Vihreät: Kulttuuripalvelut kaikkien saataville ja tasa-arvoa kulttuurin kentälle

28.05.2018

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi kulttuuripoliittisen ohjelman Helsingissä 27. toukokuuta. Vihreät linjaa, että kulttuuripalveluiden on oltava kaikkien saavutettavilla ja että kulttuurin monimuotoisuus taataan, kaikkeen häirintään ja syrjintään puututaan ja kulttuurin rahoitusta kasvatetaan.

Vihreän kulttuuripolitiikan ytimessä ovat taiteen vapaus ja itseisarvo sekä kulttuuripalveluiden monimuotoisuus ja tasa-arvoinen saavutettavuus. Kulttuuri on sivistyksellinen perusoikeus ja peruspalvelu, joka kuuluu kaikille asuinpaikasta, taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta.

– Kaikilla on oltava oikeus saavutettaviin ja yhdenvertaisiin kulttuuripalveluihin. Haluamme edistää kulttuuripalveluiden saavutettavuutta pienituloisten ja muiden erityisryhmien kohdalla erilaisin positiivisen erityiskohtelun keinoin. Kulttuuripalveluihin osallistuminen lisää tutkitusti osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä, sanoo kulttuuriohjelmaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

– Kirjastot ovat koko kansan kulttuurikeskuksia ja tämän tärkeän kulttuurin lähipalvelun tulee pysyä kaikkien ulottuvilla ja maksuttomana. Kirjastojen saavutettavuutta voidaan edistää kehittämällä kirjastojen aukiolokokeiluja ja normilla, joka takaa tietynkokoiselle alueelle kirjaston tai kirjastoauton, sanoo työryhmän toinen puheenjohtaja, puoluevaltuuskunnan jäsen Hanna Susitaival.

– Me too -kampanja on tuonut kirkkaasti esille sen, ettei sukupuolten välinen tasa-arvo toteudu kulttuurin kentällä. Taidelaitosten pitää puuttua kaikkeen syrjintään ja häirintään, ja  kulttuurirahoituksen jaossa pitää tähdätä sukupuolten väliseen tasa-arvoon, Outi Alanko-Kahiluoto sanoo.

Vihreät katsoo, ettei kulttuurin rahoitusta voi jättää vain markkinoiden tai ihmisten hyväntahtoisuuden varaan, vaan valtion ja kuntien on kannettava vastuunsa kulttuurin rahoituksesta.

– Kulttuuriin ja taiteeseen kannattaa panostaa nykyistä enemmän rahaa, sillä riittävä ja monipuolinen rahoitus takaa elävän ja monipuolisen taiteen. Vihreiden tavoitteena on  kulttuurin rahoituksen nostamista vähintään prosenttiin valtion budjetista. Lisäksi tarvitsemme taidelaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistuksen myös esittäville taiteille, sanoo Outi Alanko-Kahiluoto.

Taidetta ei synny ilman taiteilijoita. Vihreät haluavat parantaa merkittävästi taiteilijoiden toimeentuloa ja sosiaaliturvaa sekä sujuvoittaa siirtymistä toimeentulon muotojen välillä. Taiteilijat on otettava mukaan Vihreiden ajamaan laajempaan perustulokokeiluun. Lisäksi halutaan ottaa käyttöön yhdistelmäturva, jonka avulla taiteilijoiden on helpompi liikkua työsuhteen ja yrittäjyyden välillä.

– Tässä ajassa on tärkeä painottaa, että kulttuurin ja taiteen avulla voidaan lisätä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta ihmisten välillä. Ne auttavat meitä asettumaan toisen ihmisen asemaan ja ymmärtämään maailmaa eri näkökulmista, sanoo Hanna Susitaival.

Tutustu ohjelmaan täällä