Ville Niinistön puhe puoluekokouksessa Tampereella 17.6.2017

17.06.2017

Moi, rakkaat vihreät ystävät, suomalaiset,

Tämän hienon maan tarina on tarina sukupolvien vastuusta.

Siitä, että me rakennamme parempaa huomista lapsillemme.

Se on tarina peruskoulusta, kansaneläkkeestä ja äitiyspakkauksesta.
Tarina sivistyksestä ja hyvästä koulutuksesta kaikille, 
tarina ihmisten nostamisesta köyhyydestä.
Tarina toistemme löytämisestä, 
ihmisyydestä ja kumppanuudesta hädän hetkellä,
vaikeuksienkin jälkeen tai sodan hetkellä.
Tarina maamme luonnosta, sen metsistä ja kirkkaista vesistä,
saimaannorpasta ja merikotkasta.

Tästä paremman huomisen lupauksesta 
on myös meidän sukupolvemme pidettävä kiinni.
Se on velvollisuutemme, ja se on myös oikein.

Meidän vihreiden tehtävä on tänä aikana olla voima,
joka muistuttaa meitä sukupolvien vastuusta.
Meidän on oltava liike, joka tunnistaa arjen politiikassa
päätösten kauaskantoiset seuraukset – 
ja kantaa vastuuta tulevaisuudesta.

Hyvinvointivaltion arvot tasa-arvosta, edistyksestä 
ja solidaarisuudesta eivät ole vanhentuneet.
Juuri nyt niitä on puolustettava, ei hylättävä.

Usein ihminen ymmärtää tärkeiden asioiden arvon vasta sitten,
kun ne ovat uhattuina.
Me pidämme liian usein arvokkaita asioita itsestäänselvyyksinä.

Tasa-arvo. Edistys. Solidaarisuus. Hyvinvointivaltion arvot.
Huolenpito heikompiosaisista, 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikille kouluttautua, 
tehdä työtä
ja pitää huolta omasta ja läheistensä terveydestä.

Aivan kuten suomalaiset onnistuivat pelastamaan
muuttamalla toimintaansa uhanalaisen merikotkan,
on meidän ymmärrettävä suojella hyvinvointivaltion arvoa.

Meidän on puolustettava sitä, mikä on arvokasta,
uudistamalla yhteiskuntaamme kestävästi.

Elämme aikaa, jolloin maailma on suuressa murroksessa.
Länsimaissa demokratia on haastettu sisältä.
Ylikulutamme luonnonvaroja tavalla, joka uhkaa lastemme tulevaisuutta.
Maailman varallisuus keskittyy vain harvojen käsiin, 
kun toiset elävät hädässä, sodassa ja puutteessa.

Samaan aikaan elämme aikaa, joka on mahdollisuuksia täynnä.
Automatisaatio ja robotisaatio voivat vapauttaa ihmiset 
yksitoikkoisesta työstä ja nostaa elämänlaatuamme. 
Tieto ja palvelut ovat saatavilla sormen näpäytyksellä.
Meillä on teknologia ratkaista ilmastonmuutoksen haaste,
ja osaamista muuttaa talous ympäristölle kestäväksi.

Juuri tänä aikana tarvitaan edistyksen puolustajia.
Yksinkertaiset ajatukset ovat usein parhaita.
Ne on pidettävä kirkkaina mielissä juuri silloin,
kun on vaikeaa.

Ajatus siitä, että rakennamme joka päivä Suomesta parempaa lapsillemme,
ei ole vanhentunut.

Ajatus siitä, että Suomea rakennetaan sivistykselle, korkealle osaamiselle ja tasa-arvolle,
ei ole vanhentunut.

Ajatus siitä, että ihmisarvo on jakamaton, ja että ihmisyyden puolustaminen on reilun yhteiskunnan perusta,
ei ole vanhentunut.

Juuri nyt tarvitaankin edistyksen puolustajia.
Puolueita, jotka kokoavat tulevaisuuteen luottavaisesti katsovaa, 
inhimillistä politiikkaa tukevaa enemmistöä.

Meidän vihreiden on oltava juuri tänä aikana kirkas ääni tasa-arvolle ja edistykselle.

Ja se, jos jokin, on suomalaista.

Sillä näistä arvoista on tämän hienon maan tarina tehty.
Ja me haluamme pitää oman sukupolvemme velvollisuudesta kiinni.

 

Rakkaat ystävät,

Teimme kevään kuntavaaleissa historiamme parhaan tuloksen.
Vihreät kannatetaan laajasti enemmän koko maassa, eri väestöryhmissä.
Voitimme suurissa kaupungeissa ja erityisesti niiden lähiöissä.
Voitimme teollisuusvaltaisilla paikkakunnilla ja maaseudulla.

On myöhäistä kysyä, miten tehdä vihreistä koko maan puolue.
Me teimme sen jo.

Kuntavaalivoitto tehtiin tasaisesti koko maassa.
Saimme valtuutettuja kymmeniin uusiin kuntiin ja 
nousimme kaikissa suurissa kaupungeissa yli 10 prosentin kannatuksen.

