Vihreät: Metsähakkuita rajoitettava ja hiilinieluja kasvatettava määrätietoisesti

19.10.2018

Vihreät esitteli 19.10. keinonsa hiilinielujen vahvistamiseksi. Metsien, soiden ja peltojen hiilinielut ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa yhtä tärkeitä kuin päästöjen vähentäminen. Metsähakkuita on rajoitettava, ja suurten hankkeiden ympäristölupamenettelyissä on otettava käyttöön ilmastovaikutusten arviointi. Metsänomistajia tulee kannustaa hiilensidontaan.

Vihreät esittää Suomen ilmastotavoitteiden ja sitoumusten päivittämistä niin, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä ja hiilinegatiivisuuden heti 2030-luvun alussa. Tämä voidaan tehdä luopumalla fossiilisista polttoaineista ja vahvistamalla hiiltä ilmakehästä sitovien hiilinieluja. Vihreät peräänkuuluttaa määrätietoista politiikkaa hiilinielujen vahvistamiseksi.

– Hallituksen ajama yli 80 miljoonan kuution vuotuinen hakkuumäärä puolittaisi hiilinielun ja mitätöisi muille toimialoille suunniteltujen päästövähennysten vaikutuksen. Toisin sanoen Suomi ei lähivuosina osallistuisi ilmastonsuojeluun lainkaan, painottaa ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, entinen ympäristöministeri Satu Hassi.

– Hakkuumääriä ei pidä lisätä, vaan pitää nykyisellään tai pienentää. Puun käyttöä pitää tarkastella teollisuusnäkökulman ohella myös ilmaston näkökulmasta. Suurten hankkeiden ympäristölupamenettelyissä on otettava käyttöön ilmastovaikutusten arviointi, jossa otetaan huomioon myös puunhankinnan ilmastovaikutukset. Asialla on kiire, koska Suomeen on suunnitteilla useita metsäpohjaisia biopolttonesteitä valmistavia tehtaita, Hassi jatkaa.

Metsänomistajia tulisi kannustaa hiilensidontaan, jotta heidän olisi mahdollista antaa metsiensä hiilivaraston kasvaa.

– Tähän asti metsänomistaja on voinut saada metsästään tuloja vain hakkuiden kautta. Jatkossa metsänomistajan on voitava ansaita myös antamalla metsiensä kasvaa ja sitoa hiiltä. Tämä johtaisi metsien hakkaamiseen vanhempina, jolloin puustoon sitoutunut hiilivarasto säilyisi pitempään ja hakkuissa saataisiin järeämpää ja arvokkaampaa puuta, Vihreiden varapuheenjohtaja Veli Liikanen linjaa.

– Hakkuumäärien kasvattamisen sijasta pitääkin pyrkiä nostamaan metsäteollisuuden tuotteiden jalostusastetta ja erityisesti lisäämään pitkäikäisten puutuotteiden kuten puurakennusten osuutta. Näin hiili pysyisi pitkään pois ilmakehästä, Liikanen jatkaa.

Muita Vihreiden esittelemiä keinoja nielujen kasvattamiseksi ovat mm. turvepeltojen raivaamisen lopettaminen, soiden suojeleminen, käyttämättömien peltojen metsitystoimet ja hiilensidonnan lisääminen maataloudessa.

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n tuore raportti osoittaa, että ilmastonmuutoksen torjuminen on sivilisaatiomme kohtalonkysymys, eikä aikaa ole hukattavaksi. Hyvä uutinen on, että ilmastokatastrofin välttäminen on yhä mahdollista.

 

Lue lisää Vihreiden keinoista hiilinielujen vahvistamiseksi täällä.