Voit valita Suomen, joka suojelee elämää

26.11.2022

Ensi kevään eduskuntavaaleissa on kyse siitä, käännämmekö kelkan kohti menneisyyttä vai tulevaisuutta. Me haluamme Suomen, joka suojelee elämää. Lähdemme vaaleihin kolmella pääteemalla: poistamaan köyhyyttä, vaalimaan koulutusta ja puolustamaan ympäristöä.

Suomi on vauras maa: meillä on maailmankuulu koulutusjärjestelmä, verrattain turvallinen yhteiskunta ja vahva hyvinvointivaltio. Samaan aikaan suomalaisista lapsista 114 263 elää köyhyydessä. Tämä ristiriita on pysäyttävä.

Kun tulot ovat tiukassa, vie pelkkä arjesta selviytyminen valtavasti voimia. Riittävätkö rahat ruokaan tai lääkkeisiin, mitä tehdä jos pesukone hajoaa? Lapselle köyhyys saattaa näkyä niin, ettei voi harrastaa sitä, mitä haluaisi, tai koulutarvikkeisiin ei ole varaa.

Haluamme, että jokainen lapsi voisi elää sellaista elämää, jossa hyvän elämän peruspalikat ovat kohdallaan. Meidän täytyy varmistaa, että Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama elinkustannusten nousu ei aja lapsiperheitä entistä syvempään ahdinkoon. Siksi esitämme perusturvan korottamista 50 eurolla kuukaudessa. 

Muuten ei liene kenellekään epäselvää, että Vihreät haluaa tähän maahan kaikille kuuluvan perustulon.

 

Kevennetään kuormaa koululaisten ja opiskelijoiden harteilta

Peruskouluissa meidän täytyy palata perusasioiden äärelle. Opettajat ovat väsyneitä jatkuvaan hankejumppaan, mikä vie aikaa olennaisimmalta eli opettamiselta. Oppilaat puolestaan kaipaisivat sitä, että opettaja ehtisi tukea heitä riittävästi. Samaan aikaan oppimistulokset laskevat. 

Peruskoulu ei tarvitse hokkuspokkusta tai sirkustemppuja, vaan välittäviä aikuisia, joilla on aikaa kuunnella lasta. Tämä edellyttää sitä, että ryhmäkoot ovat tarpeeksi pienet. Ja koulujen eriytymistä torjutaan niin, että koulut joissa oppilaat tarvitsevat enemmän tukea, saavat vastaavasti myös enemmän resursseja. 

Lisäämällä viikkotuntien määrää kahdella puolestaan luotaisiin enemmän aikaa oppimiselle. Lisätunneilla ei lisättäisi opetettavien asioiden määrää vaan nimenomaan tuotaisiin opetukseen enemmän väljyyttä. Näin tuettaisiin lasten ja nuorten kasvua ja mahdollistettaisiin esimerkiksi kiusaamiseen puuttuminen ja vaikeiden aihekokonaisuuksien läpikäynti. 

Korkeakouluopiskelijoiden paineita taas täytyisi helpottaa opintotuen kaksiportaisuudesta luopumalla. Kaksiportaisuus ei vastaa korkeakouluopintojen todellisuutta, jossa usein opiskellaan kursseja sekä alemmasta että ylemmästä tutkinnosta samaan aikaan. Joitain kursseja järjestetään niin harvoin, että sellaisen suorittamatta jääminen vaikka sairastumisen vuoksi voi pahimmillaan johtaa opintotuen maksamisen lakkaamiseen. Kaksiportaisuus tuottaa turhaa byrokratiaa ja paineita jo valmiiksi kuormittavaan elämänvaiheeseen.

 

Luontokadon pysäyttäminen vaatii toimia

Kun Suomessa puhutaan luontokadosta, monen oletus tuntuu olevan, että asiat olisivat Suomessa jo niin hyvin, että luonnon monimuotoisuuden eteen ei oikeastaan tarvitsisi tehdä enää mitään. Näin ei valitettavasti ole. Suomessa jo joka toinen luontotyyppi ja joka yhdeksäs laji on uhanalainen. 

Mitä sitten pitäisi tehdä luontokadon torjunnassa? Tässä kaksi helppoa toimea näin alkajaisiksi.

Ensinnäkin, kaikki valtion omistamat vanhat ja luonnontilaiset metsät tulisi suojella. Siinä ei käytäisi yksityisten maanomistajien kukkarolla, ja asiasta voitaisiin päättää vaikka huomenna, jos tahtoa olisi.

Toinen asia liittyy soihin. Suomessa on karkeasti arvioiden miljoona hehtaaria pieleen ojitettuja soita. Kyse on suomaasta, jota on ojitettu tehometsätalouden tarpeisiin, mutta joilla metsät eivät olekaan kasvaneet toivotulla tavalla. Tämä noin miljoona hehtaaria pieleen ojitettua suota tulisi ennallistaa. Valtaosa tästä suomaasta palautuu ennalleen, kun se vain jätetään rauhaan. Enintään noin 200 000 hehtaarin osalta tarvitaan toimenpiteitä, eli käytännössä ojien tukkimista.Tämä tarkoittaa myös koneurakoitsijoiden työtä maakuntiin.

Minä haluan, että Suomi on maa, joka suojelee ympäristöään, jossa ihmisen toiminta asetetaan ympäristön rajoihin ja joka kannattelee ihmisiä heidän koko elämänsä ajan.


Emme ole vielä perillä ja tehtävää on paljon.

Sinä valitset.

Suojele elämää.