Ville Niinistön puhe puoluevaltuustolle 18.5.2024

18.05.2024

Hyvät vihreät ystävät,

 

Eurovaaleissa ratkaistaan Euroopan suunta. Nämä ovat tärkeimmät vaalit, joissa olen ollut ehdolla.
Euroopan ja Suomen tulevaisuuden kannalta on niin poikkeuksellisen isot arvot pelissä tänä aikana.

Usein ihminen ymmärtää tärkeiden asioiden arvon vasta kun ne ovat uhattuina. Me pidämme liian usein arvokkaita asioita itsestäänselvyyksinä.

Olen tänä keväänä seurannut tiiviisti lintujen kevätmuuttoa. Olen nähnyt upeita kurkiauroja, laulujoutsenia lepäämässä pelloilla, merikotkan ja kalasääsken. Töyhtöhyypän ja tervapääskyn leikkisän lennon.
Haahkat, ruokit ja riskilät rantakallioilla.

Muuttolinnut ovat erinomainen muistutus siitä kuinka riippuvaisia me olemme elämän ketjusta. Muistutus siitä kuinka hauras se ketju on.

Euroopassa noin 85% lintukosteikoista on tuhoutunut tai taantunut. Suuri osa ennen niin yleisten lintujen kannoista on romahtanut. Vanhojen metsien lajit ovat harvinaistuneet, koska ihminen ei anna metsien olla vanhoja rauhassa. Monet linnut kärsivät muovista tai kemikaaleista. Maailmassa tuotetaan lähes 400 miljoonaa tonnia muovia joka vuosi, josta iso osa päätyy luontoon ja ravintoketjuun. Muuttolintujen suojelussa ei riitä, että pidämme huolta luonnosta Suomessa. On pidettävä huolta luonnosta myös niiden talvehtimisalueilla.

Ihminen on rikkonut tätä elämän ketjua. Olemme rikkoneet sitä suhteessa luontoon, elävään maapalloon ja sen ekosysteemeihin, jotka pitävät omankin elämämme edellytyksistä huolta.

Mutta olemme rikkoneet tätä elämän ketjua myös suhteessa toisiimme: oman maamme sisällä, ja maiden välillä.

Hyvinvointivaltio on ajatus ihmisten yhdenvertaisuudesta, yhteenkuuluvuudesta. Siitä että hyvä ja tasa-arvoinen koulutus kuuluu jokaiselle lapselle, ja että sivistys on ihmiskunnan yhteistä pyrkimystä parempaan.

Jos tukiverkot ihmisten välillä rikkoutuvat, myös se elämän verkko on hauras.

Polarisaatio, eriarvoisuus ja syrjäytyminen ovat myrkkyä suomalaisten yhteisöllisyydelle, myös maanpuolustustahdolle.

Euroopan unioni on ajatus kansojen yhdenvertaisuudesta ja siitä, että demokraattisen yhteistyön ja kaupan avulla voimme pärjätä yhdessä ja vaalia rauhaa.

Sekin on hauras rakennelma, joka lepää sen varassa että ymmärrämme olevamme yhdessä enemmän kuin vain omaan napaan tuijottaen.

Jos me demokraattiset valtiot emme pidä yhtä ja tue toisiamme, se jättää valtaa niille, jotka rakentamisen sijaan haluavat vain rikkoa, jakamisen sijaan vain ottaa.

Rakkaat ystävät,
Tänä maailman aikana meillä ei ole varaa pitää arvokkaimpia asioita itsestäänselvyyksinä, vaan niitä on vaalittava.

Vihreät on niin Suomessa kuin Euroopan tasollakin näissä eurovaaleissa takuupuolue. Takuupuolue edistyksen, inhimillisyyden ja tulevaisuudenuskon puolesta meillä Suomessa ja laajemmin Euroopassa.

Takuupuolue sille, että ilmasto- ja luontokriisiä ratkova sekä taloutemme ja teollisuutemme investointeja edistävä vihreä siirtymä vauhdittuu entisestään.

