Puoluekokous 2021: aikataulu

Puoluekokouksen aikataulu. Yksityiskohtaisempi asialista selviää esityslistasta, joka on saatavilla kokouksen tiedostokansiosta.

lauantai 11.9.2021

klo 10.00 Kokous alkaa, rutiinipykälät § 1 – 7

klo 10.15 § 8 Avauspuheenvuorot ja poliittinen keskustelu
– pj. Maria Ohisalo, eduskuntaryhmän pj. Emma Kari, MEP Heidi Hautala (Avauspuheenvuoroille on viittomakielinen tulkkaus)
– poliittinen yleiskeskustelu

klo 12.15  § 9  Puheenjohtajan vaali

Kokoustauko

klo 13.15  § 10  Puoluesihteerin vaali
§ 11  Valtuuskunnan pj:n vaali
§ 12  Varapuheenjohtajien vaali

Ääntenlaskun aikana vuoden järjestöaktiivien palkitseminen

klo 14.15 (arvio) § 13 Valtuuskunnan kahden vpj:n vaali
§ 14  Aloitteiden käsittely

n. 15.30-16.00 tauko

§ 15  Kannanotto ilmastohätätilasta
§ 16  Jäsenmaksut 2022

lopetus klo 17 mennessä.

sunnuntai 12.9.2021

klo 10.00

§ 17  Aloitepäätösten hyväksyminen
§ 18  Kannanoton hyväksyminen
§ 19  Hallituksen muiden jäsenten vaali
§ 20  Valtuuskunnan muiden jäsenten vaali

n. klo 10.45

§ 8 Poliittinen keskustelu (jatkuu)
§ 21 Muut esille tulevat asiat
§ 22 Kokouksen päätös

Lopetus klo 15 mennessä