituksen markkinaehtoinen sosiaali- ja terveyspalvelulaki menee eduskunnassa läpi. Sosiaali- ja terveyspalveluita ei voi alistaa markkinoille, Alanko-Kahiluoto toteaa.

– Viime kädessä on kyse siitä, toteutuuko ihmisten yhdenvertaisuus. Perusoikeuksia ei voi uhrata taloudellisten säästöjen toivossa, muistuttaa Mikkonen.