Hyvinvointia koko Suomeen: Vihreä alueiden politiikka

”Vihreä alueiden politiikka tukee alueiden kehitystä. Se pitää huolta ympäristöstä ja on sosiaalisesti oikeudenmukaista. Vanhojen teollisuudenalojen kehittämisen lisäksi pitää luoda edellytyksiä tulevaisuuden uusille aloille, työpaikoille ja yritystoiminnalle, jotka luovat hyvinvointia vähähiilisesti, vähemmistä luonnonvaroista ja ympäristöä vaalien.

Vihreä alueiden politiikka kannustaa osallisuuteen. Alueilla kannattaa valjastaa kaikkien osaaminen alueen kehittämiseen. Sitä varten on luotava asukkaille, yrityksille ja yhteisöille verkottumisen välineitä ja edellytyksiä. Uudet innovaatiot ja perusta hyvinvoinnille syntyvät ihmisten välisissä verkostoissa.”

Hyvinvointia koko Suomeen: Vihreä alueiden politiikka -ohjelma hyväksyttiin valtuuskunnassa 1.12.2013.

Ohjelma löytyy osoitteesta: https://www.vihreat.fi/files/liitto/aluepoliittinen%20ohjelma_valtuuskunta%201.12.2013.pdf