Takuupuolue sille, että ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota puolustetaan ja että Eurooppaa rakennetaan osallisuuden, työntekijöiden oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamisen pohjalle.

Yksinkertaisesti sanottuna takuupuolue sille, että laita- ja äärioikeistolle ei anneta valtaa. Heille ei voi antaa valtaa
viedä eurooppalaista yhteistyötä hajaannukseen ja ihmisiä toisiaan vastaan asettelevaan eripuraan.

Eurooppa tarvitsee Eurooppamyönteisen ja aikamme ongelmia ratkovan enemmistön europarlamenttiin. Ilman sellaista enemmistöä on vaarana, että EU:n tuki Ukrainalle ja pakotteet Venäjää vastaan alkavat heiketä.

Ilman sellaista enemmistöä on vaarana, että emme pysty ratkomaan ilmasto- ja luontokriisejä tai torjumaan eriarvoisuutta ja syrjintää ihmisten välillä, ja uuden osaamisen käyttöönotto Euroopassa taantuu.

Rakkaat ystävät,
Puhuin pari viikkoa sitten hyvän ystäväni Heidi Hautalan kanssa siitä miksi europarlamentti on ollut meille kahdelle niin valtavan tärkeä paikka vaikuttaa maailman asioihin.

Päädyimme siihen, että europarlamentti on maailmanparantajien paikka.

Se on maailmanparantamisen paikka. Se on parlamentti, joka on valmis ja avoin ehdotuksille siitä miten maailmantaloudesta voi tehdä ihmisille ja luonnolle reilumpaa.

Paikka, jossa enemmistöjä rakentaa se, jolla on laajasti eurooppalaisia arvoja yhdistäviä ideoita. Ja niitähän meillä vihreillä on. Kukaan ei tule muista puolueista sanomaan, että tämä on liian pieni parlamentti muuttamaan isoja asioita. Eduskunnassa porvarit eivät paljoa muuta sanoneetkaan.

Ja näin olemme saaneet läpi tällä vaalikaudella valtavan paljon. Yritysvastuudirektiivin, jolla poistetaan lapsityövoimaa, työntekijöiden oikeuksien polkemista ja ympäristörikoksia globaaleista hankintaketjuista. Metsäkatoasetuksen, joka vähentää jopa 10% trooppisten sademetsien tuhoutumisesta. Ilmastolain, jolla nostettiin EU:n päästövähennystavoite vuodelle 2030 40 prosentista lopulta 57 prosenttiin. Minimipalkkadirektiivin, jolla varmistetaan se että eurooppalaisten työntekijöiden asemaa puolustetaan eikä palkkoja poljeta.

Näissä vaaleissa on kyse siitä, annetaanko valtaa niille, jotka haluavat rakentaa ja ratkoa aikamme ongelmia, luoda toivoa vai niille, jotka hakevat niistä ongelmista vain voimaa pelon ja vihan politiikalle.

Rakkaat ystävät,
Laita- ja äärioikeisto saa voimaansa siitä, että se syyttää aikamme ongelmista juuri niitä asioita, joilla näitä ongelmia ratkotaan. Putin on rahoittanut eurooppalaista äärioikeistoa mm Saksassa, Ranskassa, Itävallassa ja Italiassa juuri sen takia, että äärioikeisto syyttää Putinin aiheuttamista ongelmista niiden ratkaisijoita.

Vihreä siirtymä on tapa leikata fossiilidiktaattorien vallasta ja siirtyä energiamalliin, jossa yhä suurempi osa energiajärjestelmästä on oman taloutemme piirissä, synnyttäen työtä ja teollista edelläkävijyyttä puhtaasta sähköstä.

Putinin ystävät Euroopassa yrittävät estää puhtaita investointeja, jolloin olisimme yhä pitempään riippuvaisia fossiilisesta tuontienergiasta. Osaltaan siis Venäjästä.

