Kohti kestävää yhteiskuntaa - Vihreiden poliittinen tavoiteohjelma 2015–2019

Huomaa, että tämä on ohjelma vuosille 2015-2019. Uuden poliittisen tavoiteohjelman vuosille 2019-2023 löydät täältä


Kohti kestävää yhteiskuntaa – Vihreiden poliittinen tavoiteohjelma 2015–2019

Ohjelma on hyväksytty puoluekokouksessa 8.6.2014.

Ohjelma liitetiedostona:  pdf

Ohjelman alkusanat

”Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Haluamme pelastaa ympäristön: lajien kirjon, luonnon kauneuden, ilman ja vesien puhtauden. Haluamme pelastaa ihmiset: poistaa kurjuuden, saavuttaa todellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, antaa kaikille vapauden elää omana itsenään. Haluamme pelastaa politiikan: antaa ihmisten päättää itse, lopettaa korruption, sallia mielipiteiden kirjon.”
– Vihreiden periaateohjelma 2012

Yllä siteerattu vihreiden periaateohjelma vastaa kysymyksiin, keitä vihreät ovat ja mitä he ajattelevat. Käsillä oleva vihreiden poliittinen tavoiteohjelma taas vastaa kysymyksiin, mitä me vihreinä haluamme tehdä ja saavuttaa. Poliittinen tavoiteohjelma on tulevaa eduskuntakautta varten tehtävä ohjelma, jossa kuvaamme tärkeimmät poliittiset tavoitteemme sekä keinot niiden toteuttamiseksi. Olemme sitten hallituksessa tai oppositiossa, pyrimme toteuttamaan tässä ohjelmassa kuvattua politiikkaa. Näin ollen ohjelma toimii myös pohjapaperina vihreiden tavoitteille hallitusneuvotteluissa tai oppositiopolitiikan suunnittelussa.

Ohjelma on jaettu kuuteen laajempaan teemaan:

1. Hyvinvoiva ympäristö ja ilmasto
2. Vihreää työtä, taloutta ja verotusta
3. Tasa-arvoista hyvinvointia ja laadukasta palvelua
4. Tieto, sivistys ja kulttuuri Suomen valttikortteina
5. Ihmisoikeuksia kunnioittava, yhdenvertainen ja demokraattinen yhteiskunta
6. Kohti solidaarista Euroopan unionia ja globaalipolitiikkaa