Yhdessä teemme maailman parhaan koulun

Koulu on rakennus, jossa on neljä seinää ja sisällä huominen. Tulevaisuuden Suomen menestys tehdään siellä. Tasa-arvoinen oikeus jokaiselle laadukkaaseen koulutukseen - päiväkodista aina korkeimpaan koulutukseen asti - on ollut suomalaisen yhteiskunnan suuri menestystarina. Kunnissa päätetään tämän tarinan seuraava luku. Koulutuksesta ja sivistyksestä tulee vastedes kuntien tärkein tehtävä. Yhdessä voimme tehdä suomalaisesta koulutuksesta maailman parhaan, jos niin valitsemme. Päätös on sinun.


Yhdessä rakennamme paremman huomisen – Vihreä kuntavaaliohjelma >

Lisää kuntavaaleista >


Palautetaan kaikkien lasten oikeus laadukkaaseen päivähoitoon ja otetaan askeleita kohti maksutonta varhaiskasvatusta

Maan hallitus on yrittänyt poistaa kaikkien lasten yhtäläisen oikeuden päivähoitoon ja kasvattanut päivähoidon ryhmäkokoja. Monessa kunnassa on jo noustu vastarintaan ja linjattu: ei näin. Kaikissa Suomen kunnissa voidaan valita toisin. Ei erotella lapsia työttömän lapsiin ja työssäkäyvän lapsiin. Ei rajata lasten oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen vanhempien elämäntilanteen perusteella eikä kasvateta ryhmäkokoja. Valitaan lasten yhdenvertainen tulevaisuus ja laadukas varhaiskasvatus.

Vihreiden tavoitteita ovat:

 • Yhtäläinen ja kattava päivähoito-oikeus kaikille lapsille. Kunnissa, joissa tämä oikeus on viety, Vihreät asettaa tavoitteekseen palauttaa sen.
 • Pienet ryhmäkoot ja varhaiskasvatuksen laatu. Laadukas varhaiskasvatus on tehokas keino edistää lasten hyvinvointia, oppimista ja kouluvalmiuksia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Vihreät haluaa turvata kaikissa kunnissa riittävät resurssit lasten varhaiskasvatuksen laadun, henkilöstön työhyvinvoinnin ja pienten ryhmäkokojen takaamiseksi.
 • Askeleita kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatukseen osallistumisaste on Suomessa Euroopan alimpia. Satsataan varhaiskasvatukseen tämän suunnan kääntämiseksi. Tavoitellaan kunnissa maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymistä, mikä lisäisi varhaiskasvatuksen houkuttelevuutta ja samalla parantaisi pienten lasten vanhempien tilannetta työelämässä.

 

Perutaan koulutusleikkaukset kunnissa ja tehdään kouluista maailman parhaita

Maailman parasta koulua ei tehdä säästämällä. Vaikka hallitus leikkaa historiallisella tavalla koulutuksesta, kunnissa voidaan valita toinen tie. Koulutukseen satsaaminen on tärkein sijoitus, jonka kunnat voivat tehdä asukkaidensa ja tämän maan tulevaisuuteen.

Vihreiden tavoitteita ovat:

