Vihreiden Suomi on on yhteinen

05.04.2019

Suomi elää kansainvälisestä kaupasta, ja me olemme aina olleet maa, jonne on saanut tulla tekemään työtä ja yrittämään. Aika ajoin tälle halutaan loppu, ja vaaditaan rajojen sulkemista.

Maan sisälläkin saatetaan suhtautua kielteisesti erilaisiin ihmisryhmiin. Jotkut tuntuvat haluavan pienempää Suomea: Te ette kuulu tänne, ettekä te, ettekä te. Tänne ei saa tulla tekemään työtä, täältä ei saa tulla hakemaan turvaa, tänne ei saa tulla oman perheensä tai lapsensa luo.

Näen asian niin, että ikääntyvä Suomi tarvitsee työmarkkinoille yhä enemmän osaavia ihmisiä, myös työperäistä maahanmuuttoa. Lisäksi meidän pitää kantaa oma vastuumme turvaa tarvitsevien ihmisten auttamisesta.

Työvoimapula on totta jo nyt useilla aloilla ja haittaa suomalaisten yritysten kasvunäkymiä. Samaan aikaan monet ihmiset joutuvat odottamaan vastaanottokeskuksissa toimettomana lupaa tehdä työtä. Mitä nopeammin ihminen pääsee töihin tai opintoihin, sen parempi. Turvapaikanhakijan pitäisi päästä töihin ensimmäisestä päivästä lähtien – ensin vaikka talkoo- ja vapaaehtoistyöhön.

Ulkomaisten työntekijöiden palkkaamisen pitää olla nykyistä helpompaa. Siksi työvoiman saatavuusharkinnasta pitää luopua ja työluvan saamista nopeuttaa. Samalla meidän pitää pitää huoli siitä, että kaikille maksetaan Suomessa työehtosopimusten mukainen reilu palkka, eikä työntekijöiden oikeuksia poljeta. Viranomaisten on tehokkaasti valvottava työolosuhteita.

 

Suomen ja EU:n pitäisi nykyistä aktiivisemmin vaikuttaa kriisien alkusyihin. Sotia voidaan estää, rauhasta voidaan neuvotella, ihmisoikeuksien tilaa voidaan parantaa, nälkä- ja ympäristökriisejä voidaan ehkäistä, YK:ta ja muita organisaatioita voidaan tukea auttamaan kriisien uhreja paikan päällä. Tähän tarvitsemme nykyistä enemmän kehitysyhteistyövaroja. Nyt ne on leikattu häpeällisen alhaisiksi.

Varhainen puuttuminen ja kriisien ennaltaehkäisy on avainasemassa. Siitä huolimatta joskus epäonnistumme, ja ihmiset joutuvat jättämään kotinsa ja hakemaan turvaa. Turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus, ja jokaisen tilanne pitää tutkia asianmukaisesti. Nyt tämä ei toteudu. Vihreät haluaa palauttaa turvapaikanhakijoille oikeusavun, joka heiltä on viety. Haluamme palauttaa turvapaikkaprosessin kokonaisuutena ihmisoikeuksien kannalta kestävälle pohjalle.

Pakolaiskiintiötä on tärkeä nostaa nykyisestä, jotta pakolaisleiristä ei muodostuisi viimeinen etappi pakolaisstatuksen saaneille, vaan heillä olisi mahdollisuus päästä uuden elämän alkuun.

Ihmisten ajaminen paperittomuuteen yhteiskunnan harmaalle alueelle ei saa olla vaihtoehto. Ihmisten jättäminen vaille yhteiskunnan peruspalveluita, kuten terveydenhuoltoa ja lapsia vaille koulutusta, tuottaa vain lisää ongelmia. Ihmiset, joille ei myönnetä suojelua, mutta joita ei voida palauttaa palautussopimuksen puuttumisen takia tai koska olosuhteet kohdemaassa ovat liian vaikeat, jäävät Suomeen. He tarvitsevat tilapäisen oleskeluluvan. Ketään ei saa palauttaa vaaraan.

 

Olen seurannut huolestuneena palautuksista käytyä keskustelua. Olen ihmetellyt, mitä eri mieltä olevat todella esittävät. Että ihmisiä käännytetään vaaraan tai upotetaan mereen vai että heidät suljetaan pitkiksi ajoiksi säilöön toimettomuuteen ja näköalattomuuteen? Ihmisen sulkeminen säilöön ilman, että hän on tehnyt mitään rikollista, on yhteiskunnan kannalta kallis ja henkilön kannalta epäinhimillinen vaihtoehto. Minun Suomeni ei toimi näin.

EU-maiden yhteistä vastuuta ihmisten hädästä ei voi jättää unionin ulkorajavaltioiden harteille. Toimiva rajavalvonta ei riitä ratkaisuksi, sillä pakolaisuuden syyt eivät katoa rajoja sulkemalla. Tarvitaan pysyvä ja sitova jakomekanismi, jonka avulla turvapaikanhakijat jaetaan oikeudenmukaisesti jäsenvaltioihin. Tällainen uudistus on myös Suomen etu, olemmehan EU:n ulkorajavaltio. Rajavalvonta- ja palautusasioissa ei voida tinkiä ihmisoikeuksista. Suomi ei voi luopa perusarvoistaan, joilla hyvinvointiyhteiskuntamme on luotu.

Suomi ei kuulu vain tietyn näköisille, tietyn värisille, tietyt edellytykset täyttäville. Suomen pitää olla yhteinen Suomi. Yhteinen kaikille sukupuolille, täällä syntyneille ja muualta muuttaneille, nuorille ja vanhoille, vähemmistöille ja enemmistöille. Puolustamme ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita kaikkialla, missä ne ovat uhattuina, lähellä ja kaukana.