Häirintäyhdyshenkilöt

Vihreiden tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan politiikkaa. Yhdessä luomme syrjinnästä ja häirinnästä vapaita alueita. Yhteydenottolomakkeella voit ilmoittaa häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä puoluetoimistolle milloin tahansa, myös anonyymisti.

Turvallinen ja hyvä ilmapiiri synnytetään yhdessä kunnioittamalla jokaisen oikeutta olla oma itsensä ja tulla kunnioitetuksi sellaisena kuin on, myös virtuaalikokouksessa. Häirintä on loukkaavaa käyttäytymistä tai epäasiallisia kommentteja, jotka perustuvat henkilön ominaisuuksiin. Häirintää voi olla myös rasistinen tai muu johonkin ryhmään kohdistettu vihapuhe sekä epäasiallinen tai syrjivä kommentointi. Puoluekokouksessa on koko ajan läsnä puolueen työntekijöitä, jotka moderoivat chat-alustoja.

Jos kohtaat tapahtumassa häirintää tai epäasiallista kohtelua, voit olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin. Voit myös itse ottaa asian puheeksi henkilön kanssa, joka on mielestäsi syyllistynyt epäasialliseen käytökseen.

Häirintäyhdyshenkilöt tavoittaa yhteisestä puhelimesta ympäri vuorokauden. Numero ilmoitetaan osallistujille tapahtuman ollessa käynnissä.

Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä on neuvoa, tukea ja auttaa tapahtuman osallistujia. Häirintäyhdyshenkilö ei ole tuomari, mutta voi auttaa tilanteissa eteenpäin, eikä ryhdy koskaan toimenpiteisiin ilman asianomaisen lupaa. Keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat aina luottamuksellisia.

Yhteydenottolomake

Voit tehdä ilmoituksen häirinnästä tai jättää meille palautetta, toiveita ja huomioita oheisella lomakkeella, myös nimettömänä. Lomake on käytössä sekä tapahtumissa että niiden ulkopuolella. Lomakkeen kautta jätetyt yhteydenotot vastaanottaa puolueen järjestöpäällikkö ja ne käsitellään luottamuksella. Tapahtumien osalta lomakkeen yhteydenotot käsitellään pääasiassa tapahtuman jälkeen.