Milo Toivonen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman työryhmän puheenjohtaja