 • Riittävästi opettajia, toimivat ryhmäkoot. Hyvä koulu tarvitsee riittävän määrän opettajia ja muuta henkilökuntaa. Ryhmäkokojen tulee olla riittävän pieniä, jotta oppilaat voidaan ottaa huomioon yksilöinä.
 • Uudet oppimisen menetelmät ja välineet käyttöön. Maailma muuttuu, niin myös opetus ja oppiminen. Annetaan opettajille ja kouluille välineet tarttua tähän muutokseen, ottaa käyttöön uusia tapoja opettaa ja teknologia, joka tekee oppimisesta entistä yksilöllisempää ja hauskempaa.
 • Arvostusta amiksille. Turvataan ammatillisen opetuksen resurssit. Hallitus on leikkaamassa 12,5 prosenttia ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta. Se on kohtuutonta ja uhkaa pudottaa monen nuoren peruskoulun jälkeen tyhjän päälle. Kunnissa vihreät tekevät töitä sen eteen, että amisten rahoitus turvataan ja kaikille halukkaille nuorille riittää koulutuspaikkoja järkevän välimatkan päästä.
 • Korjataan homekoulut ja -päiväkodit. Puututaan nopeasti sisäilmaongelmiin ja ehkäistään niitä ennalta rakennusten oikea-aikaisilla korjauksilla, huolellisella ylläpidolla ja asianmukaisella valvonnalla.
 • Koulujen eriytyminen pysäytetään. Haluamme että jokainen suomalainen koulu on hyvä - postinumerosta riippumatta. Käännetään kehitys, jossa yhtäällä kilpaillaan paikoista huippukouluissa ja toisaalla painitaan kasautuvien ongelmien kanssa. Suomalainen koulu on maailmankuulu siitä, että täällä on pystytty saamaan erinomaisia tuloksia kaikenlaisissa kouluissa. Vaalitaan sitä. Koulujen välisiä eroja tulee kuroa umpeen kohdentamalla enemmän rahaa sinne, missä ongelmiakin on enemmän.
 • Tasa-arvoiset koulut. Tuetaan lapsia ja nuoria ainutlaatuisina yksilöinä, ei ensisijaisesti jonkin sukupuolen edustajina. Yksilöllisen opetuksen lisääminen vahvistaa jokaisen nuoren “oman jutun” löytämistä ja hänen itsetuntoaan. Koulun tulee purkaa turhia sukupuolirooleja luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella. Yhtä lailla koulun tulee ennaltaehkäistä ja puuttua välittömästi rasismiin, kiusaamiseen ja syrjintään.
 • Koulutuspaikka kaikille nuorille peruskoulun jälkeen. Kunnilla on iso rooli siinä, että kukaan nuori ei jää peruskoulun jälkeen ulkopuolelle. Panostetaan etsivään nuorisotyöhön ja koulutuspaikkojen riittävyyteen, jotta jokainen nuori saa hyvän toisen asteen koulutuksen ja sitä kautta hyvät valmiudet työelämään. Pidetään huoli, että jokainen saa tarvittavan tuen oppimispolullaan.
 • Edullista opiskelija-asumista ja opiskelijaystävällisiä kuntia. Opiskelijat tuovat kuntaan elinvoimaa. Toimivat opiskelijapalvelut luovat hyvää toimintaympäristöä kunnassa toimiville korkeakouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille.

 

Huolehditaan koko kansan kulttuurista ja sivistyksestä

Sivistys ja kulttuuri kuuluvat kaikille. Kunnan kulttuuripalvelut ja vapaa sivistystyö tarjoavat kuntalaisille kaikkien saatavilla olevan tien elämyksiin ja itseilmaisuun. Museot, kirjastot ja muut kulttuurilaitokset ovat oppimisen keskuksia, joita on kunnia-asia vaalia. Tulevaisuuden kirjasto tukee lukuharrastusta, tuo mediakeskuksena maailman kaikkien ulottuville ja on yhteinen olohuone lähellä kuntalaista.

Vihreiden tavoitteita ovat:

 • Kulttuuri ja sivistys kunniaan. Turvataan kulttuuripalvelujen ja vapaan sivistystyön monipuolisuus ja kattavuus.
 • Kirjastosta kunnan sydän. Tehdään kirjastoista houkuttelevia ajanviettopaikkoja, joissa on mahdollisuus opiskella, työskennellä ja viihtyä. Tällä voidaan osaltaan lisätä lasten ja nuorten laskussa olevaa lukuharrastusta.
 • Yhteistyöstä voimaa. Kehitetään kirjastoja ja kulttuurilaitoksia ennakkoluulottomasti yhteistyössä kunnan eri toimialojen, esimerkiksi koulujen, liikuntapalvelujen ja nuorisotoimen kanssa. 
Jaa sivu: