Viisi syytä äänestää eurovaaleissa

25.05.2019

Paljonko maksaisit rauhasta? Olisiko euro viikossa liikaa?

Kysymys on dramaattinen, mutta näinkin voi kysyä. Jokainen suomalainen maksaa EU-jäsenyydestä noin viiskymppiä vuodessa, euron viikossa. Sillä rahalla saa monta asiaa, mutta ennen kaikkea sillä pääsee mukaan rauhanprojektiin, joka on yksi maailmanhistorian onnistuneimmista. Unioni on liittänyt yhteen monta eripuraista maata, joiden keskinäiset suhteet ovat sisältäneet lukemattomia verisiä vaiheita.

Yhteinen Eurooppa tuntuu monelle nykyään itsestäänselvyydeltä, mutta juuri tänä aikana sitä repivät myös hajottavat voimat. Liikkeellä on paljon niitä, jotka haluavat kääntää kehityksen suuntaa taaksepäin.

Meillä suomalaisilla ja eurooppalaisilla on nyt mahdollisuus varmistaa, että EU menee eteenpäin avoimuuden, yhteisen Euroopan ja vähäpäästöisen yhteiskunnan rakentamisen tiellä.

On viisi syytä, miksi nämä eurovaalit ovat ehkä koko EU:n historian tärkeimmät – ja miksi juuri nyt kannattaa äänestää:

 

1. Ilmaston ja ympäristön suojelu

Nuoret ovat marssineet ympäri Euroopan vaatimassa riittäviä toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja oman tulevaisuutensa turvaamiseksi. Tähän vaatimukseen meidän on vastattava.

EU voi omalla toiminnallaan vaikuttaa kehityksen suuntaan enemmän kuin mikään yksittäinen maa. Teollisen yhteiskunnan jatkeeksi tarvitsemme nyt hiilineutraalin yhteiskunnan. Tarvitsemme eurooppalaisen Green New Dealin, ekologisen jälleenrakentamisen ja reilun siirtymän ohjelman, joka sovittaa tapamme tuottaa, kuluttaa ja elää planeettamme kantokyvyn rajoihin. Reilussa siirtymässä kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa voimme varmistaa, että ketään ei hylätä muutoksen keskellä.

Ympäristöystävällisemmän Euroopan rakentaminen tapahtuu suuntaamalla rahoitusta kestäviin ratkaisuihin: uusiutuvaan energiaan, kiertotalouteen, raideyhteyksiin ja energiatehokkuuteen. Näin voimme luoda uutta työtä ja vauhdittaa siirtymistä kestävään talouteen. Näistäkin asioista päätetään osaltaan Euroopan parlamentissa, jossa eurooppalaiset vihreät puolueet toimivat tutkitusti kaikkein kunnianhimoisimmin ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

 

2. Eurooppalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus

Elämme itse pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, mutta haluamme, että samaa ajattelutapa koskee koko Eurooppaa. Erityisen huolissamme olemme eurooppalaisesta nuorisotyöttömyydestä ja ryhmistä, jotka helposti syrjäytyvät yhteiskunnasta. Nyt on aika myös eurooppalaisella tasolla varmistaa, että kukaan ei jää kyydistä. Hyvinvointivaltiot vaativat toimiakseen reiluutta. Sitä me voimme edistää myös Euroopan tasolla.

EU:ssa voimme vaikuttaa siihen, että yhdessäkään EU-maassa yritykset eivät saa hankkia epäreilulla toiminnalla itselleen etua. Eurovaaleissa voi vaikuttaa siihen, saammeko aikaan yhteisiä eurooppalaisia pelisääntöjä työehdoille, reilulle verotukselle ja rahoitusmarkkinoiden toiminnalle. Reilut säännöt ovat myös suomalaisten ihmisten ja yritysten etu. Siksi yksi Vihreiden tavoitteista on säätää EU:n laajuinen yritysvastuulaki, joka saa yritykset kantamaan vastuun aiheuttamistaan ympäristöhaitoista ja ihmisoikeusloukkauksista.

