Vihreä kulttuurimanifesti

Hyväksytty puoluehallituksessa 6.4.2013

Vihreiden Kulttuuripoliittinen ohjelma julkaistiin vuonna 2004. Tämän manifestin tarkoitus on lisätä kulttuurikeskustelua, kirkastaa Vihreiden kulttuuriprofiilia sekä antaa työkaluja kunnissa tehtävään kulttuuripolitiikkaan. Puolueen kulttuuripoliittinen ohjelma on edelleen voimassa.

1. OIKEUS SIVISTYKSEEN

Rakas YLE, rakkaat museot, teatterit, kirjastot, oopperat ja orkesterit: kilpailkaa laadulla, sivistävyydellä, avoimuudella ja erilaisten yleisöjen kohtaamisella.

Kuntapäättäjät, raivatkaa jokaiselle maamme peruskoululaiselle kulttuuripolku. Sisällyttäkää kulttuuri varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin sekä vanhusten hoitosuunnitelmiin. Huolehtikaa taiteen perusopetuksen laadusta ja saavutettavuudesta. Säilyttäkää kulttuuriympäristöt.

2. KESTÄVÄ, PUHDAS JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

Rakennamme kauniin maan. Kaikki alkaa kaavoituksesta. Käyttäkää taiteilijoiden osaamista alue- ja tilasuunnittelun, palvelumuotoilun, ympäristöohjelmien, kuntastrategioiden ja viestinnän haasteiden ratkomiseen.

Kuntapäättäjät, kantakaa eettinen ja esteettinen vastuu kilpailutuspäätöksissä. Vaatikaa kulttuurista laatua ja kestäviä materiaaleja.

3. YHTEISTYÖ JA OSALLISUUS

Arvostamme ihmisten iloa ja intoa. Kehitämme kuntiin matalan kynnyksen tukipalveluja, jotka kannustavat kuntalaisia löytämään omat luovat mahdollisuutensa ja toimimaan itse.

Kutsumme kaikki mukaan jatkamaan suomalaisen kulttuurin tarinaa. Kyläjuhlilla, ravintolapäivissä, kesäteattereissa, urheilutapahtumissa ja käsityötoreilla lisätään kanssakäymistä, viihtyisyyttä, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Vahva itsetuntoinen kulttuuri ammentaa muista kulttuureista ja luo uusia alakulttuureja rikastuttamaan itseään.

Kuntapäättäjät, mahdollistakaa ilmaiset tilat, esiintymispaikat ja helposti haettavat avustukset. Muuttakaa lähikirjastot ja nuorisotalot lähikulttuurikeskuksiksi. Pahoinvoinnin lukemat kääntyvät kohti hyvinvointia, kun kunnan toimijat murtavat turhat esteet ilon ja innon voiman edestä.

4. TAIDE JA KULTTUURI AMMATTINA

Tarvitsemme lisää kulttuurialan yrittäjyys-, kansainvälistymis- ja monikulttuurisuusosaamista. Vahvistakaa kulttuuri- ja taideosaamista monialaisesti myös kaikissa koulutusohjelmissa.

Päättäjät, rakentakaa taiteilijoille ja urheilijoille tie kohti perustuloa. Tukekaa prosenttiperiaatetta.

Meillä on oikeus hyvään elämään, olla arvostettuja sekä merkittäviä oman elämämme rakentajia. Meillä on oikeus elää kauniissa maailmassa, puhtaassa ympäristössä ja taata sama oikeus myös lapsillemme. Meillä on oikeus kumppanuuteen, ystävyyteen ja yhteistyöhön, osallistua yhteisen maailmamme hoitamiseen.

Meillä on oikeus kulttuuristen tarpeidemme täyttymiseen. Me tarvitsemme Vihreää kulttuuripolitiikkaa.

 

Miksi kulttuurimanifesti?

Asumme Suomessa. Olemme kaikenikäisiä, kaikenkokoisia, työssä tai työtä vailla, urbaaneja maalaisia ja heinähattuja kaupunkilaisia, muuttaneet tai syntyneet Suomeen tai lähteneet täältä pois. Elämme tasa-arvon, kulttuurin ja ympäristön tarinaa, joka on menneisyydessä kirjoitettu, nykyhetkessä muokattu, tulevaan ohjaava.

Olemme kulttuuriolentoja. Tarvitsemme kulttuuria, jotta tiedämme kuka minä olen ja mikä on me.

Puhumme useita kummallisia kieliä ja syömme puhdasta ruokaa. Vauvaikäisinä nukumme ulkona Kansaneläkelaitoksen makuupusseissa. Kaikki koulumme ovat huippukouluja. Unelmiemme joulut ovat valkoisia. Rakastamme ja haukumme menestyjiämme. Meillä on hyvinvointia ja hyvin huonoa vointia, ongelmajuomista ja maailman parasta juomavettä, synkkiä päiviä ja valoisia öitä. Olemme aina töissä ja usein lomalla. Olemme taistelijoita ja rauhantekijöitä. Tunnemme metsän, vaikkemme olisi siellä koskaan käyneetkään.

Historiaamme ja kulttuuriamme kirjoitetaan joka päivä uudestaan, sen hurjia yksilösuorituksia, yhteistä tahtoa, unelmia ja pettymyksiä.

Maailmantalouden ylivalta tunkeutuu kaikkialle, kilpailu uhkaa uuvuttaa meidät. Olemme eksyksissä totuudeksi uskomamme murtuessa. Tarvitsemme uuden luvun kulttuurimme tarinaan.

 

Onko meillä vaihtoehtoja?

Entä jos näemme arvon vain tekniikassa, raaka-aineissa, materiassa? Entä jos, emme puolusta ja hyödynnä yhteistyön henkeä, ihmisyyttä ja elämän jatkumista ylläpitäviä arvoja?

Vahvistuuko silloin ympäriltämme jo huokuva raa’istumisen kulttuuri? Kiellämmekö kaiken vieraan; suomenruotsalaiset, saamelaiset, ortodoksit, ateistit, homot, lapsiperheet, vammaiset, vanhukset, nuoret, sotavetaraanit, sivarit, syrjäytyneet, punatukkaiset?

Heikennämmekö omaa voimaamme sulkemalla ja tiukentamalla reviirimme rajoja?

Entä jos, jatkamme rahan pakon ja voimavarojen puutteen puhetta? Mitä tapahtuu, kun ajattelemme ettemme voi, emme kykene tai meidän on enemmin tuhottava kuin valittava kestäviä ratkaisuja?

Näivetämmekö samalla kulttuurimme, selviytymisemme, uuden löytämisen, yhdessä voiman kasvattamisen mahdollisuutemme?

Vihreä kulttuuripolitiikka tähtää parempaan yhteiskuntaan. Sellaiseen yhteiskuntaan, jossa luova leikki ja epäonnistuminen ovat sallittuja. Sellaiseen yhteiskuntaan, jossa suvaitsevaisuus ja huolenpito ovat hyveitä – eivät kyynikoiden pilkan aiheita. Yhteiskuntaan, jossa talouden vaikutus elämään ja ympäristöön pysyy kohtuullisena ja jossa todellinen tasa-arvo on mahdollinen.

Vihreiden tulee muistaa ja huomioida kaikki Suomessa asuvat. Meidän tulee osoittaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden koskevan kaikkia. Ei pelätä muutosta! Hyvinvoivat ihmiset lisäävät toimintakykyä, onnettomat ihmiset vähentävät sitä.