Helsingissä vihreiden kannatus on suurimmillaan, lähes 25 prosenttia.
Espoossa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Nokialla se on noin 20 prosenttia.
Kannatuksen kasvu oli erityisen suurta kaikissa maaseutukunnissa 
ja pienemmissä kaupungeissa, joissa ehdokaslistat olivat laajat.

Haluankin kiittää teitä kaikkia työstänne vihreiden nostamiseksi 
suurten kuntapuolueiden joukkoon.

Jokaisen vihreän aktiivin jalkatyöllä oli suuri merkitys.
Olen puheenjohtajana nähnyt, kuinka tämä puolue on kehittynyt vuosien varrella.
Kuinka helppoa on vihreänä kiertää Suomea tänään,
kohdata ihmisiä turuilla ja toreilla – ilman ennakkoluuloja, yhdessä keskustellen.
Tällaista Suomea meidän vihreiden on rakennettava.

Me olemme tehneet kovan työn viimeisen kuuden vuoden aikana:
olemme nousseet vuoden 2011 eduskuntavaalitappiosta 
eduskuntavaalien ja kuntavaalien voittoon 
ja yli 15 prosentin gallup-kannatukseen.

Kannatuksen kasvu velvoittaa meitä.
Se velvoittaa meitä olemaan uskollisia suomalaisille ja äänestäjillemme.

Olennaista on muistaa, että me vihreät olemme arvopuolue.
Meitä ei äänestetä etujen tavoittelemiseksi, 
emmekä me sellaista politiikkaa ihmisille myöskään tarjoa.
Vihreille ei ole merkitystä, missä ihminen asuu.
Me emme hyväksy ihmisten vastakkainasettelua asuinpaikan perusteella.
Suomi tarvitsee menestyvää pääkaupunkia ja suuria kaupunkeja,
joissa tehdään energiaremontti ja panostetaan tulevaisuuden palvelutalouteen.
Ne kilpailevat kansainvälisesti, niiden menestys on koko Suomen etu.
Suomi tarvitsee menestyvää maaseutua, 
joka vaalii puhdasta luontoa ja tuottaa tulevaisuuden ympäristöratkaisuja.

Me suomalaiset tarvitsemme menestyäksemme toinen toisiamme.
Suomi on paras maa meille kaikille, kun jokaisella on tilaa omiin elämänvalintoihinsa.
Siksi meidän on panostettava koulutukseen 
ja otettava käyttöön perustulo.
Siksi meidän on uudistettava perhevapaat 
ja lisättävä työelämän joustavuutta ihmisten tarpeisiin.
Siksi meidän on torjuttava eriarvoisuutta, köyhyyttä ja ulkopuolisuutta
sekä pidettävä huolta hyvistä terveyspalveluista kaikille.
Olennaista on muistaa, että vihreiden keskeiset tavoitteet ovat tärkeitä 
riippumatta siitä missä ihminen asuu.

Ja juuri tänä aikana päättäjien tärkein velvollisuus on muistaa,
että me poliitikot olemme ihmisten palvelijoita.
Me emme ole tilivelvollisia muille puolueille, 
vaan me olemme tilivelvollisia maamme asukkaille.

Uskon, että me olemme saavuttaneet suomalaisten kasvavaa luottamusta sillä,
että me olemme aikamme suurissa murroksissa ihmisten tukena.
Me ymmärrämme ihmisten huolen, me kuuntelemme sitä.
Me tarjoamme ratkaisuja, joilla ihmisten arki voi olla turvatumpi 
ja jossa jokainen lapsi voi unelmoida tulevaisuudestaan.

Tänä aikana koetellaan ihmisten uskoa puolueisiin
ja edustukselliseen demokratiaan.
Se on eurooppalainen ja amerikkalainen ilmiö.
Se on myös suomalainen ilmiö.

Puolueet eivät ole kyenneet uusiutumaan tähän aikaan.
Samalla ihmisten arjessa eriarvoisuus ja
kokemus työelämän ja talouden epävarmuuksista on kasvanut.
Globalisaatio on jakanut ihmisiä voittajiin ja häviäjiin.

Monissa muissa puolueissa reagoidaan 
äärioikeiston ja oikeistopopulismin
nousuun sulkeutumalla,
jatkamalla eriarvoistavaa politiikkaa, 
takertumalla kiinni vanhaan valtaan, 
haukkumalla ne, jotka haluavat uudistaa kestävästi.

Me vihreät olemme päättäneet ottaa tämän murroksen vakavasti,
ja tarjota siihen vastauksia.

Jotta edistys ja demokratia voidaan pelastaa,
on meidän oltava voima politiikan uudistamisen ja 
kunnianpalautuksen puolesta.

Siksi vihreiden oltava liike, joka kokoaa laajaa yhteistyötä
inhimillisen, kestävän ja koulutusta arvostavan tulevaisuuspolitiikan puolesta.

