Vihreiden poliittinen ohjelma on ympäristön, koulutuksen ja yhdenvertaisuuden puolella

27.05.2018

Esitys vihreiden uudeksi poliittiseksi tavoiteohjelmaksi on nyt loppusuoralla, matkalla kesäkuun puoluekokoukseen, jossa se hiotaan valmiiksi ja hyväksytään.

Tavoitteemme on muuttaa Suomen suuntaa.

Poliittista tavoiteohjelmaa on työstetty laajasti ja yhdessä: vihreät yhdistykset ympäri maata järjestivät yli sata ohjelmatyöpajaa jäsenille ja saimme jäsenistöltä yli 1800 kommenttia. Lisäksi Vihreä eduskuntaryhmä työsti parisataa huomiota ohjelmaan. Työn edetessä tapasimme monia eri sidosryhmien edustajia ja järjestimme tilaisuuksia. Joukkoistus on keino, jolla kaikki pääsivät mukaan.

Tuleva poliittinen ohjelmamme on vahva kannanotto ympäristön, koulutuksen ja yhdenvertaisuuden puolesta. Ohjelmassa on myös esimerkiksi vahvasti feministinen ote kautta linjan. Emme ole hyssytelleet vaikeitakaan arvokysymyksiä. Äänestäjän oikeusturvan ja politiikan uskottavuuden kannalta on välttämätöntä, että kerromme avoimesti meille tärkeistä asioista.

Viime vuosina olemme todistaneet politiikkaa, jossa suomalaisten koulutustasoa ja suomalaisen koulutuksen tasoa on ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen historiassa pyritty tietoisesti madaltamaan. Koulutus on Suomen tulevaisuuden paras turva. Suomalaisesta koulutuksesta on tehtävä maailman parasta. Haluamme palauttaa kaikkien lasten oikeuden kokopäiväiseen päivähoitoon koko maassa ja laajentaa esiopetuksen viisivuotiaille. Haluamme taata kaikille toisen asteen koulutuksen laajentamalla oppivelvollisuutta, turvata opiskelijoiden toimeentulon ja vapauttaa korkeakoulut keskittymään opetukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Myös sosiaaliturvan kokonaisuudistus on vihdoinkin käynnistettävä. Tämä tarkoittaa askelia tukiviidakon uudistamiseksi perustulon pohjalle yksinkertaisemmaksi ja elämäntilanteesta toiseen kantavaksi. Haluamme uudistaa perhevapaat tasa-arvoisemmiksi ja tehdä työn ja perheen yhteensovittamisen helpoksi. Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunta on nostettava politiikan kärkeen.

Myös ilmastopolitiikassa on toimittava johdonmukaisemmin. Ilmastonmuutos tulee muuttamaan kaiken, ja meidän on nyt tehtävä kaikki mahdollinen sen hillitsemiseksi. Päästöjä on vähennettävä nopeasti ja määrätietoisesti. Hallitus on kuitenkin lisännyt hakkuita hiilinieluista ja metsäluonnon tilasta välittämättä. Haluamme nostaa päästövähennystavoitetta, korjata EU:n päästökaupan, luopua turpeen, kivihiilen ja maakaasun energiakäytöstä ja panostaa vähäpäästöiseen energiaan. Haluamme siirtää Suomen raiteille, luoda uutta työtä vihreään teollisuuteen ja luopua ympäristölle haitallisista yritystuista.

Suomi tarvitsee myös selkeän ja rohkean EU-vision. Poliittisessa ohjelmassamme nostamme esiin myös tavoitteitamme seuraavalle eurovaalikaudelle. Hallituksen EU-politiikka on ollut tempoilevaa. Ylikansalliset kysymykset ilmastonmuutoksesta muuttoliikkeen hallintaan, tai ihmisoikeuksien ja globaalin vakauden edistäminen ovat kuitenkin liian tärkeitä asioita uhrattaviksi lyhyen aikavälin oman edun tavoittelulle.

Ohjelmatyöryhmän vetäminen on ollut ilo ja kunnia. Puoluekokousta varten tehtäviä muutosesityksiä käsittelemme vielä erikseen ennen puoluekokousta. Toiveeni kaikille puoluekokousedustajillemme on: tehkää mahdolliset esitykset ajoissa jotta ehdimme käsitellä ne niiden ansaitsemalla ajalla, ja ottakaa yhteyttä jos jokin asia askarruttaa.