Morgondagens Finland är grönt

✨ Kommunalvalet pågår – rösta på De gröna! ✨

Tillsammans kan vi bygga en hållbar framtid i kommunalvalet.

Vi i de Gröna arbetar för att lämna en livskraftig planet för framtida generationer. Vi arbetar för en jämställd, säker och rättvis framtid. Vi försvarar klimatet, naturen och människorna mot girighet och kortsynthet.

Vi ger en röst till dem vars röster inte annars hörs – till naturen, djur och framtida generationer – och ser till att de utsatta får sina röster hörda.

Vi kan göra vad som helst tillsammans bara vi bestämmer oss för att göra det. Du kan bestämma hur morgondagen ser ut för oss.

Morgondagens Finland är grönt. 💚

Hitta din Gröna kandidat här: https://www.greens.fi/candidates/

✅ Du kan rösta i kommunalvalet i din kommun om du är medborgare i ett EU-land, Norge eller Island eller har bott i kommunen de senaste två åren – kolla reglerna här: https://vaalit.fi/sv/ information-om-kommunvalet-i-olika-språk

✅ Du kan rösta i förväg på valfri plats i Finland.

✅ Du behöver bara ta med ett identitetskort.

✅ Kom ihåg coronasäkerhet – ta med en ansiktsmask, håll säkerhetsavstånd och använd handdesinfektionsmedel.

✔️ Förhandsröstning i kommunalval i Finland: 26.5–8.6.2021

✔️ Förhandsröstning utomlands: 2–5.6.2021

✔️ Den egentliga valdagen är söndagen den 13 juni

De Grönas mål:

Vi skyddar miljön och klimatet

Vi stoppar klimatförändringen och inskränkningen av naturens mångfald samt tryggar djurens rättigheter. Vi måste agera innan klimatförändringarna accelererar utom kontroll och arternas utdöende spårar ur. Vi byter fossila bränslen mot förnybara energikällor, ökar antalet kolsänkor och investerar i spår.

Vi satsar på utbildning

Utbildning är en investering som bygger för framtiden. Vi ger alla en bra förskoleutbildning, grundskoleutbildning och utbildning på andra stadiet. Vi investerar i högskoleutbildning som stärker kompetens och bildning samt på livslångt lärande

Vi bekämpar fattigdom och ojämlikhet

I ett rättvist samhälle inkluderar vi alla människor. Vi inför basinkomst och ställer social- och hälsovårdstjänsterna till rätta. Vi ser till att familjeledighetsmodellen är jämlik och flexibel. Vi bekämpar utsatthet, utvecklar tjänsterna för de mest utsatta och underlättar sysselsättningen.

Vi försvarar mänskliga rättigheter och jämlikhet

Mänskliga rättigheter tillhör alla. All politik måste bygga på respekt för och främjande av grundläggande och mänskliga rättigheter. Vi krossar glastak och utrotar rasism, diskriminering och trakasserier. Vi stänger inte våra ögon eller våra dörrar för världen, utan bär också ett globalt ansvar.

Vi säkerställer att alla har ett bra liv.

Alla har rätt till välbefinnande, oavsett bakgrund eller ekonomisk ställning. Vi förbättrar tillgången till social- och hälsovårdstjänster, säkerställer snabb tillgång till mentalvårdstjänster och garanterar gratis preventivmedel för ungdomar i hela landet. Vi stödjer människor med otillräckliga egna resurser.

Låt oss göra förändringen rättvis

Vi måste få vårt välstånd på en hållbar grund och minska utsläppen, men på ett rättvist sätt. Vi minskar utsläpp, fattigdom och ojämlikhet, men ser till att de mest utsatta inte behöver betala för det. Vi skapar samtidigt nya jobb och export med gröna lösningar.

Du kan läsa mer om de Grönas mål i kommunalvalet på engelska här: https://www.greens.fi/goals-and-themes/m kommunal-val-programme/

Vi kan göra vad som helst när vi bestämmer oss för att göra det. Kom med och gör morgondagen grön!

– Maria Ohisalo, de Grönas ordförande