Haemme jäsentä ja varajäsentä edustamaan Vihreitä nelivuotiskaudeksi 2023 – 2027 kahteen eri toimielimeen:

  • tasa-arvoasiain neuvottelukunta
  • saaristoasiain neuvottelukunta
  • [rahapeliasiain neuvottelukunta, ks alempaa]

Jos tehtävä kiinnostaa, lähetä vapaamuotoinen hakemus neuvottelukuntahaku@vihreat.fi viimeistään 31.7. Laita viestin otsikoksi kyseisen neuvottelukunnan nimi. Perustele, miksi olisit sopiva ja pätevä tähän paikkaan. Selosta oma asiantuntemuksesi neuvottelukunnan toimialalta. Oletamme, että jäseneksi hakeva on käytettävissä myös varajäseneksi, ellei hakemuksessa toisin mainita. Valituilta henkilöiltä edellytetään raportointia ja tiedonvälitystä puolueen suuntaan.

Neuvottelukuntien toimikaudet kestävät siihen asti, että seuraavien eduskuntavaalien jälkeen on nimetty uusi neuvottelukunta.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on

  • seurata ja edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden kehittämiseksi
  • edistää viranomaisten, järjestöjen ja tutkijoiden yhteistyötä
  • edistää tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä
  • seurata alan kansainvälistä kehitystä.

Tietoa Tanesta: https://tane.fi/etusivu

Saaristoasiain neuvottelukunta

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan saariston kehityksen edistämistä koskevien toimien valmistelua ja niiden vaikutusten seurantaa varten. Jäsenen ja varajäsenten tulee olla saaristoalueiden oloihin perehtyneitä.

Saaristopolitiikan tehtävänä on saaristoisuuden, meren, järvien ja rantavyöhykkeen hyödyntäminen, vesistön rikkomasta rakenteesta aiheutuvienhaittojen tasaaminen sekä kulttuuri-, maisema-, ympäristö- ja luontoarvojen suojelu.

Tietoa neuvottelukunnasta:
https://mmm.fi/sank

Tietoa saaristopolitiikasta: http://mmm.fi/saaristo
Information om skärgårdspolitiken: http://mmm.fi/sv/skargard

Neuvottelukunta kokoontuu noin 8 kertaa vuodessa, pääsääntöisesti arkipäivisin. Jäsenten mahdollisuus osallistua kokouksiin on oleellista. Ministeriö korvaa matkakulut.

Rahapeliasioiden neuvottelukunta

Jäsenistölle jaetun sähköpostiviestin jälkeen ilmeni, että neuvottelukunnan asettaminen siirtyy myöhemmäksi syksyyn. Sen takia emme vielä hae edustajaa neuvottelukuntaan tässä vaiheessa.

Lisätietoa: valtioneuvoston asetus rahapeliasioiden neuvottelukunnasta
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170658