Äänelläsi tehdään koulusta paikka, jossa huomisen taidot opitaan. Klikkaa tästä

Koulutuksen tulee olla edelläkävijä, näyttää suuntaa ja elää ympäröivän maailman muutoksen mukana.

Koulutus ei tuota vain tutkintoja elinkeinoelämän tarpeisiin, vaan se myös rakentaa sivistystä, vahvistaa hyvinvointia ja osallisuuden edellytyksiä.

Tavoitteenamme on tehdä peruskoulusta, toisesta asteesta ja korkeakoulusta maailman parhaita – unohtamatta opettajien hyvinvointia

Emme uudista itse käymäämme koulua, vaan rakennamme tulevaisuuden koulua kehittämällä nykyistä.

Palautetaan koulutus ja sivistys suomalaisen yhteiskunnan keskiöön.

 1. Maailman paras koulu

 2. Maksuton ja tasa-arvoinen koulutus

Koulu on rakennus, jossa on neljä seinää ja sisällä huominen. Suomessa on leikattu tuosta huomisesta jo liikaa. Kohdistetaan huomio koulutuksen laatuun, ihmisten osallisuuteen ja jokaiselle taattavaan tasa-arvoiseen koulutukseen. Koulutusta on puolustettava leikkauksilta ja lukukausimaksuilta, eriarvoistumiselta ja uupumukselta. Me haluamme tehdä kouluistamme maailman parhaita. Nyt jos koskaan.


Maailman paras koulu

Tavoitteenamme on, että Suomessa on maailman tasa-arvoisin koulu ja maailman osaavin kansa. Sitä varten haluamme tehdä suomalaisesta koulutuksesta maailman parhaan kaikilla asteilla. Koulutus ja sivistys ovat väestöltään pienen Suomen vahvuudet. Haluamme tehdä kouluistamme moderneja, tasa-arvoisia ja kivoja. Sellaisia, joissa jokainen lapsi löytää oman intonsa oppimiseen, voi hyvin ja saa tukea oman oppimispolkunsa rakentamiseen.

Maailman parasta koulua ei tehdä säästämällä. Koulutuksesta leikkaaminen on tullut tiensä päähän. Vain riittävillä resursseilla saadaan koulutuksestamme Suomen menestyksen tae ja paras ympäristö yhtä lailla koululaiselle ja tutkijalle, opiskelijalle ja opettajalle. Koulutuksen rakenteiden kehittämisestä tulevat säästöt on ohjattava koulutuksen laadun parantamiseen. Korkeakoulujen omat mahdollisuudet kehittää vahvuuksiaan on turvattava sekä nostettava koulutus ja perustutkimus maailman huipulle. Sen pohjalta myös soveltava tutkimus ja innovaatiot syntyvät.

 • Mullistetaan koulutus digitaalisen maailman tuomilla uusilla opetus- ja oppimismenetelmillä.
 • Hyödynnetään uutta teknologiaa opetuksessa niin, että se tuo kouluihin entistä yksilöllisemmät ja hauskemmat oppimisen tavat.
 • Päivitetään opetussisällöt vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.
 • Lisätään avointen ja sähköisten oppimateriaalien käyttöä kaikilla asteilla.
 • Otetaan oppilaat ja opiskelijat aidosti mukaan omaa oppilaitostaan koskevaan päätöksentekoon.
 • Huolehditaan opettajien työssä jaksamisesta ja täydennyskoulutuksesta.
 • Varmistetaan koulujen sosiaalityön resurssit, lisätään vertaissovittelua ja annetaan kouluille välineet poistaa kiusaaminen kouluista.

Maksuton ja tasa-arvoinen koulutus

Tasa-arvo ja maksuttomuus sekä kaikkien ulottuvilla oleva korkeinkin koulutus ovat suomalaisen yhteiskunnan suuri menestystarina. Tästä pidämme kiinni. Koulujen, alueiden ja ihmisryhmien väliset erot kasvavat. Koulutuksen periytyvyys on kääntynyt nousuun: korkeakoulutettujen lapsista tulee korkeakoulutettuja. Siksi on nostettava niitä kouluja, joiden lapset tarvitsevat eniten tukea.

Meidän on pidettävä sivistyneen yhteiskunnan lupaus jokaisen nuoren tasa-arvoisesta mahdollisuudesta kouluttautua oman innostuksensa ja osaamisensa pohjalta. Laaja-alaiseen sivistykseen kuuluvat julkisen vallan tarjoamat kirjasto- ja kulttuuripalvelut, joilla vahvistetaan kulttuurin saavutettavuutta kaikille sekä sivistys- ja kulttuurikentän moninaisuutta.

 • Pidetään koulutus tasa-arvoisena ja maksuttomana – ehdoton ei lukukausimaksuille.
 • Luovutaan ylioppilaskokeiden koemaksuista ja otetaan tavoitteeksi maksuttomat toisen asteen oppikirjat ja materiaalit.
 • Varmistetaan että teknologiasta ei tule kuilua oppilaiden välille: digitaaliset oppimisvälineet eivät saa jäädä kiinni vanhempien tuloista.
 • Taataan jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle paikka toisen asteen koulutuksessa.
 • Helpotetaan siirtymiä koulutuspolkujen välillä eri koulutusasteilla.
 • Nostetaan erityistuella haasteellisessa ympäristössä toimivia oppilaitoksia muiden tasolle.
 • Korotetaan opintotukea siten, että se mahdollistaa täysipäiväisen opiskelun.

Nyt jos koskaan Vihreät de Gröna

Jaa sivu:
Tutustu Vihreään lankaan! 26 euroa