Jenni Pitko

Kansanedustaja

Olen pohjoisin vihreä kansanedustaja Oulusta. Olen arkkitehti, toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja innokas luonnossa liikkuja. Olen metsiä rakastava kaupunkilainen, joka innostuu luovista jutuista ja maailmanparantamisesta. Kansallispuistot ovat olohuoneeni.

Politiikassa minua ajaa eteenpäin ilmastonmuutoksen torjuminen, kestävien yhdyskuntien puolesta toimiminen ja tasa-arvoisen maailman edistäminen. Haluan rakentaa Suomea, joka nostaa ylöspäin heikommassa asemassa olevia ja jossa kaikilla olisi mahdollisuus saavuttaa oma paras potentiaali. Yhteiskunnan rakenteiden tulee tasoittaa taustoistamme johtuvia eroja ja vähentää eriarvoisuutta. Tasa-arvoinen koulutus ja riittävä perusturva on tässä aivan oleellisessa roolissa.

Nyt on aika tehdä kunnianhimoista ilmasto- ja kaupunkipolitiikkaa. Suurin osa suomalaisista asuu kaupungeissa ja kaupunkien kasvu tulee ohjata yhdyskuntia eheyttävästi, joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä tukien. Kaupunkien kasvussa on myös panostettava viihtyisyyteen, riittäviin viherverkostoihin ja ihmisten osallistumismahdollisuuksiin. Kaupunkiseutujen välisiä junayhteyksiä tulee parantaa. Esteettömyyttä tulee edistää kaikessa rakentamisessa ja palveluissa.

Naisten työmarkkina-asemaa parantaisi palkkojen avoimuus ja julkisuus. Perhevapaajärjestelmän uusiminen on tehtävä niin, että se lisää isien vastuuta lasten hoitamisesta ja mahdollistaa esimerkiksi osapäiväisen työn tekemisen kun lapset ovat vielä pieniä. Työelämässä tarvitaan joustoja ja ymmärrystä erilaisille elämäntilanteille. Osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla on parannettava.

Yhteystiedot

Eduskunta-avustaja
Eetu Kreivi
050 430 5556
eetu.kreivi@eduskunta.fi

Jennin kotisivut