Vireyttä vuosiin - ikääntymispoliittinen ohjelma

Suomalaiset ikääntyvät. Väestöennusteen mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on noin 1,4 miljoonaa, kun vuonna 2006 heitä oli 870 000. Vihreiden mielestä ikäihmisten määrän kasvuun ja ikääntymisen haasteisiin on vastattava sekä poliittisesti että taloudellisesti ihmisiä yksilöinä kunnioittaen. Iästä riippumatta ihmisten täytyy halutessaan voida osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimintaan kaikkien yhteiseksi hyväksi ja omaksi ilokseen. Vihreät tukevat ikäihmisten aktiivista kansalaisuutta.

Vihreiden mielestä keskeistä hyvässä vanhuudessa on, että päätösvalta omasta elämästä ja asioista säilyy ikäihmisellä itsellään. Ikäihmisellä on oikeus elää täysipainoista elämää ja toteuttaa itseään fyysisten ja psyykkisten edellytystensä puitteissa.

Ohjelma pdf-tiedostona (12 sivua)

Ohjelma on hyväksytty puoluekokouksessa 18.5.2008.

 

Liite Koko
PDF icon ikaantymisohjelma.pdf 75.3 KB