Äärioikeisto lietsoo myös vastakkainasettelua maiden ja väestöryhmien välille. Me tarvitsemme kaikkia ihmisiä työmarkkinoille, me tarvitsemme hyvän koulutuksen kaikille, riippumatta heidän taustastaan.

Me tarvitsemme myös työperäistä maahanmuuttoa,
jotta osaajapula ei pahene eri aloilla ja työikäisen väestön osuus ei romahda väestön ikääntyessä.

Me tarvitsemme humanitaarisista syistä maahan tulleiden hyvää kouluttamista ja kotoutumista, jotta he voivat osallistua yhteiskuntaan omalla panoksellaan vailla syrjintää.

Äärioikeisto hyökkää myös tasa-arvoa ja vähemmistöjä vastaan, minkä olemme nähneet mm Puolassa. Nekin jotka eivät ole putinisteja, palvelevat Putinin intressejä. Perussuomalaisten läheinen kumppanipuolue Puolan “laki ja oikeus” teki kaikkensa hallitusvallassa demokratian alasajamiseksi politisoimalla oikeuslaitoksen, vei naisilta aborttioikeuden ja sorti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.

Putin ei toivo mitään muuta niin paljon kuin ääri- ja laitaoikeiston voittoa.
Silloin EU:n sisäinen vapaa liikkuvuus joutuisi vaikeuksiin,
jäsenmaiden keskinäinen solidaarisuus heikkenisi, ja maiden sisäinen eri väestöryhmien välinen solidaarisuus heikkenisi.

Putin toivoo äärioikeiston voittoa myös siksi, koska monet niistä vastustavat EU-yhteistyötä, Venäjän pakotteita ja Ukrainan tukemista. Minkä takia? Koska äärioikeisto on niin itsekkään autoritääristä, että se on valmis hylkäämään oman maansa edun, Euroopan yhteisen edun, jos Putin antaa sille almuja kaupan muodossa. Demokratia kun ei merkitse sille mitään, ja monet ihailevat salaa tai avoimesti Putinin autoritäärisyyttä.

Ukrainan hyökkäyssodan jälkeen nämä puheet on monissa maissa laitettu sivuun. Mutta autoritäärisyyden ihailu on siellä yhä jäljellä, ja se kalvaa Euroopan sielua. Euroopan äärioikeisto rakentaa muureja ihmisten välille, ihmisten sydämiin, ja maidemme rajoille hädänalaisia varten.

Mutta se purkaa niitä muureja, jotka suojaavat demokratiaa ja ihmisoikeuksia autoritääriselta vallalta. Se rakentaa vihan, pelon ja autoritäärisyyden varaan.

Siihen meillä ei ole varaa. Me pystymme parempaan.
Toivo voittaa vihan.

Solidaarisuus voittaa pelon.

Demokratia voittaa autoritäärisyyden.

Rakkaat ystävät,
Valitettavasti myös Euroopan keskustaoikeisto on omassa aatteellisessa konkurssiin liukunut yhä enemmän laitaoikeaan. Sen olemme nähneet myös Suomessa. Orpon hallitus on kylmän talouskurin ja leikkauspolitiikan sekä julman heikompiosaisia ja maahanmuuttajia syyllistävän populistisen politiikan tuote. Sellaista tulee, kun kova kapitalismi kohtaa kovan populismin.

Kokoomus on tässä hallituksessa hylännyt sivistyspolitiikan, luonnon, ilmaston, palkansaajan, EU-myönteisyyden, maahanmuuttomyönteisyyden ja avoimet työmarkkinat persujen armoille. Se on saanut kovat leikkaukset ja työoikeuksien polkemisen.

Perussuomalaiset ovat hylänneet pienituloiset ja sosiaalisen vastuun. He ovat saaneet syrjintää lisäävän keskusteluilmapiirin, kehitysyhteistyövastaisen, luonto- ja ilmastonsuojeluvastaisen, EU-kielteisen sekä maahanmuuttajakielteisen politiikan.

