Vihreä tulevaisuusbudjetti 2019

23.10.2018

Suomalaiset ovat heränneet ilmastonmuutoksen todellisuuteen. Vielä on mahdollista välttää ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset. Toivoa on, mutta aikaa ei ole hukattavaksi. Tulevat eduskuntavaalit ovat ilmasto-vaalit, joissa jokaisen puolueen on aika lyödä ratkaisunsa pöytään. Vuoden 2019 budjetti on tämän hallituskauden viimeinen mahdollisuus nostaa Suomen ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa. Tilaisuutta ei ole varaa jättää käyttämättä.

Vihreät haluaa aloittaa fossiilisten polttoaineiden ja ilmastonmuutosta kiihdyttävien tukien alasajon heti. Päästöjen hillitsemisen lisäksi Vihreät haluaa turvata metsien hiili-nielut liian suurilta hakkuilta. Kyse on lopulta siitä, millaiset elinolo-suhteet haluamme jättää lapsillemme. Kaikki muut pyrkimykset rakentaa hyvää yhteiskuntaa menettävät merkityksensä, jos epäonnistumme ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Vihreät haluaa tehdä suomalaisesta koulutuksesta maailman parasta. Korjattavaa riittää koko seuraavaksi hallituskaudeksi. Suomen koulu-tuksen tasa-arvo rapautuu ja oppi-mistulokset laskevat. Vanhempien asema ja lompakon paksuus määrittävät liikaa lasten mahdollisuuksia kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeita riittää.

Vihreiden tulevaisuusbudjetissa 2019 tehdään isot panostukset koko koulutuspolulle varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Koulutuksella ja osaamisella pärjäämme huomisen maailmassa.

Tällä hallituskaudella talouskurin taakan ovat joutuneet kantamaan pienituloisimmat ihmiset. Erityisesti maksajiksi ovat joutuneet naiset. Vihreiden arvovalinta on toinen. Korjaamme ihmisten perus-turvaa, lisäämme tasa-arvoa ja torjumme köyhyyttä. Suomalainen sosiaaliturva on päivitettävä tähän päivään niin, että se kantaa kaikissa tilanteissa. Vihreiden ratkaisu on perustulo, jota kohti voidaan ottaa askeleita heti ensi vuonna.

Vihreä tulevaisuusbudjetti 2019 rakentaa pohjaa isoille uudistuksille, jotka seuraavan hallituksen on tehtävä. Ilmastonmuutosta on torjuttava, koulutukselle on tehtävä kunnianpalautus ja sosiaaliturva on uudistettava kantamaan kaikkia. Vihreä tulevaisuusbudjetti on myös arvovalinta köyhyyden vähentämisen, suomalaisen luonnon ja Suomen globaalin vastuun puolesta.

Tutustu tulevaisuusbudjettiimme -> 

suojellaan ilmastoa panostetaan koulutukseen torjutaan köyhyyttä

 

Eduskunnan tietopalvelun taustalaskelmat ->

Vaihtoehtobudjettiin 2019 jätetyt talousarvioaloitteet->