Mari Holopainen

Olen helsinkiläinen kansanedustaja ja kauppatieteilijä, joka uskoo, että maailman pelastaminen vaatii rohkeutta ja tutkittua tietoa. Ennen valintaani kansanedustajaksi toimin väitöskirjatutkijana Aalto-yliopistossa tuotantotalouden laitoksella.

Eduskunnassa toimin talousvaliokunnassa, valtiovarainvaliokunnassa, EU-päätöksiä käsittelevässä suuressa valiokunnassa sekä tulevaisuusvaliokunnassa. Teen töitä sen eteen, että Suomi on suunnannäyttäjien joukossa ratkaisemassa ilmastonmuutosta ja turvaamassa luonnon monimuotoisuutta. Olen edistänyt konkreettisia ratkaisuja kuten raideliikennettä ja työmatkapyöräilyä. Kaivoslaki on muutettava ekologisesti ja sosiaalisesti kestäväksi.

Olen vienyt eduskunnassa eteenpäin luotettavaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Kansainvälistä tutkimustietoa hyödynnetään nyt aiempaa enemmän esimerkiksi koronakriisiin vastaamisessa. Valiokuntiin kutsutaan enemmän riippumattomia asiantuntijoita kuin ilman vihreitä tapahtuisi. Parlamentaarisen avoimuusrekisterityöryhmän jäsenenä olen iloinen siitä, että päätöksenteon tietolähteet ovat lobbausta koskevan tulevan lainsäädännön myötä avoimemmin nähtävissä.

Luovuus ja koulutus ovat parhaita keinoja varautua tulevaan. Suomessa on perinteisesti keskitytty tiettyjen eturyhmien teollisuuspolitiikkaan. Tuottavuuden kasvattaminen kestävällä tavalla on kuitenkin tärkeintä. Elinkeinostrategiamme pitää päivittää kaupungit, luovat alat ja uudet teknologiat huomioiden. Investoidaan rohkeammin osaamiseen, aina varhaiskasvatuksesta tutkimukseen. Työn tekemisen pitää olla kannattavaa aina, ja osaajapulaa on ratkottava helpottamalla Suomeen muuttamista töiden tai opiskeluiden vuoksi. Työllisyyttä voidaan Suomessa nostaa merkittävästi tarjoamalla tukea mielenterveysongelmiin ajoissa.

Voimme olla oikeasti maailman tasa-arvoisin maa, jos haluamme. Yritysten johtoon ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on saatava tasapuolinen edustus. Naisvaltaisillakin aloilla työstä on maksettava reilu korvaus. Lasten ja nuorten pahoinvointia ja syrjäytymistä on ennaltaehkäistävä. Ikäihmisiä ei pidä jättää kotiin yksinään. Minun sukupolvelleni mahdollistettiin koulutustaustasta suoraan riippumatta. Minä haluan jatkoa hyvinvointiyhteiskunnan tarinalle. Ja tätä työtä teemme eduskunnassa tällä kaudella.

Osallisuus luo muutosvoimaa. Haluan edistää osallisuutta ja kokeilukulttuuria päätöksenteossa. Ihmisiä tulee rohkaista luottamaan siihen, että juuri he voivat muuttaa maailmaa.

Yhteystiedot

Eduskunta-avustaja:
Riina Laurila
Puhelin: 050 304 0771
Sähköposti: riina.laurila@eduskunta.fi

Marin kotisivut