RKP ei ole saanut mitään muuta kuin nikotiinipussit. Kristillisdemokraatit ovat saaneet ministerinsalkut.

Opiskelijat, nuoret ja työttömät eivät tainneet kiinnostaa hallituspuolueista ketään alkuunkaan.

Siinäpä se.

Tätä on luvassa kun keskustaoikeisto luovuttaa vallan laitaoikeistolle vain työntekijöiden oikeuksien polkemisen ja leikkauspolitiikan tähden.

Mutta mitä tapahtuu muualla Euroopassa?

Aivan samaa.

Ruotsissa kokoomus liittoutui ruotsidemokraattien kanssa, jotka jäivät juuri kiinni siitä että iso osa heidän viestintä- ja vaalityöntekijöistään on palkattu pyörittämään jopa 70 trollitiliä, jotka levittävät jopa laitonta vihapuhetta somessa puolueensa asemaa pönkittääkseen.

Hollannissa jopa europarlamentin Renew-keskiryhmään kuuluva entisen pääministerin Rutten puolue on tekemässä hallitusta äärioikeiston Wildersin puolueen kanssa. Suurin syy Hollannissa Wildersin vaalivoittoon oli se, että keskustaoikeisto alkoi matkimaan maahanmuutossa äärioikeiston linjaa. Lopputuloksena ihmiset äänestivät keskustaoikeiston sijaan äärioikeistoa.

Keskustaoikeiston valitsema tie näyttää olevan monissa maissa joko antaa valtaa laitaoikeistolle tai alkaa matkia sitä. Se on vaarallista. Ääri- ja laitaoikeisto ei saa valtaa jollei joku muu anna sitä heille. Niin suosittuja he eivät ole.

 

Rakkaat ystävät
Vihreiden äänestäminen on tae sille, että ääri- ja laitaoikeiston puolueryhmille ID:lle ja ECR:lle ei anneta valtaa ohjata Eurooppaa kaaokseen.

Vihreät tavoittelee asemaa europarlamentin Eurooppamyönteisessä enemmistössä. Siihen tarvitaan myös demareiden S&D-ryhmää ja keskiryhmien Renew-ryhmää. Siihen tarvitaan myös keskustaoikeiston EPP-ryhmää, ainakin osittain.

Mutta näistä ryhmistä ääni EPP:lle eli kokoomukselle voi aivan yhtä lailla tarkoittaa enemmistön rakentamista laita- ja äärioikeisto mukaan ottaen. Renew eli keskustan ja RKP:n ryhmä on tässä myös epäluotettava, kuten tiedot Hollannin uudesta hallituksesta kertovat.

Enemmistö ilman laita- ja äärioikeistoa syntyy vain vihreiden ja demareiden avulla. Mutta ilman vihreitä eivät demarit paljoa pystyisi saamaan aikaan – he jäsivät keskiryhmien ja EPP:n kanssa neuvotellessaan vähemmistöön.

Vasemmistoliiton GUE-ryhmää ei tällaiseen enemmistöön edes spekulaatioissa harkita, sillä ryhmästä iso osa on niin oppositiohenkistä tai Venäjää myötäilevää. Li Anderssonilla on täysi työ saada oma ryhmänsä järkevälle linjalle, mikä rajoittaa mahdollisuuksia vaikuttaa europarlamentin enemmistön muodostamiseen.

Siksi tarvitaan vihreiden vaalimenestystä, jotta eurooppamyönteinen ja inhimillinen, edistyksellinen enemmistö on ylipäätään mahdollista rakentaa.

Meillä on siis tärkeä tehtävä. Luodaan suomalaisille uskoa tulevaisuuteen. Meidän on suojeltava hyvinvointivaltion ja eurooppalaisen yhteistyön arvoja aivan kuten olemme suojelleet merikotkaa.

Voitetaan eurovaalit edistykselle.