Energiaraha

Alla oleva esitys on tehty keväällä 2022, minkä jälkeen energiamarkkinoilla on tapahtunut suuria muutoksia. Mallia ja laskelmia ollaan päivittämässä. Uudessa mallissa mm. edunsaajien joukkoa laajennetaan.

 

Vihreät esittää energiarahaa, jolla helpotettaisiin pienituloisten, maaseudulla asuvien kansalaisten tilannetta polttoaineiden ja muun energian hintojen noustua voimakkaasti. Energiarahan avulla vahvistetaan ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuutta ja varmistetaan, että korkeat energian hinnat eivät aja ketään ahdinkoon.

Liikkuminen, lämmitys ja sähkö ovat viime kuukausina kallistuneet voimakkaasti. Pandemiasta toipuminen, sota ja venäläisestä energiasta irtautuminen kasvattavat elämisen kustannuksia. Monen ihmisen arki on vaikeutunut ja pahimmillaan köyhyys on syventynyt.

Olemme kuulleet vaatimuksia ilmastotoimien perumisesta ja fossiilisten polttoaineiden verotuksen laskemisesta. Näillä ei kuitenkaan puututtaisi kustannusnousun juurisyihin, vaan pidennettäisiin kriisiä ja jatkettaisiin Putinin sotakassan rahoittamista. Parasta mitä nyt voimme tehdä on irtautua fossiilisista polttoaineista mahdollisimman nopeasti. 

Moni meistä pystyy vaihtamaan sähköautoon, maalämpöön tai joukkoliikenteeseen kustannusten kasvaessa, mutta kaikilla ei ole tähän mahdollisuutta. Tarvitaan kompensaatiota, jotta kustannukset eivät kaadu heikoimmassa asemassa olevien niskaan. 

Siksi Vihreät esittää energiarahaa, eli uudenlaista mallia kompensoida energian ja liikkumisen kasvavia kustannuksia.

Energiarahaa maksettaisiin kuukausittain kaikille täysi-ikäisille pienituloisille, jotka asuvat maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla. Kuukausittainen summa olisi 44 euroa verottomana alle 1700 euroa kuussa tienaaville, ja tuki poistuisi asteittain niin, että 1840 euroa ansaitseville energiarahaa ei enää maksettaisi. Alle 10 euron summia ei maksettaisi. Ensimmäinen erä voisi olla suurempi, jotta kompensoidaan myös viime kuukausien voimakasta energian hinnan nousua.

Tuki rajattaisiin maaseudun pienituloisille, sillä hintojen nousu on ollut näiden kotitalouksien kohdalla kaikkein tuntuvinta.

Energiarahan kustannukset olisivat noin 250 miljoonaa euroa vuodessa. Järjestelmä rahoitettaisiin liikenne- ja lämmityspolttoaineiden hiilidioksidi- ja arvonlisäveroista sekä sähköverosta ja sähkön arvonlisäverosta. Kun energian hinta nousee, valtio saa myös lisää arvonlisäverotuloja, joita voidaan ohjata kansalaisten tilanteen helpottamiseen.

Energiaraha ei heikennä kannustimia vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Paljon fossiilisia käyttäville energiaraha ei kompensoi kaikkea kustannusnousua, kun taas niitä vähän käyttäville jää rahasta isompi siivu. Ilmastoystävällisestä toiminnasta siis palkitaan.

Eduskunnan tietopalvelun laskelmia energiarahasta 10.5.2022