Yhteistyötä, jossa arvostetaan tietoon nojaavaa päätöksentekoa.
Yhteistyötä, jossa avataan politiikan tekotapoja ja keskustellaan ihmisten kanssa 
tasa-arvoisesti niin sosiaalisessa mediassa kuin kaduillakin, 
niin mielenosoituksissa kuin työpaikan kahvilassakin.

Jollei demokratia ja puolueet pysty palauttamaan ihmisten luottamusta politiikkaan,
juuri silloin jätämme tilaa ääriliikkeiden kasvulle ja ulkopuolisuudelle.

Rakkaat ystävät,

Osin äärioikeiston nousulle on antanut tilaa Euroopassa 
toteutettu tiukka talouskuripolitiikka.
Tämä vaara on myös Suomessa.
Muun Euroopan opetuksista kannattaa ottaa oppia.

Sipilän hallituksen politiikka on ollut lyhytnäköistä.
Siinä valtion budjetin luvut on asetettu ihmisten hyvinvoinnin
ja tulevaisuuteen investoimisen edelle.

Kovat koulutusleikkaukset ovat lisänneet eriarvoistumisen ja koulupudokkuuden vaaraa,
sekä uhkaa tiputtaa Suomea korkean osaamistason maiden joukosta.
Nuorten miesten syrjäytyminen koulutuksesta ja työstä on jo kansallinen hätätila.

Hallitus on leikannut julkista vastuuta pienituloisista ja  maailman köyhistä.
Hallitus on leikannut ympäristön ja metsien suojelusta.
Se ei tee tarpeeksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Hallitus on valmis takertumaan valtaansa vaikka sirpaleryhmän tuella,
viedäkseen läpi ihmisten eriarvoisuutta lisäävän soteuudistuksen.

Rakkaat ystävät,

Meidän on tavoiteltava asemaa tulevana pääministeripuolueena,
koska tämän hienon maan ihmiset ansaitsevat parempaa.

Tämänkin sukupolven on pidettävä lupaus paremmasta huomisesta.

Vihreiden on rakennettava sellaista poliittista enemistöä,
joka panostaa tulevaisuuteen.

Juuri nyt maailmalla tarvitaan maita, 
jotka näyttävät  johtajuutta tasa-arvon, edistyksen ja solidaarisuuden puolesta.

Meidän on otettava tavoitteeksi nostaa Suomi jälleen koulutuksen edelläkävijämaiden joukkoon.
Minulle opettajaperheen lapsena on ollut ehkä kaikkein rakkain asia se,
että me olemme puheenjohtajakaudellani nousseet johtavaksi koulutus- ja sivistyspuolueeksi.
Me palautimme koulutuksen rahoituksen ja tulevaisuuden politiikan pääkysymykseksi.
Jos 1970-luvulla oli varaa rakentaa peruskoulu, vaikka se maksoi,
on meillä nytkin varaa panostaa koulutukseen:
silloin me torjumme nuorten eriarvoistumisen kehityksen ja pärjämme koulutuksen ja tutkimuksen huipulla.
Siksi toivon, että ensi eduskuntavaalien päätavoitteidemme joukossa on koulutuksen rahoituksen nostaminen takaisin Sipilän hallituksen leikkauksia edeltäneelle tasolle.

Meidän on myös puolustettava ihmisyyttä, ympäristöä ja edistystä,
kun tämä kestävän kehityksen ajatelu on uhattuna, niin Suomessa kuin maailmalla.
Vieraillessani YK:ssa näin kuinka siellä kaivataan juuri nyt maita, jotka puhuvat tasa-arvon puolesta.
Vihreät on feministinen puolue,
jonka tehtävä on rikkoa lasikattoja Suomessa ja autettava niiden rikkomisessa maailmalla –
niin, että meidän tyttömme voivat kasvaa maassa, jossa heidän unelmansa ovat ihan samanarvoisia kuin poikien, ja niin, että poikamme voivat kasvaa maassa, jossa he voivat unelmoida muustakin kuin työkeskeisestä urasta.

Vihreät on ihmisarvon puolue,
joka puolustaa afganistanilaisia lapsiperheitä siltä, että heitä ei käännytetä hengenvaaraan.

Ja vihreät on ympäristövastuun puolue,
joka muistaa sen kaikkein tärkeimmän:

Jollemme nyt vaali tätä meidän ainutlaatuista maapalloamme,
rakkaita lähivesiämme ja metsiämme,
silloin me kääntäisimme selkämme tulevaisuudelle kokonaan.

Olen ollut  puheenjohtajanne kuusi vuotta.
Paljon on saavutettu. Uusi sukupolvi on noussut.
Silloin liikkeellä on tulevaisuutta.

Tämä aika on ollut usein raskasta, usein on myös  naurettu.

Mutta olen elänyt joka sekunnin, täysillä.
Teidän kanssanne.
Te olette kantaneet minua harteillanne.

Yhdessä olemme enemmän.
Yhdessä olemme toivo paremmasta tulevaisuudesta.
Pidetään siitä kiinni, päättäväisesti ja lempeästi.