Vihreät: Vettä vaelluskaloille ja vesivoimayhtiöiden vastuut ajan tasalle

05.12.2018

Vihreä eduskuntaryhmä esittää toimia uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Hanna Halmeenpään mukaan vesivoimayhtiöiden vastuuta on kasvatettava, kalateitä rakennettava lisää, vesilakia tarkistettava ja vesistöjä kunnostettava.

– Olemme tilanteessa, jossa luonnonvaraisista vaelluskalakannoista on jäljellä enää rippeet. Lohi, taimen ja muut vaelluskalat sekä virtaavat vedet ovat oleellinen osa suomalaista luontoa, rakkaita jokivarsien asukkaille ja tärkeitä myös luontomatkailulle. Tarvitsemme tehokkaita ja monipuolisia toimia tilanteen korjaamiseksi, sanoo Vihreiden kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

Pääosa Suomen joista valjastettiin sähköntuotantoon toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina kiireellä ja kevyellä lupamenettelyllä. Nykytiedon mukaan vesivoimayhtiöiden velvoitteet kattavat vain murto-osan voimaloiden kalakannoille aiheuttamista haitoista, eivätkä ne ole enää Suomen ja EU:n tavoitteiden ja lainsäädäntömme mukaisia.

– Vesivoimayhtiöiden vastuu on nyt päivitettävä vastaamaan tämän päivän tietoa kalakantojen tilasta ja tarvittavista toimista niiden elvyttämiseksi. Vaelluskalat tarvitsevat lisää toimivia kalateitä, ja voimaloiden on kannettava vastuu niiden rakentamisesta ja kustannuksista, Halmeenpää sanoo.

– Vesilupiin määrätyt velvoitteet on muutettava kalanistutuksista kalatievelvoitteiksi, minkä vesilaki jo mahdollistaa. Osassa vanhojen pienten voimalaitosten vesiluvista näitä velvoitteita ei ole lainkaan. Tältä osin vesilakia pitää muuttaa, Halmeenpää jatkaa.

– Nykyisin toimivat isot vesivoimalat ovat osa uusiutuvan energian kokonaisuutta. Yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden, luonnon monimuotoisuuden, kalataloudellisen ja myös matkailullisen arvon vuoksi on välttämätöntä päivittää niiden velvoitteet yhteisten luontoarvojemme suojelemiseksi, Halmeenpää sanoo.

Toimenpidepaketissaan Vihreä eduskuntaryhmä esittää muutoksia vesilakiin kalatalousvelvoitteiden saamiseksi kaikille voimaloille sekä toimia vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostamiseksi ja tutkimusrahoituksen lisäämiseksi.

Lue toimenpide-ehdotukset kokonaisuudessaan