 

3. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Viime vuosina konservatiiviset voimat ovat nousseet ympäri Euroopan vastustamaan naisten oikeuksia. Emme halua paluuta epätasa-arvon aikaan. Tasa-arvoa estävien laskikattojen on murruttava kaikkialla. Euroopan on toimittava sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan ja turvattava jokaiselle oikeuden päättää omasta kehostaan.

Äänestämällä eurovaaleissa voi omalta osaltaan olla mukana turvaamassa jokaisen oikeutta lailliseen ja turvalliseen aborttiin ja antaa tukensa eurooppalaiselle lainsäädännölle palkkatasa-arvon edistämiseksi.

EU:n kautta voimme turvata vähemmistöjen oikeuksia myös siellä, missä jäsenmaat ovat haluttomia toimimaan. Vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen äänen on jatkossa kuuluttava voimakkaammin EU:n päätöksenteossa. Samaa sukupuolta olevien parien ja sateenkaariperheiden oikeudet EU-tasolla ovat myös asia, johon voi eurovaaleissa vaikuttaa.

 

4. Koulutus ja tutkimus

Eurooppa voi olla maailman parhaan koulutuksen ja tutkimuksen kehto. Monella on omakohtaistakin kokemusta esimerkiksi Erasmus-vaihdoista, jotka antavat opiskelijoille mahdollisuuden oppia uutta uudessa ympäristössä. EU voi panostaa osaamiseen ja innovaatioihin nykyistä enemmänkin suuntaamalla isomman osuuden budjetistaan tutkimukseen ja tieteeseen. Koulutukseen panostaminen on strateginen valinta, joka Euroopan kannattaa ja pitää tehdä.

Näin voimme edistää kestävää kasvua ja varmistaa, että jokaisella lapsella ympäri Euroopan on mahdollisuus löytää oma polkunsa elämässä. Eurovaaleissa voimme valita päättäjiä, jotka varmistavat, että Eurooppa on auki jokaiselle nuorelle vaihto-opiskelua, harjoittelua ja työntekoa varten.

 

5. Perusarvot ja oikeusvaltio

Yhä useammassa maailman kolkassa on vallassa niitä, jotka haluavat rakentaa rajoja ja murentaa oikeusvaltiota. Euroopan on pidettävä järkähtämättä kiinni demokratiasta ja laillisuudesta. Siinä meillä on tekemistä myös EU:n sisällä. Viime aikojen korruptioskandaalit EU:ssa kertovat, että tarjolla EU-vaaleissa on myös poliittisia ryhmiä, jotka rahasta antautuvat EU:n ulkopuolisten vaikutusyritysten välineiksi. Päätöksenteossa avoimuuden lisääminen ja korruption kitkeminen ovat avainkysymyksiä, kun luomme suuntaa Euroopan tulevaisuudelle.

Maailman pakolaiskriisi ei ratkea sillä, että turvapaikanhakijat hukkuvat Välimereen. Euroopan tasolla meidän on turvattava, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille – myös turvapaikkaa täältä hakeville. EU:n on toimittava myös globaalisti rauhan, ympäristn ja ihmisoikeuksien puolesta, jotta kriisien juurisyihin voidaan puuttua.

Yksilön oikeudet ovat aina olleet eurooppalaisen arvomaailman ytimessä. Perusoikeuksiin kuuluu nykypäivänä keskeisesti myös oikeus yksityisyyteen. EU:sta voidaan tehdä yksityisyyden suojan ja tietosuojan turvasatama, jossa yksityisyyden loukkauksia ei sallita sen kummemmin kansainvälisiltä suuryrityksiltä kuin valtioiltakaan.

Näissä eurovaaleissa ratkaistaan Euroopan suunta viideksi seuraavaksi vuodeksi. Näytä luontosi, ja käy sunnuntaina äänestämässä!